Aktualno

28. Redni zbor članov ZDUS

26.06.2018

Danes je v veliki sejni sobi ZPIZ v Ljubljani potekal 28. redni Zbor članov ZDUS. Zbora se je udeležilo 33 delegatov iz vseh Pokrajinskih zvez društev upokojencev, kar je pomenilo dobrih 70% udeležbe, Zbora pa sta se udeležila tudi nekdanji predsednik ZDUS Anton Donko in častna članica ZDUS, Slavica Golob. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik ZDUS Janez Sušnik, nato pa pozval delovno predsedstvo Zbora, Branka Vodopivca kot predsedujočega, Edija Severja kot člana in Silvo Koželj kot članico, da sedejo na svoja mesta in z pričnejo z uradnim delom Zbora članov ZDUS.

 

Po poslovniku je bila izvoljena še verifikacijska komisija ter zapisničarka z dvema overovateljema, nato pa je predsedujoči pozval k predstavitvi Poslovnika o delu Zbora, ki so ga člani prejeli kot prilogo vabilu za udeležbo na Zboru. Zdravko Malnar, predsednik Delovne skupine za pregled statutov PZDU, ki deluje v okviru Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je nato predstavil ugotovitve delovne skupine. Med drugim je poudaril, da se morajo statuti PZDU uskladiti statutu ZDUS, kar so nekatere pokrajine že storile. Bolj ali manj je bil upoštevan vzorec, ki ga je pripravila ZDUS in razposlala PZDU. Večina pokrajin, z izjemo Osrednjeslovenske (MZU) in Šaleške je upoštevala dejstvo, da so po novem le PZDU članice ZDUS, kar v njunih dokumentih ni jasno opredeljeno. Malnar je še poudaril, da so praviloma vse krovne dokumente (razen nekaj izjem) potrjevale, oz. jih potrjujejo pristojne Upravne enote.

Predsednik delovnega predsedstva je v nadaljevanju pozval predsednika ZDUS, da predstavi Poslovno poročilo ZDUS za leto 2017. Uvodoma je predsednik ZDUS pojasnil nekatere postopke, ki so botrovali nesporazumom glede članstva v ZDUS. Kdo je član. PZDU ali DU? Po novem Statutu so to PZDU, ki že združujejo članstvo pokrajinsko včlanjenih DU in ne več društva kot taka. V nadaljevanju je dejal, da je danes ZDUS finančno konsolidirana in da so prihodki uravnoteženi z odhodki in, kot je slikovito dodal, "da se zdaj ve, kdo pije in kdo plača!" V svojem zaključnem delu je še pristavil, da je ZDUS (čeprav ji to ni bilo potrebno storiti) vseeno pristopila k izdelavi revizijskega finančnega poročila, ker prihodki niso presegli 1 mio EUR. K nadaljevanju finančnega izkaza Zveze je Janez Sušnik pozval finančnico Zveze, Mojco Derganc, ki je v nekaj minutah predstavila finančno je ZDUS. V svoji predstavitvi je bila tako suverena, da na njeno poročilo ni bilo nikakršnih pripomb, čeprav nam je vsem znano, da si ravno pri denarnih sredstvih največkrat zmečemo pod kolena vse, kar nam pride pod roke. Presežek prihodka nad odhodki je znašal 404,43 EUR.

Predsednik NO ZDUS Alojz Vitežnik je, preden je podal svoje poročilo, predlagal sprejem vseh treh poročil kar je bilo tudi sprejeto, poročila pa izglasovana. Vitežnik je dejal, da je NO pozorno spremljal notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Zveze in dodal, da pri svojem delu niso ugotovili nikakršnih odstopanj. Podali so opozorilo o finančni nevzdržnosti Vzajemnega posmrtninskega sklada in peščico priporočil za odpravo odprtih vprašanj, ki se nanašajo na knjiženje, osnovna sredstva, terjatve in članarine.

Častno razsodišče ZDUS se je v letu 2017 sestalo le enkrat, je dejal predsednik ČR ZDUS, Avgust Ribič , zgolj zato, da se seznani s sklepom Zbora članov o izvolitvi namestnika člana , ker je en član preminil, in je bilo potrebno začeti s postopki za imenovanje njegove zamenjave.

Zbor je potekal izredno tekoče in brez zapletov. Besedo je znova povzel predsednik ZDUS Janez Sušnik in pozval predsednike PZDU Z. Podravje, PZDU Dolenjske in Bele krajine in Šaleške PZDU, da prevzamejo pokale za udeležbo na športnih srečanjih, ki so jih pokrajine osvojile po zapisanem vrstnem redu. Čisto ob koncu pa se nam je pridružila še direktorica korporativnega komuniciranja LEK d.d. Katarina Klemenc, ki je izročila ček v vrednosti 10.000 EUR našemu programu Starejši za Starejše. Kot je dejala vsem zbranim v dvorani, preden je predala ček vodji programa Rožci Šonc, se družbena odgovornost nekega podjetja zrcali na različne načine. V tem našem programu so v Leku in Novartisu prepoznali tisto presežno vrednost, ki mora biti nagrajena že zaradi generacijske in medgeneracijske povezanosti tistim, ki pomoč potrebujejo.

Zbor, ki se je začel ob 10 uri, je bil po dobrih dveh urah končan, delegati, vsaj večina njih, s sklepi zadovoljni, zadovoljen pa tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik, ki je med drugim dejal, da se vodstvo trudi voditi zvezo z medsebojno pomočjo, seveda pa nihče ni popoln. Več o Zboru si boste lahko prebrali v dvojni številki (7-8) revije ZDUSplus, ki bo izšla julija.

Besedilo in foto, Črt Kanoni

aktualno vse

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!

19.12.2018 - Obvestilo o sklepu Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018

11.12.2018 - Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2018 - Vabilo na predstavitev knjige Simone de Beauvoir - Starost

06.12.2018 - Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev 2018-2019

06.12.2018 - Brezplačne delavnice "E-Napotnica"

06.12.2018 - Odziv ZDUS na pismo organizatorja Festivala za tretje življenjsko obdobje

05.12.2018 - Poslanica ZDUS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

05.12.2018 - Anketa o uporabi spletne strani ZDUS

28.11.2018 - Obeležili smo drugi DAN Zveze društev upokojencev Slovenije

09.11.2018 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos (2018) podarite ZDUS-u

07.11.2018 - Zveza društev upokojencev Slovenije napoveduje drugi DAN ZDUS-a

30.10.2018 - Odstop od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

29.10.2018 - Novinarska konferenca ZDUS_sporočilo za javnost

08.10.2018 - Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

03.10.2018 - Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

01.10.2018 - Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018 - Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

26.09.2018 - Memorandum 2018

13.09.2018 - Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

22.08.2018 - Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

26.06.2018 - 28. Redni zbor članov ZDUS

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS-u

25.11.2017 - Decembrski dogodki v Gostilni Pri kolovratu

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti