Aktualno

Energetska izkaznica - nov nepotreben strošek za potrošnike

11.02.2014
energijska izkaznica stavbe3
Občane bo po davku na nepremičnine letos obremenil še strošek izdelave energetske izkaznice. Energetske izkaznice ureja Energetski zakon, ki ga je Državni zbor poslal Državnemu svetu dne 31.1.2014.
Ureditev energetskih izkaznic je neprimerna in dejansko predstavlja le strošek za lastnike nepremičnin, saj lastnikom ne daje druge izbire, kot da izkaznice naročijo pri zelo dragih strokovnjakih. Direktiva 2010/31/EU sicer res določa obveznost izdelave energetskih izkaznic, vendar pa Energetski zakon to direktivo prenaša v slovenski pravni red na način, ki kar se da obremenjuje lastnike nepremičnin. Čeprav direktiva dovoljuje, da izkaznic ni potrebno izdelovati za objekte s časom uporabe dveh let ali manj ter stanovanjske stavbe, ki so uporabljene ali namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto (počitniške hiše), pa tudi ne za delavnice in podobne objekte, slovenski Energetski zakon tega ne omogoča.
Nadalje direktiva tudi ne zahteva, da bi morali izkaznice izdelovati le vrhunski strokovnjaki. Slovenski zakon v nasprotju s tem določa, da izdelava energetskih izkaznic sodi med regulirane poklice, predpisano je izobraževanje, vpis v register, ... kar vse vodi do tega, da bodo to delo opravljali vrhunski strokovnjaki, čeprav delo dejansko obsega le vnos podatkov, ki jih morajo posredovati sami lastniki stavbe v računalniški program, ki ga bo priskrbelo ministrstvo.
Dejansko je tako delo strokovnjaka skrčeno na administrativno delo, urna postavka strokovnjaka pa seveda ni niti najmanj primerljiva z urno postavko administrativnega delavca, ki bi dejansko lahko opravljal to delo. V pravilniku je sicer predpisano, da je potrebne tudi ogled objekta, vendar je to zgolj še ena postavka, ki zvišuje ceno izkaznice in onemogoča, da bi lastniki te izkaznice naročali pri precej cenejših tujih ponudnikih, dejansko pa nima nobenega pomena, saj pri ogledu ni mogoče ugotoviti kakšna je izoliranost stavbe, razen če lastnik ne dovoli, da se naredi sondiranje stavbe, kot tudi ne kakšna je poraba energije, saj je ta razvidna le iz preteklih obračunov porabe. Pri novejših stavbah pa je izkaz energetske učinkovitosti tako ali tako del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bo strokovnjak le prepisal podatke iz projekta in izdal izkaznico.
Zaradi umetnih zahtev, ki so postavljene za izdelovalce izkaznic je cena izkaznic zelo visoka - okoli 400 EUR za enodružinsko stavbo, kar v območjih nižje kupne moči lahko pomeni tudi do odstotka vrednosti same stavbe.
V Sloveniji je določeno tudi oblikovanje novega registra energetskih izkaznic, kar bo pomenilo dodatno obremenitev za proračun in občane. Registra direktive ne zahtevajo, sam podatek o energetski učinkovitosti pa bi lahko dodali kot še en podatek že obstoječega registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, kar bi bistveno zmanjšalo stroške.
V Veliki Britaniji in Nemčiji imajo lastniki možnost izbire in sicer lahko izberejo, da dobijo izkaznico zgolj na podlagi zbranih podatkov, kar stane med 50 in 100 EUR za enodružinsko hišo ali pa si naročijo pregled in natančno izdelavo izkaznice kar stane podobno kot pri nas cca 400 EUR za enodružinsko stavbo. Pri nas možnosti izbire ni, pač pa so vsi obvezani naročiti najdražjo varianto.
Ker je izdelava izkaznice obvezana tudi za prodajo stanovanja ali njegovo oddajo v najem bodo lastniki stanovanj pod zelo visokim finančnim pritiskom, saj bodo morali bodi sami kriti izdelavo energetske izkaznice za celotno večstanovanjsko stavbo bodisi bodo morali prepričati tudi ostale lastnike, da bodo krili te stroške. Rezultat bo verjetno le zelo veliko število sporov v tovrstnih stavbah in še več najemnih pogodb, ki bodo sklenjene na črno. Strošek izdelave izkaznice za stanovanjski blok je namreč preko 1.500 EUR. Državni zbor pa je v zadnjem branju umaknil še določbo o prehodnem obdobju za več stanovanjske stavbe, tako da sedaj prehodno obdobje velja le glede oglaševanja in sicer tako, da do 31.12.2014 ni potrebno navajati energetske učinkovitosti v oglasih za prodajo ali oddajo v najem, mora pa lastnik pred podpisom pogodbe kljub temu predložiti kupcu ali najemniku veljavno izkaznico.
Opozoriti velja še na dejstvo, da izkaznica velja le 10 let, kar pomeni, da se bo pritisk na občane ponavljal vedno znova. Pri tem ne bo odveč poudariti, da so energetske izkaznice same sebi namen, saj lastniki stavb, ki imajo najbolj energetsko učinkovite stavbe ne bodo deležni nobenih davčnih olajšav, lastniki stavb, ki imajo stavbe potrebne sanacije pa nobenih spodbud za sanacijo.

aktualno vse

04.03.2015 - Vabilo na sklepno prireditev Kulturnega bazarja 2015

04.03.2015 - Sožitje za večjo varnost v prometu

04.03.2015 - Vabilo na dogodek ob 8. marcu Ljubljana

03.03.2015 - Predsednik Sveta ZPIZ poslal odprto pismo predsedniku Cerarju

03.03.2015 - Novosti in pričakovanja starostnega varstva v skupnosti, Gerontološko društvo Slovenije

03.03.2015 - Pomen in vpliv e-participatornih oblik aktivnega državljanstva

03.03.2015 - Dnevi nevladnih organizacij bodo potekali v marcu

03.03.2015 - V javni razpravi osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025

02.03.2015 - Recept za slovensko zdravstvo: kako skrajšati čakalne dobe

02.03.2015 - Varuh prehranske verige: Verjamem v kmetijstvo in priložnosti slovenskega podeželja

02.03.2015 - Se bodo čebele po kriznem letu pobrale? V pomoč bo tudi premišljeno sajenje rastlin.

02.03.2015 - Koledar NVO marec 2015

28.02.2015 - Nov bankovec za 20 €

27.02.2015 - Zpiz podprl izredno uskladitev pokojnin, a vlada ne bo dala soglasja

27.02.2015 - Gurs bo cene nepremičnin ponekod znižal tudi za 30 odstotkov

26.02.2015 - Obvestilo mladim, zdravim in aktivnim upokojencem

26.02.2015 - Vabilo na obujanje spominov v klepetalnici spomina

26.02.2015 - Nacionalni stanovanjski program: "komune" za mlade, odkup stanovanj starejših …

25.02.2015 - Dnevi NVO bodo potekali med 13. in 15. 3. 2015

24.02.2015 - Možne oblike dela upokojencev

24.02.2015 - V javni razpravi novela Zakona o prostovoljstvu

24.02.2015 - Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO v delovno skupino za pripravo Zakona o NVO

24.02.2015 - Brez energetske izkaznice? Kazen: 300 evrov

24.02.2015 - Ali se bodo pokojnine dvignile (kar) za 0,7 odstotka?

24.02.2015 - Javna konferenca: Slovensko zdravstvo na razpotju?

23.02.2015 - Bliža se svetovni dan zdravja, naše aktivnosti v okviru programa ADA

23.02.2015 - Metka Klevišar: Če hočeš nekoga pozdraviti, ga ne moreš samo telesno.

22.02.2015 - Zdrava prehrana za starejše - video posnetki

22.02.2015 - 91-letna natakarica po 75 letih še vedno dela za točilnim pultom

22.02.2015 - Demenca, da obnovimo in nadgradimo svoje znanje in vedenje

21.02.2015 - Vedeli bomo od kod je meso

21.02.2015 - "Če bomo imeli srečo, bomo vsi stari"

21.02.2015 - Prostovoljci ZDUS v programu Varuha Državni preventivni mehanizem

20.02.2015 - Sanjske nepremičnine Slovencev? Tiste, ki si jih lahko privoščimo.

20.02.2015 - Kaj imam od varčevanja na banki?

20.02.2015 - Protest proti baznim postajam v naseljih

20.02.2015 - DeSUS pred glasovanjem o rebalansu zahteva zagotovila o uskladitvi pokojnin

19.02.2015 - Zavod Modri Živko

19.02.2015 - Priročnik RESje potrebujemo/jo pomoč

19.02.2015 - 35 milijonov ljudi ima demenco, čez 35 let skok na 110 milijonov

19.02.2015 - Superstarostniki imajo drugačne možgane

18.02.2015 - Povabilo na razstavo Anice Zupanič

18.02.2015 - Brezplačno usposabljanje: Varstvo pri delu v NVO

17.02.2015 - CNVOS zbira nevladniške pripombe na osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015-2020

17.02.2015 - CNVOS in NFHOS: posvet o spremembah Zakona o humanitarnih organizacijah

17.02.2015 - Vabilo na enodnevni izlet, poln novih izkušenj, praktičnih znanj, nasvetov in ugodnih nakupov

16.02.2015 - Brezplačna pravna pomoč

16.02.2015 - Pobuda državnega svetnika dr. Zorana Božiča

16.02.2015 - Poročilo kampanje ADA 2014

16.02.2015 - Poreklo ali izvor mesa v mesnih izdelkih in pripravkih ne bo več uganka

16.02.2015 - Premagovanje revščine

16.02.2015 - Evtanazija – da ali ne?

15.02.2015 - Prehrana in kultura na Kulturnem bazarju 2015, 18. marec 2015

14.02.2015 - Življenjski pogoji, Slovenija, 2014 – začasni podatki

13.02.2015 - Novice za NVO 13 2 2015

13.02.2015 - Izhodišča za razpravo o možnostih ukrepov in za krepitev in koncentracijo analitskih nalog za področje socialnih in stanovanjskih politik

13.02.2015 - Nacionalni stanovanjski program: gradivo za predhodno posvetovanje junij – september 2014

12.02.2015 - Upokojitev v 2015 je možna pri nižji starosti

12.02.2015 - Družinska pokojnina 2015

12.02.2015 - Korenite spremembe: 90 odstotkov priporočenih pisem naj bi postalo navadna pošta