aktualno

Ivo Vajgl oddal glas ZA

Zveza društev upokojencev Slovenije je skupaj z nekaterimi političnimi strankami, sindikati, humanitarnimi organizacijami in gibanji pozvala k podpisu peticije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Koalicija v svoji pobudi opominja na dragocenost zdravja kot najvišje vrednote, o kateri moramo odločati sami, oziroma lahko v našem imenu odločajo le tisti politiki, ki bodo pri tem upoštevali voljo ljudstva.

Zdravljenje bolnega sistema

Nedolgo tega so štiri zdravniške organizacije objavile skupni dokument z naslovom Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod v krizi. Podpisniki v njem na desetih straneh širši javnosti predstavljajo svoj pogled na ureditev slovenskega javnega zdravstva v prihodnje. Celoten članek si lahko preberete v nadaljevanju.

Zasebni zdravnik ne sme biti statusni simbol!

V novo nastali Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema so mnenja, da biti zasebni zdravnik ne sme biti statusni simbol. Ena od njenih pobudnic in aktivnih članic je Nevenka Lekše. V nadaljevanju si lahko preberete intervju z njo.

Tudi jaz se staram!

Dragi bralke in bralci, ZDUSovke in ZDUSovci, že dolgo je jasno, da v starajoči se Evropi potrebujemo učinkovite ukrepe, ki bi pripomogli h kakovostnemu življenju starejših generacij.
Na pobudo vaše predsednice Mateje Kožuh Novak sem v Evropskem parlamentu že pristopila k aktivnostim za sprejetje Konvencije za pravice starejših. V prihodnosti želim z dobrimi neposrednimi pobudami pri Evropski komisiji vplivati na pripravo programov, zagotovitev financiranja in širjenje dobrih praks, tudi prostovoljskega projekta samopomoči, ki je v Sloveniji dobro vpeljan. V nadaljevanju si lahko preberete celoten članek evropske poslanke Tanje Fajon.

Tematski usposabljanji za prostovoljce

Slovenska filantropija bo v okviru 15. Festivala prostovoljstva izpeljala dve tematski usposabljanji za prostovoljce: Prostovoljsko delo pri opolnomočenju posameznikov, Ljubljana, 19. maj 2014, med 9. in 16. uro ter usposabljanje Komunikacija z uporabnikom, Maribor, 24. maj 2014, med 9. in 16. uro. Usposabljanji sta brezplačni.

Otroški bazar in F3ŽO združena v Mariboru

Ta konec tedna, natančneje od 25. do 27. aprila 2014, bosta v Ledni dvorani v Mariboru potekala kar dva dogodka - 3. sejem za družine Otroški bazar in 2. Festival za tretje življenjsko obdobje. Prireditvi bosta ustvarili resnično medgeneracijsko vzdušje, starejše generacije bodo prenašale znanje na mlajše in obratno. Obiskovalci se bodo sprehodili med skoraj 70 sejemskimi prostori, se izobraževali in družili v številnih ustvarjalnih delavnicah za otroke, na Zunanji ploščadi, ob Odprtem odru, starejši se bodo izobraževali v Odprti delavnici, dogodka pa bosta obeležila tudi 10. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Nacionalni reformni program 2014-2015

Na Strokovnem svetu ZDUS-a so obravnavali kratko poročilo o Osnutku Nacionalnega reformnega programa (NRP) za dobo 2014-2015. Kot vemo je prejšnji NRP 2013-2014, ki obsega 70 strani, ocenila Evropska komisija in nam v maju 2013 napisala konkretna priporočila. Dve od teh priporočil zadevata področje našega zanimanja in sta na novo obravnavani v Osnutku NRP 2014-2015.


komentar

Nikar ne izpustite evropskih volitev!

Kot kažejo evropski dokumenti zadnjih nekaj let, se vrh EU zaveda, da je Evropska unija zašla v prehud neoliberalizem. Tudi prebivalcem razvitih dežel gre vse slabše, zato postajajo priporočila vrha EU državam članicam bolj prijazna ljudem.

obvestila

Znesek za članarino ZDUS in VS

Višini zneska in TRR za članarino ZDUS ter za Vzajemno samopomoč, si lahko preberete v nadaljevanju.

22. redna seja Upravnega odbora ZDUS 13 5 2014

22. redna seja Upravnega odbora Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2011-2015, bo v torek, 13.5.2014, ob 10. uri v veliki sejni sobi ZDUS, Kebetova 9, Ljubljana.

Izplačevanje potnih stroškov v gotovini

ZDUS je prejel pojasnilo Ministrstva za finance v zvezi z izplačevanjem potnih stroškov v gotovini. Torej, ne glede na spremembo ZDoh-2, ko so vsebino 107. člena prestavili v 108. člen in niso temu prilagodili Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku, so povračila potnih stroškov v gotovini, ki izpolnjujejo pogoje iz 108. člena ZDoh-2, dovoljena.

Likovna kolonija v Izoli 2014

Likovna kolonija v Izoli je že uveljavljen kulturni projekt, ki ga že 16 let organizira iz izvaja ZDUS v sodelovanju s hotelom Delfin, ob minimalni finančni podpori Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Letos bo likovna kolonija potekala od 16. 05. do 19. 05. 2014 v hotelu Delfin v Izoli. 

4. fotografski natečaj

Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in Festival za tretje življenjsko obdobje razpisujeta: 4. fotografski natečaj na temo Generacijske vezi.

Obvestilo o začetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS

Na podlagi določb 29. do 31. člena Pravilnika o priznanjih (z dne 20. 5. 2010) Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve začenja POSTOPEK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS V LETU 2014. 


 


 

Elektronski časopis


Vse številke