Aktualno

Energetska izkaznica - nov nepotreben strošek za potrošnike

11.02.2014
energijska izkaznica stavbe3
Občane bo po davku na nepremičnine letos obremenil še strošek izdelave energetske izkaznice. Energetske izkaznice ureja Energetski zakon, ki ga je Državni zbor poslal Državnemu svetu dne 31.1.2014.
Ureditev energetskih izkaznic je neprimerna in dejansko predstavlja le strošek za lastnike nepremičnin, saj lastnikom ne daje druge izbire, kot da izkaznice naročijo pri zelo dragih strokovnjakih. Direktiva 2010/31/EU sicer res določa obveznost izdelave energetskih izkaznic, vendar pa Energetski zakon to direktivo prenaša v slovenski pravni red na način, ki kar se da obremenjuje lastnike nepremičnin. Čeprav direktiva dovoljuje, da izkaznic ni potrebno izdelovati za objekte s časom uporabe dveh let ali manj ter stanovanjske stavbe, ki so uporabljene ali namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto (počitniške hiše), pa tudi ne za delavnice in podobne objekte, slovenski Energetski zakon tega ne omogoča.
Nadalje direktiva tudi ne zahteva, da bi morali izkaznice izdelovati le vrhunski strokovnjaki. Slovenski zakon v nasprotju s tem določa, da izdelava energetskih izkaznic sodi med regulirane poklice, predpisano je izobraževanje, vpis v register, ... kar vse vodi do tega, da bodo to delo opravljali vrhunski strokovnjaki, čeprav delo dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.
Dejansko je tako delo strokovnjaka skrčeno na administrativno delo, urna postavka strokovnjaka pa seveda ni niti najmanj primerljiva z urno postavko administrativnega delavca, ki bi dejansko lahko opravljal to delo. V pravilniku je sicer predpisano, da je potrebne tudi ogled objekta, vendar je to zgolj še ena postavka, ki zvišuje ceno izkaznice in onemogoča, da bi lastniki te izkaznice naročali pri precej cenejših tujih ponudnikih, dejansko pa nima nobenega pomena, saj pri ogledu ni mogoče ugotoviti kakšna je izoliranost stavbe, razen če lastnik ne dovoli, da se naredi sondiranje stavbe, kot tudi ne kakšna je poraba energije, saj je ta razvidna le iz preteklih obračunov porabe. Pri novejših stavbah pa je izkaz energetske učinkovitosti tako ali tako del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bo strokovnjak le prepisal podatke iz projekta in izdal izkaznico.
Zaradi umetnih zahtev, ki so postavljene za izdelovalce izkaznic je cena izkaznic zelo visoka - okoli 400 EUR za enodružinsko stavbo, kar v območjih nižje kupne moči lahko pomeni tudi do odstotka vrednosti same stavbe.
V Sloveniji je določeno tudi oblikovanje novega registra energetskih izkaznic, kar bo pomenilo dodatno obremenitev za proračun in občane. Registra direktive ne zahtevajo, sam podatek o energetski učinkovitosti pa bi lahko dodali kot še en podatek že obstoječega registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, kar bi bistveno zmanjšalo stroške.
V Veliki Britaniji in Nemčiji imajo lastniki možnost izbire in sicer lahko izberejo, da dobijo izkaznico zgolj na podlagi zbranih podatkov, kar stane med 50 in 100 EUR za enodružinsko hišo ali pa si naročijo pregled in natančno izdelavo izkaznice kar stane podobno kot pri nas cca 400 EUR za enodružinsko stavbo. Pri nas možnosti izbire ni, pač pa so vsi obvezani naročiti najdražjo varianto.
Ker je izdelava izkaznice obvezana tudi za prodajo stanovanja ali njegovo oddajo v najem bodo lastniki stanovanj pod zelo visokim finančnim pritiskom, saj bodo morali bodi sami kriti izdelavo energetske izkaznice za celotno večstanovanjsko stavbo bodisi bodo morali prepričati tudi ostale lastnike, da bodo krili te stroške. Rezultat bo verjetno le zelo veliko število sporov v tovrstnih stavbah in še več najemnih pogodb, ki bodo sklenjene na črno. Strošek izdelave izkaznice za stanovanjski blok je namreč preko 1.500 EUR. Državni zbor pa je v zadnjem branju umaknil še določbo o prehodnem obdobju za več stanovanjske stavbe, tako da sedaj prehodno obdobje velja le glede oglaševanja in sicer tako, da do 31.12.2014 ni potrebno navajati energetske učinkovitosti v oglasih za prodajo ali oddajo v najem, mora pa lastnik pred podpisom pogodbe kljub temu predložiti kupcu ali najemniku veljavno izkaznico.
Opozoriti velja še na dejstvo, da izkaznica velja le 10 let, kar pomeni, da se bo pritisk na občane ponavljal vedno znova. Pri tem ne bo odveč poudariti, da so energetske izkaznice same sebi namen, saj lastniki stavb, ki imajo najbolj energetsko učinkovite stavbe ne bodo deležni nobenih davčnih olajšav, lastniki stavb, ki imajo stavbe potrebne sanacije pa nobenih spodbud za sanacijo.

aktualno vse

29.05.2017 - Zapisnik medgeneracijskega srečanja o kulinariki

29.05.2017 - Pozor, WannaCry ima že naslednika!

29.05.2017 - Zapisnik predavanja prof. dr. Gorazda HRENA o 3D grafiki in virtualnih tehnologijah

28.05.2017 - Zaključil se je 4. Teden ljubiteljske kulture

28.05.2017 - Razgiban junij v Simbiozi

27.05.2017 - e-informator: Novice za NVO junij 2017

27.05.2017 - Srečanje članov Društva Šole Zdravja v Šmarjeških toplicah

27.05.2017 - Popravljene rešitve iz zakona o zdravstvenem zavarovanju vendarle do koalicijskih partnerjev

26.05.2017 - Napovednik dogodkov Gostilne Pri kolovratu za mesec junij 2017

26.05.2017 - Svet Zpiza za izboljšave pri pobiranju prispevkov

26.05.2017 - Kopač Mrakova: Preverili bomo možnost za spremembo višine denarne socialne pomoči

25.05.2017 - Nasilje nad starejšimi, gostja Darinka Rozman

25.05.2017 - Verižni eksperiment

25.05.2017 - Poslanci potrdili višje povprečnine občinam in regres za vse upokojence

25.05.2017 - Starejši ljudje so vse bolj finančno odvisni od svojcev

25.05.2017 - Sindikati in upokojenci za trden prvi pokojninski steber

24.05.2017 - Poslanci danes tudi o noveli zdravstvene dejavnosti

24.05.2017 - Koalicija tokrat o obrambni zakonodaji in demografskem skladu

24.05.2017 - Keber: Po novem predlog za zdravstveni prispevek v višini 2,1 odstotka bruto dohodka

24.05.2017 - Svet Zpiza bo imel na mizi podatke o pobiranju prispevkov za pokojninsko zavarovanje

24.05.2017 - Kritike na predlog novele zdravstvene dejavnosti tudi iz koalicije

23.05.2017 - Člani društev upokojencev! Pridružite se množici komitentov v Delavski hranilnici

23.05.2017 - Ohranite vitalnost z magnezijevim oljem Mgnificent

23.05.2017 - Višjim povprečninam in regresu za vse upokojence se obeta podpora poslancev

23.05.2017 - DZ naklonjen spodbudam za več donirane hrane

23.05.2017 - Vodja programa Starejši za starejše v Tedniku

23.05.2017 - Jurša: Bojim se, da ni dovolj volje za demografski sklad

23.05.2017 - Izjava ga. Bilbije glede demografskega sklada

22.05.2017 - ESS danes o Beli knjigi o prihodnosti Evrope in evropskem stebru socialnih pravic

22.05.2017 - ZDUS na zasedanju EURAG in konferenci o turizmu za starejše na Poljskem

22.05.2017 - Cerar: Pri usklajevanju pokojnin in upokojenskem regresu prihodnje leto vse po starem

22.05.2017 - Za Mirno z ljubeznijo

22.05.2017 - Zavod Ypsilon uresničuje potencial mentorstva v Sloveniji

22.05.2017 - Brez konvergence gospodarstva in socialne politike razvoja EU ne bo

21.05.2017 - E-informator: Srečanje društev in ostalih nevladnih organizacij v kulturi in umetnosti

21.05.2017 - Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših

21.05.2017 - Pridružite se kampanji Teden gibanja 2017

20.05.2017 - Lahkonočnice

20.05.2017 - Rezultati ankete Inovacija upravljanja starejših znanjskih sodelavcev kot dejavnik inovativnosti in konkurenčnosti

20.05.2017 - Nacionalna NVO konferenca: Dobra zgodba – vstopnica v učinkovito komuniciranje

19.05.2017 - V javni razpravi osnutek Smernic za vključevanje občanov v procese odločanja v občini

19.05.2017 - Višina dodatka za pomoč in postrežbo dementne osebe

19.05.2017 - Ob osnutku strategije dolgožive družbe: Potrebne bodo prilagoditve okolja

19.05.2017 - Cerar: Za kakovostno staranje smo odgovorni vsi

18.05.2017 - Izplačilo letnega dodatka za vse upokojence

18.05.2017 - Osnutek strategije dolgožive družbe bo v javni razpravi v Ljubljani

18.05.2017 - Vlada potrdila predlog novele zakona o pacientovih pravicah

18.05.2017 - Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo

17.05.2017 - Ob osnutku strategije dolgožive družbe: Nujno bo vključevanje vseh generacij v družbo

17.05.2017 - Danes še usklajevanje glede centrov za socialno delo in zakona o pacientovih pravicah

17.05.2017 - Pošljite nam sken osebnega dokumenta!

17.05.2017 - Lego za možgansko nego

16.05.2017 - Zdravi in varni v svojem domu

16.05.2017 - Vabilo na tretji Salon Sauvignon Ptuj 2017

16.05.2017 - Na veselem dnevu prostovoljstva več kot 80 organizacij z najrazličnejših področij - od ekologije do športa

16.05.2017 - 19. maj: >Dan starejših - Čili, zdravi, informirani in dejavni

15.05.2017 - Podpredsednica ZDUS v oddaji Studio ob 17h

15.05.2017 - Letošnji teden prostovoljstva o prostovoljstvu kot prostoru vključevanja

15.05.2017 - Vabilo: »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?«

15.05.2017 - Ob osnutku strategije dolgožive družbe: Za samostojno življenje vseh potrebna sprememba miselnosti