Aktualno

Brez dogovora o načelih sistema volitev v DZ ne bo šlo

20.01.2015
 
Slaba dva meseca potem, ko so poslanci vladajoče koalicije skupaj s poslancema ZaAB na seji Državnega zbora (DZ) dne 21. novembra 2014 zavrnili nadaljnjo obravnavo predloga Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) za uvedbo kombiniranega ali poosebljeno sorazmernega volilnega sistema (KVS), je predsednica Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (ONZJULS) DZ 13. januarja 2015 organizirala javno predstavitev mnenj o oceni stanja in morebitnih spremembah ureditve volitev v Republiki Sloveniji.
 
Navzočih na razpravi je bilo le okoli 70, torej manj kot na podobni razpravi 5. maja 2014, saj so nekateri takratni udeleženci verjetno presodili, da je poslancem zaman ponovno razlagati stališča civilne družbe o obstoječem sistemu volitev v DZ, ko pa ti v večini le »poslušajo, ne pa tudi slišijo« tisto, kar jim za boljši volilni sistem zainteresirani državljani povedo. Prav bodla pa je v oči razmeroma skromna udeležba poslancev SDS in SD, ki so sicer sklic te predstavitve podprli. Tako se je omembe vredna udeležba poslancev, od katerih jih je do konca razprave vztrajalo le 6 (!), praktično skrčila le na poslance SMC, DeSUS, ZL, NSi in ZaAB. Pomen dogodka naj bi povečal nastop predsednika vlade Mira Cerarja in vodje poslanske skupine SMC Simone Kustec Lipicer, ki pa sta oba (!) zaradi drugih neodložljivih obveznosti odšla v teku pol ure in seveda nista poslušala predstavitev drugih udeležencev.
 
Zvezo društev upokojencev smo zastopali Anton Donko, Emil Milan Pintar in avtor tega besedila. Zaradi premalo razpoložljivega prostora se bom v nadaljevanju omejil predvsem na skrajšano predstavitev svoje razprave, ki je bila v obliki pisnega gradiva tudi na razpolago vsem udeležencem razprave.
 
Dosedanji »prazen tek« brez prepotrebnih sprememb obstoječega volilnega sistema  – o tem so si bili bolj ali manj enotni vsi govorci – mi je dal misliti, da bomo brez korektnega dogovora poslancev, drugih političnih dejavnikov in civilne družbe o načelih sistema volitev v DZ tudi na prihodnje volitve v DZ odšli po istem volilnem sistemu, ki ga precejšen del državljanov – to je razvidno iz anket in vse slabše udeležbe na volitvah – odkrito zavrača. Zato sem udeležencem predstavil načela demokratičnost, ki smo jih v ZDUS vgradili v predlog KVS. Ob splošno znanem in sprejetem načelu (1) enakopravnejše zastopanosti kandidatov obeh spolov je tu drugo načelo (2) zagotovitve pestrosti možnosti oddati glas stranki in osebi, ki ji lahko zaupamo ali vsaj želimo zaupati. Nato gre za načelo (3) natančnosti oziroma doslednosti preslikave izbire volivk in volivcev v parlamentarne sedeže (mandate v DZ). Sledi načelo (4) dovolj velikega deleža volivk in volivcev, ki v vsakokratni parlamentarni oblasti prepoznajo potrditev svoje volilne izbire.
 
K tem štirim načelom »presoje demokratičnosti« smo v predlogu kombiniranega ali poosebljenega volilnega sistema v ZDUS (z dvema glasovoma volivca) vgradili še tri načela ustreznosti volilnega sistema in to 5) zagotovitev zadostne območne razpršenosti poslancev, 6) približno enakopravne pogoje za kandidiranje ter izvolitev strankarskih in nestrankarskih kandidatov, in 7) približno enakopravno težo glasu volivcev v vseh volilnih okrajih. Sam osebno bi vključil v predlog še eno prvino, to je kopijo glasovnice, ki bi omogočila udejanjenje še osmega (8) načela, to je odgovornosti poslancev do volivcev, konkretneje olajšala možnost morebitnega odpoklica poslanca. Za to prvino pa v ekspertni skupini ZDUS ni bilo zadostne podpore.
 
Deveto (9) načelo, ki ga ponujajo nekateri, to je možnost in hitrost sestave stabilne vlade po opravljenih volitvah, pa je zame, kar se tiče hitrosti sestavljanja vlade, vsaj nekoliko sporno, a nedvomno tudi odprto za razpravo.
 
V zvezi z omenjenim drugim načelom, to je pestrostjo izbire med kandidati, je treba seveda najprej zagotoviti, da se imena zaželenih kandidatov sploh pojavijo na glasovnici in da, npr., vsaj četrtina volivcev okvirno (pre)pozna, spet npr., vsaj četrtino kandidatov na glasovnici. To pa je možno le ob kandidiranju in glasovanju po volilnih okrajih.
 
Zanimivo je, da je svojo listo načel v razpravi ponudil tudi predstavnik Državnega sveta Zoran Božič. V svoji presoji načel obstoječega volilnega sistema je ugotovil, da je skoraj v celoti uresničeno načelo sorazmernega predstavljanja, druga štiri načela, to je načelo koncentracije in učinkovitosti, načelo participacije, načelo preprostosti in načelo legitimnosti, pa domala niso uresničena. Obstoječi volilni sistem po Božičevem mnenju ne vodi k oblikovanju stabilnih vlad (načelo koncentracije in učinkovitosti), ne omogoča kandidirati nestrankarskim kandidatom (načelo participacije), ne daje volivcem vedeti, kaj se zgodi z njihovim glasom (načelo preprostosti) in povzroča vedno manjšo, lani že skrajno kritično udeležbo na volitvah (načelo legitimnosti). Naj dodam, da je tudi minister v prvi demokratično izvoljeni vladi Ingo Paš (zdaj Pasch) v svoji razpravi opozoril na načelo odgovornosti javnih funkcionarjev, ki po njegovem mnenju ne bi smela zastarati.
 
Vsa ta načela, ki so hkrati usmeritve in cilji, bi seveda morala biti podrejena ustavno določenemu namenu: to je odločilnem vplivu ljudi na izbiro poslancev. O tem pa je možno govoriti le takrat, ko volivec, ki naj bi razpolagal z dvema glasovoma, lahko odkloni ponudbo kandidatov, ki mu jih ponuja »njegova stranka« ali vsaj lahko izbira med dvema kandidatoma te stranke in drugimi kandidati (tudi drugih strank in neodvisnimi kandidati), a je njegov glas vseeno veljaven. Dejanski vpliv volivca naraste s povečano preglednostjo, ko lahko v morebitnem drugem krogu – gre za izvolitev z absolutno večino – izbira med dvema kandidatoma.
 
Zgodovinski spomin priča, da smo imeli volivci na volitvah leta 1990 na razpolago vsaj dva (za družbeno-politični zbor in zbor občin), če ne vsaj tri glasove (še za zbor združenega dela). Vztrajanje strank na sedanjem sistemu volitev (z enim glasom) kaže, da smo v razvoju parlamentarne demokracije pravzaprav nazadovali.
 
Skoraj vsi razpravljavci – opazna izjema je bil Janko Möderndorfer – so v razpravi podprli predlog ZDUS o uveljavitvi KVS; nekateri, npr. Ciril Ribičič z določeno spremembo le tega. Žal pa moram ugotoviti, da se kar nekaj razpravljavcev kljub podpori (večina) ali nasprotovanju (manjšina) ni dovolj poglobilo v predlog ZDUS-a, zato sem po zaključku predsednici ONZJULS Lilijani Kozlovič ponudil, da predlog zainteresiranim – zlasti tistim poslancem, ki so mu na seji DZ 21. novembra 2014 nasprotovali – podrobneje predstavim.
 
Temeljno sporočilo, ki so ga predstavniki civilne družbe posredovali navzočim poslancem, pa je bila zahteva po posvetovalnem referendumu o enem ali največ dveh volilnih sistemih, saj je nesprejemljivo, da si pravila o svoji izvolitvi še naprej določajo le poslanci sami. Če bi do takega referenduma prišlo, naj bi se poslanci vnaprej obvezali, da bodo njegov izid spoštovali.
 
Za zaključek sem v razpravi omenil še, da je beseda »morebitnih« (spremembah) v naslovu današnjega srečanja glede na slabosti sedanjega volilnega sistema povsem nesprejemljiva, saj je vztrajanje na tem sistemu z vidika volivcev nadaljevanje s prevaro volivcev, kot se je že pred dvema letoma izrazil eden najvidnejših pravnikov v Sloveniji. Spremembe so torej, če želimo zagotoviti večjo volilno udeležbo in s tem ustrezno legitimnost DZ, nujne.
 
Avtor: Miran Mihelčič, član ekspertne skupine ZDUS za spremembo volilnega sistema  

aktualno vse

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EVA 2019-1611-0033

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!

19.12.2018 - Obvestilo o sklepu Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018

11.12.2018 - Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2018 - Vabilo na predstavitev knjige Simone de Beauvoir - Starost

06.12.2018 - Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev 2018-2019

06.12.2018 - Brezplačne delavnice "E-Napotnica"

06.12.2018 - Odziv ZDUS na pismo organizatorja Festivala za tretje življenjsko obdobje

05.12.2018 - Poslanica ZDUS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

05.12.2018 - Anketa o uporabi spletne strani ZDUS

28.11.2018 - Obeležili smo drugi DAN Zveze društev upokojencev Slovenije

09.11.2018 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos (2018) podarite ZDUS-u

07.11.2018 - Zveza društev upokojencev Slovenije napoveduje drugi DAN ZDUS-a

30.10.2018 - Odstop od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

29.10.2018 - Novinarska konferenca ZDUS_sporočilo za javnost

08.10.2018 - Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

03.10.2018 - Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

01.10.2018 - Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018 - Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

26.09.2018 - Memorandum 2018

13.09.2018 - Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

22.08.2018 - Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

26.06.2018 - 28. Redni zbor članov ZDUS

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS-u

25.11.2017 - Decembrski dogodki v Gostilni Pri kolovratu

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

16.11.2017 - Svetovni dan ozaveščanja o raku trebušne slinavke

16.11.2017 - Večer: Bonbončki

15.11.2017 - Opozicija kritična do proračuna, koalicijo veseli presežek

15.11.2017 - Okrogla miza projekta Sobivamo

15.11.2017 - Osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni skupnosti socialnih zavodov zvišuje plačilo za dom

15.11.2017 - Prvi kulturni bazar v regiji

14.11.2017 - Vabilo na srečanje - »Dolgotrajna oskrba"

14.11.2017 - Ljubljančani od danes do nujne medicinske pomoči v novih prostorih

14.11.2017 - Zdravila za sladkorno bolezen prejema skoraj 110.000 Slovencev, število bolnikov skokovito raste

14.11.2017 - Cerar o stanovanjski politiki: Nastavki so, treba paziti tudi na javne finance

14.11.2017 - Generalni direktor Zpiza za STA: Trendi na pokojninskem področju spet vzpodbudni

13.11.2017 - Kuštrin po sestanku pri premierju Cerarju verjame, da bodo našli pot k rešitvi

13.11.2017 - V enomesečno javno razpravo pravilnik čakalnih seznamih in najdaljših čakalnih dobah v zdravstvu

13.11.2017 - Objavljen je bil razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov