Naslov in telefon

Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova ul. 9, 1000 Ljubljana
E-naslov: tajnistvo(at)zdus-zveza.si

DDV ID: SI57009309

Matična številka: 5147581000
TRR ZDUS: 05100-8010471821 (Abanka)
                    6100 0001 4821 365 (Delavska hranilnica)

TRR Vzajemni posmrtninski sklad: 0510 0801 5585 758

Predsednik ZDUS
Janez Sušnik

Podpredsednica ZDUS
Vera Pečnik
 
Tajništvo ZDUS
Nika Antolašić
E-naslov: tajnistvo(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/62 05 472 in 041/474 941

Administratorka
Karmen Šparovec Terekhov
E-naslov: karmen.sparovec(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 95 086 in 051 215 532

Izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS

Dijana Lukić
E-naslov: dijana.lukic(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/62 05 482 in 051/656 532

Strokovna sodelavka II
Mateja Peršuh
E-naslov: mateja.persuh(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 94 117 in 041/480 395

Strokovna vodja programa Starejši za starejše
dr. Beata Akerman
E-naslov: beata.akerman(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 55 241 in 051/442 496

Strokovna sodelavka programa Starejši za starejše
Sabina Črnila
E-naslov: sabina.crnila(at)zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/51 55 241 in 051/442 496


Uredništvo ZDUS plus in spletne strani
Črt Kanoni
E-naslov: urednistvo(at)zdus-zveza.si 
Tel. štev.: 01/ 62 05 481

kje smo

Do nas vozijo avtobusi LPP številka:
1 - 3 – 5 - 8 – 22 in 25 (postajališče Kino Šiška)