Aktualno

Energetska izkaznica - nov nepotreben strošek za potrošnike

11.02.2014
energijska izkaznica stavbe3
Občane bo po davku na nepremičnine letos obremenil še strošek izdelave energetske izkaznice. Energetske izkaznice ureja Energetski zakon, ki ga je Državni zbor poslal Državnemu svetu dne 31.1.2014.
Ureditev energetskih izkaznic je neprimerna in dejansko predstavlja le strošek za lastnike nepremičnin, saj lastnikom ne daje druge izbire, kot da izkaznice naročijo pri zelo dragih strokovnjakih. Direktiva 2010/31/EU sicer res določa obveznost izdelave energetskih izkaznic, vendar pa Energetski zakon to direktivo prenaša v slovenski pravni red na način, ki kar se da obremenjuje lastnike nepremičnin. Čeprav direktiva dovoljuje, da izkaznic ni potrebno izdelovati za objekte s časom uporabe dveh let ali manj ter stanovanjske stavbe, ki so uporabljene ali namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto (počitniške hiše), pa tudi ne za delavnice in podobne objekte, slovenski Energetski zakon tega ne omogoča.
Nadalje direktiva tudi ne zahteva, da bi morali izkaznice izdelovati le vrhunski strokovnjaki. Slovenski zakon v nasprotju s tem določa, da izdelava energetskih izkaznic sodi med regulirane poklice, predpisano je izobraževanje, vpis v register, ... kar vse vodi do tega, da bodo to delo opravljali vrhunski strokovnjaki, čeprav delo dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.
Dejansko je tako delo strokovnjaka skrčeno na administrativno delo, urna postavka strokovnjaka pa seveda ni niti najmanj primerljiva z urno postavko administrativnega delavca, ki bi dejansko lahko opravljal to delo. V pravilniku je sicer predpisano, da je potrebne tudi ogled objekta, vendar je to zgolj še ena postavka, ki zvišuje ceno izkaznice in onemogoča, da bi lastniki te izkaznice naročali pri precej cenejših tujih ponudnikih, dejansko pa nima nobenega pomena, saj pri ogledu ni mogoče ugotoviti kakšna je izoliranost stavbe, razen če lastnik ne dovoli, da se naredi sondiranje stavbe, kot tudi ne kakšna je poraba energije, saj je ta razvidna le iz preteklih obračunov porabe. Pri novejših stavbah pa je izkaz energetske učinkovitosti tako ali tako del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bo strokovnjak le prepisal podatke iz projekta in izdal izkaznico.
Zaradi umetnih zahtev, ki so postavljene za izdelovalce izkaznic je cena izkaznic zelo visoka - okoli 400 EUR za enodružinsko stavbo, kar v območjih nižje kupne moči lahko pomeni tudi do odstotka vrednosti same stavbe.
V Sloveniji je določeno tudi oblikovanje novega registra energetskih izkaznic, kar bo pomenilo dodatno obremenitev za proračun in občane. Registra direktive ne zahtevajo, sam podatek o energetski učinkovitosti pa bi lahko dodali kot še en podatek že obstoječega registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, kar bi bistveno zmanjšalo stroške.
V Veliki Britaniji in Nemčiji imajo lastniki možnost izbire in sicer lahko izberejo, da dobijo izkaznico zgolj na podlagi zbranih podatkov, kar stane med 50 in 100 EUR za enodružinsko hišo ali pa si naročijo pregled in natančno izdelavo izkaznice kar stane podobno kot pri nas cca 400 EUR za enodružinsko stavbo. Pri nas možnosti izbire ni, pač pa so vsi obvezani naročiti najdražjo varianto.
Ker je izdelava izkaznice obvezana tudi za prodajo stanovanja ali njegovo oddajo v najem bodo lastniki stanovanj pod zelo visokim finančnim pritiskom, saj bodo morali bodi sami kriti izdelavo energetske izkaznice za celotno večstanovanjsko stavbo bodisi bodo morali prepričati tudi ostale lastnike, da bodo krili te stroške. Rezultat bo verjetno le zelo veliko število sporov v tovrstnih stavbah in še več najemnih pogodb, ki bodo sklenjene na črno. Strošek izdelave izkaznice za stanovanjski blok je namreč preko 1.500 EUR. Državni zbor pa je v zadnjem branju umaknil še določbo o prehodnem obdobju za več stanovanjske stavbe, tako da sedaj prehodno obdobje velja le glede oglaševanja in sicer tako, da do 31.12.2014 ni potrebno navajati energetske učinkovitosti v oglasih za prodajo ali oddajo v najem, mora pa lastnik pred podpisom pogodbe kljub temu predložiti kupcu ali najemniku veljavno izkaznico.
Opozoriti velja še na dejstvo, da izkaznica velja le 10 let, kar pomeni, da se bo pritisk na občane ponavljal vedno znova. Pri tem ne bo odveč poudariti, da so energetske izkaznice same sebi namen, saj lastniki stavb, ki imajo najbolj energetsko učinkovite stavbe ne bodo deležni nobenih davčnih olajšav, lastniki stavb, ki imajo stavbe potrebne sanacije pa nobenih spodbud za sanacijo.

aktualno vse

21.10.2016 - Oktobra višje pokojnine

20.10.2016 - S čezmejnim projektom za boljše življenje ljudi z demenco

20.10.2016 - Starajmo se dostojno

20.10.2016 - Posvet o dolgotrajni oskrbi v Državnem svetu

19.10.2016 - Mlajši upokojenci – novi podjetniki?

19.10.2016 - Simbioza giba odličen primer medgeneracijskega sodelovanja

19.10.2016 - Vabilo na mednarodno konferenco Izvajanje ukrepov proti nasilju nad ženskami. Od besed k dejanjem!

19.10.2016 - Opozorilo: registrski računi pri KDD se ukinjajo

18.10.2016 - NVO gre v šolo

18.10.2016 - Nagradni literarni natečaj za starejše Zgodba najine ljubezni

18.10.2016 - Likovniki že četrtič v Rogaški Slatini

18.10.2016 - Državno srečanje pevskih zborov DU Slovenije

17.10.2016 - Odbora DZ o podpisu Cete

17.10.2016 - Revščina je tudi v Sloveniji resen problem

17.10.2016 - Revščina in zavržena hrana - paradoks, ki ga ne bi smelo biti

17.10.2016 - Starejši v medijih pogosto le kot ekonomska dimenzija

15.10.2016 - Javni zavodi s prostovoljskim programom se lahko vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij

14.10.2016 - Odbor predlaga opredelitev aktivnosti za izboljšanje prehranjevanja v domovih za starejše

14.10.2016 - Srečanje predstavnikov društev in zvez s področja kulture

14.10.2016 - ZSSS s pozivom vladi in DZ za redno uskladitev pokojnin

13.10.2016 - Vrhovno sodišče: Enotna evidenca oporok ni bila nikoli vzpostavljena

13.10.2016 - Deljena mnenja glede uvedbe e-volitev

12.10.2016 - S predlogi proračunov seznanjen tudi odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide

12.10.2016 - Z dobrodelnim koncertom na Goriškem bodo zbirali sredstva za pomoč revnim

12.10.2016 - Program Viški hrane v Kranju v novih prostorih

11.10.2016 - Vam nagaja telefon?

11.10.2016 - Druženje mladosti in modrosti je najboljša šola za življenje

11.10.2016 - Družbena inovacija in nevladne organizacije

10.10.2016 - Vloga ginka v vsakdanu sodobnega človeka

10.10.2016 - Svetovni dan duševnega zdravja: Pomembno je spregovoriti o svojih težavah

10.10.2016 - Ob svetovnem dnevu brezdomcev opozorilo, da se to lahko zgodi tudi tebi

10.10.2016 - Odprto pismo predsedniku Pahorju in odgovor predsednika Pahorja na le to

07.10.2016 - Pojasnilo k izredni uskladitvi pokojninskih prejemkov v oktobru 2016

07.10.2016 - Posvet Potrošniki in energija: Preudarne odločitve danes za pozitivne učinke v prihodnosti

07.10.2016 - Vabilo na dogodek: “Mesto za starejše, mesto za vse!” 19. oktober ob 18.30

06.10.2016 - EU ratificirala pariški podnebni sporazum

06.10.2016 - Iščejo tiste, ki znajo motivirati k učenju neaktivne

06.10.2016 - "Stari starši smo prijazni sateliti, ki naj bi nas vodili starši otroka in nikoli obratno"

06.10.2016 - Z medicinsko konopljo do lajšanja bolečin in stranskih učinkov zdravil

06.10.2016 - Onesnažen zrak je vzrok za številne zdravstvene težave

05.10.2016 - Slovenska premiera filma Ne meč’mo hrane stran!

05.10.2016 - 17. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

05.10.2016 - Vabilo na predavanje in diskusijo s prof. dr. Nilsom Wilkingom

05.10.2016 - Ženske z rakom dojk še vedno k zdravniku prepozno

05.10.2016 - O seniorskem turizmu na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje

04.10.2016 - "Jesen je druga pomlad, ko je vsak list cvetlica."

04.10.2016 - Informativna dneva za oskrbovana stanovanja Litija

04.10.2016 - Dva nevladniška posveta z generalnim sekretarjem globalne nevladniške mreže CIVICUS

04.10.2016 - Koledar NVO oktober 2016

03.10.2016 - Cerar na akademiji Zdus napovedal, da bo vlada naredila vse za boljši jutri starejših in upokojencev

03.10.2016 - Cerar: Glas starejših je enako pomemben kot glas mladih

03.10.2016 - Projekt Ne meč'mo hrane stran!

30.09.2016 - Slike s tretjega dne F3ŽO 2016

30.09.2016 - Slike s slavnostne akademije ZDUS

30.09.2016 - Na ZDUS vsak dan šteje kot dan starejših

29.09.2016 - F3ŽO obiskali tudi ministrici

29.09.2016 - Slike z drugega dne F3ŽO 2016

28.09.2016 - Pridružite se nam na F3ŽO

28.09.2016 - Slike s prvega dne F3ŽO 2016

28.09.2016 - Gibalni programi za starejše