Aktualno

Cilji in smernice delovanja Foruma IKT50+

15.04.2013

Cilji so bili pripravljeni in sprejeti na 1. Forumu IKT50+ dne 4. decembra 2012. Izvršni odbor FIKT50+ ima pravico in dolžnost zasledovati doseganje teh ciljev in jih dopolnjevati ter o tem poročati Forumu IKT50+.

Cilji in smernice

1) Promocija dela Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Slovenskega društva informatika (SDI), Univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) in drugih institucionalnih članov Foruma IKT-50+ na področju seznanjanja z IKT-jem ali informatizacije storitev za starejše ljudi.
2) Vplivanje na napovedane razvojne politike (strategije, reforme), da bi primerno uvrstili možnost starejših ekspertov in informatikov za razumevanje, obvladovanje in potrebna ravnanja v pogojih dolgožive informatizirane družbe ter povečana pozornost v intergeneracijsko sodelovanje v populaciji 50+.
3) Ustvariti in uveljaviti možnosti, da seniorji vzdržujejo in povečujejo svoja znanja in veščine in to posredujejo drugim tudi po predlogu Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), da se kot eksperti uveljavijo na trgu svetovanj in drugih produktov. V zvezi s tem povezati tudi mednarodno sodelovanje in primerljivost.
4) Analizirati in obveščati ponudnike opreme ter storitev z IKT področja o velikosti trga s skoraj 600.000 upokojenimi seniorji in seniorkami ter vplivati na ponudbo - tej skupini prilagojene opreme (uporaba, kakovost in cena).
5) Posebno skrb posvetiti bivalnim razmeram, transportu in drugi infrastrukturi z vidika pričakovanj in potreb seniorjev ter z vidika možnosti uporabe IKT a) za informatizirano delo doma in b) za neposredno podporo gospodinjstvom s promocijo novih modernih rešitev za varno bivanje.
6) Vzpostaviti ustrezne sezname ter omrežje zainteresiranih posameznikov in njihovih združenj ter omogočiti posredovanja njihovih znanj ter storitev v začasnih in dodatnih oblikah dela seniorjev upokojencev.
7) Predlagati in pomagati sindikatom in delodajalcem pri uveljavljenju vseživljenjskega izobraževanja tudi za generacijo 50+ in posebej za skupino starejših delavcev (55 – 64 ) in že upokojene seniorje, ustrezno potrebam, vključevati v vsaj delno aktiven delovni status.
8) Predstavitve ugotovitev ter usmeritev države in organizacij, ki skrbijo za »srebrno informatiko« in ustanovitev Foruma za IKT-50+, ki bo skrbel za več stopenj uporabniško usmerjenega dopolnilnega izobraževanja in posredovanja storitev dela seniorjev ekspertov tudi v okviru začasnih dopolnilnih zaposlovanj.

Zaključek

Primerno bi bilo, da bi te okvirne cilje določili kot svoje in novo oblikovano vodstvo Foruma IKT50+ zavezali, da jih oblikuje in pripravi Predlog akcijskega programa (do 31 januarja 2013).
Ob tem je potrebno narediti vse za razširitev delovanja Foruma IKT50+ na druge seniorske nevladne organizacije (SNVO) in druge zainteresirane ter zadolžene v javnem in zasebnem sektorju.
Predpostavljamo tudi, da bodo članice Foruma IKT50+ in tudi drugi izvajali svoje programe s tega področja na temelju avtonomnosti in bodo po potrebi in svobodni odločitvi sodelovali tudi v skupnem delu.

Vir: http://www.drustvo-informatika.si/sekcije/sekcija-seniorjev-forum-ikt-50/

aktualno vse

21.07.2017 - Varna uporaba interneta na dopustu

21.07.2017 - Nov napad z lažnimi sporočili v imenu FURS

29.05.2017 - Pozor, WannaCry ima že naslednika!

18.05.2017 - Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo

17.05.2017 - Pošljite nam sken osebnega dokumenta!

15.05.2017 - Vabilo: »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«

26.04.2017 - Opozorilo pred izsiljevalskim virusom

26.04.2017 - Nič več dodatnih mobilnih stroškov v EU-ju

24.04.2017 - Delavnica samoobrambe za računalnikom

07.02.2017 - Dan varne rabe interneta: Skupaj spremenimo internet na bolje

25.01.2017 - Vabilo na tečaj računalništva

19.12.2016 - Vabilo k sodelovanju v raziskavi »Uporaba storitev mobilne telefonije med starejšimi« (spletna anketa)

18.11.2016 - Izsiljevalski virus - pomoč

14.11.2016 - Naučite se uporabljati pametni telefon

21.09.2016 - Ljudska univerza Celje

21.09.2016 - Brezplačna delavnica - oblikovanje fotografij s Picasso

20.09.2016 - Igrišče prihodnosti: live stream pogovor z uspešnimi Slovenci v ZDA

07.07.2016 - Politika Vlade RS do razvoja informacijske družbe po mnenju NVO neodgovorna

09.06.2016 - Vodila varnega spletnega nakupovanja

09.06.2016 - Elektronski podpis pravno enak lastnoročnemu podpisu v celotni EU

26.05.2016 - Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo opozarja na prepočasen razvoj Slovenije na področju digitalne družbe

24.03.2016 - Opozorila pred izsiljevalskim virusom Locky

24.03.2016 - Stara prevara z Moneto na Facebooku je spet tu!

23.03.2016 - V strategijo Digitalna Slovenija 2020 vključena vloga nevladnih organizacij

09.03.2016 - Lažni klici Microsoft tehnične podpore

05.03.2016 - Kako plačevati spletne nakupe?

29.02.2016 - Prošnja zdravnikov in reševalcev

29.02.2016 - Pozor, v priponkah z neplačanim računom je v resnici izsiljevalski virus!

08.12.2015 - Pozor nov virus

03.12.2015 - Zaščita pred virusi

03.12.2015 - Izsiljevalski virus

06.07.2015 - Mobilni operaterji: dodatni stroški izničijo mamljive ponudbe

10.06.2015 - Bankomati - koristna informacija!

16.05.2015 - Ste prejeli e-mail od Aleša?

28.04.2015 - Ponovno lažna obvestila o nagradah po SMS

14.04.2015 - Test protivirusnih zbirk: Popolnega ni, zato pazljivost ni odveč

20.02.2015 - Dostop do interneta pod drobnogledom: Pomembni so hitrost, cena in tehnologija

09.02.2015 - Zavarovanje ob kraji mobitela

22.12.2014 - Bonton uporabe e-pošte

10.12.2014 - Serijska številka

14.01.2014 - V Sloveniji se širi računalniški virus, skrit v računu

06.01.2014 - Pametna sprehajalna palica

06.01.2014 - iHELP – slovenska inovacija za reševanje življenj

04.06.2013 - Vključevanje starejših v snovanje inovativnega tehnološkega sistema za spodbujanje aktivnega staranja

03.06.2013 - Fujitsu pametni telefon za starejše

15.04.2013 - Cilji in smernice delovanja Foruma IKT50+