Komisija za pokojninsko politiko

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):
 

Predsednica komisije: Silva Koželj

Podpredsednik komisije: Jože Bregant
 
Članice in člani komisije: Nežka Ivanetič, Boža Vitežnik Raj, Slavica Mirt, Milan Tepej
 
Strokovna podpora komisiji: Karmen Šparovec Terekhov