Komisije ZDUS

Komisija Sklada Vzajemne samopomoči

Komisija za bivanjski standard in pokojninsko politiko

Komisija za gospodarstvo in turizem

Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve

Komisija za kulturo

Komisija za socialna vprašanja

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Komisija za tehnično kulturo

Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje

Statutarna komisija
 

Organi ZDUS
Komisije ZDUS
Komisija za bivanjski standard in pokojninsko politiko
Komisija za gospodarstvo in turizem
Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Komisija za kulturo
Komisija za socialna vprašanja
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Komisija za tehnično kulturo
Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje
Pokrajinske zveze
Društva in klubi