Aktualno

Energetska izkaznica - nov nepotreben strošek za potrošnike

11.02.2014
energijska izkaznica stavbe3
Občane bo po davku na nepremičnine letos obremenil še strošek izdelave energetske izkaznice. Energetske izkaznice ureja Energetski zakon, ki ga je Državni zbor poslal Državnemu svetu dne 31.1.2014.
Ureditev energetskih izkaznic je neprimerna in dejansko predstavlja le strošek za lastnike nepremičnin, saj lastnikom ne daje druge izbire, kot da izkaznice naročijo pri zelo dragih strokovnjakih. Direktiva 2010/31/EU sicer res določa obveznost izdelave energetskih izkaznic, vendar pa Energetski zakon to direktivo prenaša v slovenski pravni red na način, ki kar se da obremenjuje lastnike nepremičnin. Čeprav direktiva dovoljuje, da izkaznic ni potrebno izdelovati za objekte s časom uporabe dveh let ali manj ter stanovanjske stavbe, ki so uporabljene ali namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto (počitniške hiše), pa tudi ne za delavnice in podobne objekte, slovenski Energetski zakon tega ne omogoča.
Nadalje direktiva tudi ne zahteva, da bi morali izkaznice izdelovati le vrhunski strokovnjaki. Slovenski zakon v nasprotju s tem določa, da izdelava energetskih izkaznic sodi med regulirane poklice, predpisano je izobraževanje, vpis v register, ... kar vse vodi do tega, da bodo to delo opravljali vrhunski strokovnjaki, čeprav delo dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.
Dejansko je tako delo strokovnjaka skrčeno na administrativno delo, urna postavka strokovnjaka pa seveda ni niti najmanj primerljiva z urno postavko administrativnega delavca, ki bi dejansko lahko opravljal to delo. V pravilniku je sicer predpisano, da je potrebne tudi ogled objekta, vendar je to zgolj še ena postavka, ki zvišuje ceno izkaznice in onemogoča, da bi lastniki te izkaznice naročali pri precej cenejših tujih ponudnikih, dejansko pa nima nobenega pomena, saj pri ogledu ni mogoče ugotoviti kakšna je izoliranost stavbe, razen če lastnik ne dovoli, da se naredi sondiranje stavbe, kot tudi ne kakšna je poraba energije, saj je ta razvidna le iz preteklih obračunov porabe. Pri novejših stavbah pa je izkaz energetske učinkovitosti tako ali tako del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bo strokovnjak le prepisal podatke iz projekta in izdal izkaznico.
Zaradi umetnih zahtev, ki so postavljene za izdelovalce izkaznic je cena izkaznic zelo visoka - okoli 400 EUR za enodružinsko stavbo, kar v območjih nižje kupne moči lahko pomeni tudi do odstotka vrednosti same stavbe.
V Sloveniji je določeno tudi oblikovanje novega registra energetskih izkaznic, kar bo pomenilo dodatno obremenitev za proračun in občane. Registra direktive ne zahtevajo, sam podatek o energetski učinkovitosti pa bi lahko dodali kot še en podatek že obstoječega registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, kar bi bistveno zmanjšalo stroške.
V Veliki Britaniji in Nemčiji imajo lastniki možnost izbire in sicer lahko izberejo, da dobijo izkaznico zgolj na podlagi zbranih podatkov, kar stane med 50 in 100 EUR za enodružinsko hišo ali pa si naročijo pregled in natančno izdelavo izkaznice kar stane podobno kot pri nas cca 400 EUR za enodružinsko stavbo. Pri nas možnosti izbire ni, pač pa so vsi obvezani naročiti najdražjo varianto.
Ker je izdelava izkaznice obvezana tudi za prodajo stanovanja ali njegovo oddajo v najem bodo lastniki stanovanj pod zelo visokim finančnim pritiskom, saj bodo morali bodi sami kriti izdelavo energetske izkaznice za celotno večstanovanjsko stavbo bodisi bodo morali prepričati tudi ostale lastnike, da bodo krili te stroške. Rezultat bo verjetno le zelo veliko število sporov v tovrstnih stavbah in še več najemnih pogodb, ki bodo sklenjene na črno. Strošek izdelave izkaznice za stanovanjski blok je namreč preko 1.500 EUR. Državni zbor pa je v zadnjem branju umaknil še določbo o prehodnem obdobju za več stanovanjske stavbe, tako da sedaj prehodno obdobje velja le glede oglaševanja in sicer tako, da do 31.12.2014 ni potrebno navajati energetske učinkovitosti v oglasih za prodajo ali oddajo v najem, mora pa lastnik pred podpisom pogodbe kljub temu predložiti kupcu ali najemniku veljavno izkaznico.
Opozoriti velja še na dejstvo, da izkaznica velja le 10 let, kar pomeni, da se bo pritisk na občane ponavljal vedno znova. Pri tem ne bo odveč poudariti, da so energetske izkaznice same sebi namen, saj lastniki stavb, ki imajo najbolj energetsko učinkovite stavbe ne bodo deležni nobenih davčnih olajšav, lastniki stavb, ki imajo stavbe potrebne sanacije pa nobenih spodbud za sanacijo.

aktualno vse

21.11.2014 - Zveza potrošnikov Slovenije - testi in objave

21.11.2014 - Gibanje starejših in vadba na prostem

21.11.2014 - Izleti, rekreativno športne prireditve - napovednik 21 11 2014

21.11.2014 - Sodelujte v raziskavi v okviru projekta SOPHIA

20.11.2014 - Javni razpis za osebno asistenco za 380 asistentov, 760 evrov mesečno

20.11.2014 - Spoznajte svoje pravice!

20.11.2014 - Telekom bo ukinil nekatere pakete, druge pa bo podražil

20.11.2014 - Spreminjanje vseh volilnih zakonov te države (Delo, 20. novembra 2014, str. 2)

19.11.2014 - 0,5 % dohodnine je najbolj aktualnih v teh mesecih

19.11.2014 - Brezplačno izobraževanje: eRačuni za NVO

19.11.2014 - Forum prostovoljstva 2014

19.11.2014 - Zgodba o spominu ali po korakih do boljšega spomina

19.11.2014 - Kreativni pristopi v zdravstvu

19.11.2014 - Kako pa vi krepite možgane?

18.11.2014 - Ustanovitev demografskega rezervnega sklada

18.11.2014 - Zasebni zavod ali drušvo?

18.11.2014 - Srečanje prostovoljcev Zasavja, ki delujejo v programu Starejši za starejše - Za višjo kakovost življenja doma

18.11.2014 - Predlog za umik ZVDZ-E z dnevnega reda seje DZ 17.11.2014

18.11.2014 - Nadaljujemo prizadevanja za pravice starejših

18.11.2014 - Predvideno podaljšanje roka za uskladitev statusa upokojencev, nosilcev s.p. in odprava posledic glede vračanja pokojnin in plačila socialnih prispevkov

18.11.2014 - V živo: Poslanci sprejemajo rebalans proračuna

15.11.2014 - Zamudne obresti

14.11.2014 - Koprivec in Smerkoljeva se bosta predstavila

14.11.2014 - Pomembno odkritje slovenskih raziskovalcev o delovanju rakavih celic pri limfomih

13.11.2014 - Pogoji za upokojitev v 2015

13.11.2014 - Vtisi iz Cankarjevega doma

13.11.2014 - Cerar poudarja pomen socialnega dialoga, strinjajo se tudi državni svetniki

13.11.2014 - ZDUS-ova dopisa ZZZS

12.11.2014 - Direktorate opozorili na možnost avansov pri javnih razpisih za NVO

12.11.2014 - Letni posvet o izobraževanju odraslih 2014

12.11.2014 - Mednarodno strokovno srečanje Svitovi dnevi 2014

12.11.2014 - Spletni dnevnik za spremljanje zavržkov hrane v gospodinjstvih

12.11.2014 - Vse več ljudi postaja neformalni oskrbovalec!

12.11.2014 - Čez proračun tri telesa, nezadovoljstvo z višjim primanjkljajem

11.11.2014 - Cerar poslancem pošilja svoja predloga za ministra: Smerkoljevo in Koprivca

11.11.2014 - Vabilo za Sinergijo za učenje

11.11.2014 - Ponovno vabilo na področne posvete za pripravo pravilnika o socialnovarstvenih programih

11.11.2014 - Kako oživiti gospodarstvo? Za začetek s 300-milijardnim načrtom

11.11.2014 - Vabilo na tiskovno konferenco - Poslanke, poslanci pridružite se nam!

10.11.2014 - Semolič spet opozoril na prežeče "hijene", ki čakajo na "naše" premoženje

10.11.2014 - Vlada obljublja načrt nujne protipoplavne zaščite še ta mesec

10.11.2014 - Vabilo na otvoritev fotografske razstave Nasilje na njeni koži

10.11.2014 - Urologi opozarjajo: Premalo nas je, število težav pa se povečuje

10.11.2014 - Znanstveniki dosegli nov preboj v boju s parkinsonovo boleznijo

08.11.2014 - Izleti, rekreativno športne prireditve - napovednik 6 11 2014

07.11.2014 - Društvo Senior - vpis v programe 2014/2015

06.11.2014 - ZDUS-ov dopis predsedniku Vlade RS

06.11.2014 - Se bomo uprli odnosu nove vladne koalicije do pobude civilne družbe?

06.11.2014 - Upokojenci se lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavijo vsak dan

05.11.2014 - Koledar NVO november 2014

05.11.2014 - Vabilo na področne posvete za pripravo pravilnika o socialnovarstvenih programih

05.11.2014 - Nov model alzheimerjeve bolezni bo pospešil odkrivanje novih zdravil

05.11.2014 - Odzivi ZDUS na sejo odbora z dne 28 10 2014

05.11.2014 - Naslednji cilj aktivnega državljanstva slovenskih seniorjev je Zakon o dolgotrajni oskrbi

04.11.2014 - Ivo Vajgl v pogovoru na Radiu Europa 05

04.11.2014 - Zgodbe iz odprtega telefona 051 442 497

04.11.2014 - Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk

04.11.2014 - Dragi upokojenci

04.11.2014 - Mnenje ZDUS k Predlogu ukrepov Vlade k rebalansu proračuna za leto 2015

04.11.2014 - Projekt Senior Memo - urjenje spomina