aktualno

Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

 Rožca Šonc: Vse življenje, med službo in po upokojitvi, dela z ljudmi in zanje  

13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

Danes, 20. junija 2019, so na 13. volilnem zboru članov ZDUS potekale volitve za mandatno obdobje 2019 – 2023 za: predsednika ZDUS, podpredsednike ZDUS, člane in namestnike članov Nadzornega odbora ZDUS in člane in namestnike članov Častnega razsodišča ZDUS.

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

Generalna skupščina Združenih narodov je v svoji resoluciji 66/127 določila 15. junij za Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje
Komisija za socialna vprašanja

Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

ZDUS OBJAVLJA

Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

Na podlagi določb 28. in 29. člena Pravilnika o priznanjih z dne 18.4.2018 Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve začenja  

POSTOPEK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIZNANJA ZDUS V LETU 2019  

OBRAZEC ZA PRIZNANJE  

Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

 Na povezavi je dosegljivo Letno poročilo ZDUS za leto 2018 z prilogami.  


komentar

Nagovor predsednika: Spoštovani soustvarjalci programa Dnevov medgeneracijskega sožitja in obiskovalci,

Leto 2019 smo v ZDUS zaznamovali z odločitvijo, da smo se skupaj z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (Mladinskim svetom Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije in Dijaško organizacijo Slovenije) odločili za nov pristop k urejanju in izboljšanju medgeneracijske politike v Republiki Sloveniji. 

obvestila

Eurotronik Slovenija zbira prijave za testne uporabnike

za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje v lastnem domu v okviru mednarodnega raziskovalnega in razvojnega projekta i-evAALution

Odgovori na najpogostejša vprašanja o Uredbi GDPR zdaj na YouTubu!

V zadnjem letu je pravna služba CNVOS prejela ogromno vprašanj o varstvu osebnih podatkov in spremembah, ki jih je prinesla evropska Uredba o varstvu podatkov GDPR.

Izhodišča za strategijo razvoja sistema zdravstvenega varstva

Mag. Martin Tóth je skupaj z ZDUS izdal novo brošuro.

Dolgoročna reforma zdravstva v Sloveniji

ZDUS je z g. Marjanom Česnom izdal novo brošuro.

DŠI 2019 – organizatorji, termini in delegati

Državne športne igre Društev upokojencev Slovenije - organizatorji, termini in delegati.

Okrogla miza: Prihodnji razvoj slovenske infrastrukture

Kakšna je strategija razvoja prometne infrastrukture slovenskih cest, železniške mreže, Luke Koper in letališč v Sloveniji do leta 2040? Ali bo trasa Koper-Divača potekala po 1- ali 2-tirni železniški progi in kakšna je usoda stare železniške proge? Kdaj se načrtuje gradnja tretjega pasu na najbolj obremenjenih odsekih in do kdaj bodo dela končana? Kako potekajo priprave za nov pomol, ki bo omogočil povečan pretok blaga v Luki Koper in vpliv konkurence v Trstu in na Reki?  


Prijava na e-novice ZDUS

Spoštovani! Vljudno vabljeni, da se prijavite na ZDUS e-novice in tako ostanete v rednem stiku z nami!

Elektronski časopis


ZDUS Plus št. 6 - junij 2019

Vse številke

Zavarovalnica Triglav, d.d.