Aktualno

Izpolnjevanje osebnih vprašalnikov šport, rekreacija in gibalna kultura

11.06.2014

Predsednikom Pokrajinskih komisij  za šport rekreacijo in gibalno kulturo!
 
SODELOVANJE PRI REALIZACIJI AKCIJE »IZPOLNJEVANJE OSEBNIH VPRAŠALNIKOV ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA ZA ČLANE DU«
 
Spoštovani !
 
Dne 04.06.2014 je bila iniciirana  korespondenčna seja naše komisije pri ZDUS. Prejeli ste vprašalnik z namero, da si ga ogledate in v primeru nejasnosti v zvezi z vprašalnikom sem vam na voljo kadarkoli (041-672739 ali janez@matoh.si).
 
ZDUS anketa 2014
 
DOPOLNILO k vprašalniku ZDUS
 
Ta vprašalnik obravnava  vsebine - prva skupina »športno tekmovalnih zvrsti  in športne rekreacije« od zap. št. 1 do št. 19 (upoštevajoč tudi panoge našega dejanskega stanja ) z izjemo šaha.
 
V drugo skupino »rekreacija» od št. 20 do št. 29 (praviloma gre za dejavnosti, ki ne temeljijo na pravilih športnih panog (izjema šah, ki ga pa lahko povezujemo tudi z tretjo skupino).
 
V tretjo skupino to je »gibalna kultura«, ki pa ima 6 specifičnih področji smo posebej uredili vprašalni del.
 
Ko bomo  na društvenem nivoju obdelali vprašalnike bo potrebno upoštevati pri posameznih dejavnostih ali aktivnostih (kolona 2) naslednje:
-spol
-starostno skupino
-organizirana vadba (2x tedensko in več)
-individualna vadba (z podatki 1x, 2x, 3x in več)
-občasne športno rekreacijske aktivnosti (podatki v zadnji koloni) (letno povprečje 12-52dni)
-aktivnosti po letnih časih oziroma celo leto
-neaktivnost člana
-izpis lokacije dejavnosti ( narava, dvorana, doma)
-sodelovanje zdravnika z priporočili (da; ne)
-navedbe opuščanja ali zmanjšanja obsega vadbe iz zdravstvenih razlogov (da; ne)
 
Zadnja kolona naj se uporabi praviloma za navedbe «občasnih aktivnosti« za letno povprečje, ki naj upošteva povprečno frekvenco fizične aktivnosti  od 1x na mesec do 1x na teden, torej letno od 12 do 52 dni. To je neke vrste normativ za absolutno ovrednotenje pojma »občasno«. Tako bomo zajeli aktivne oddihe poleti in pozimi  ter npr.: planinske ture.
 
Korektno je, da tovrstne »občasne aktivnosti » evidentiramo tudi kot priznano kategorijo.
 
Pri vprašanjih o temeljni »gibalni kulturi« je cilj, da za vsako od šestih področji zajamemo trajanje aktivnosti in ponavljanje v tednu.
 
Pri obdelavi tega dela vprašalnika sledimo šestim področjem z seštevki po skupinah trajanja in ponavljanja v tednu.
 
Na nivoju DU se torej seštevajo opazovane zabeležene vrednosti iz posameznega vprašalnika (napotek zgoraj).
 
Na nivoju PZDU se pa seštevajo podatki, ki jih DU-ji obdelane na svojem nivoju  pošljejo na PZDU-je.
 
Na ZDUS nivoju se pa seštevajo podatki, ki jih je PZDU dobil z seštevkom DU podatkov.
 
ZDUS bo na osnovi dobljenih podatkov lahko asistiral ministrstvu za šport (veza sredstva), sam pa ustrezno oblikoval in izdelal letni izkaz za to področje.
 
Sedanja letna statistika ZDUS za to področje je nepopolna, neskladna in strokovno nedosledna zato to ne more služiti pri sofinanciranju  za programe starejših.
 
Spoštovane kolegice in kolegi, samo pošiljanje vprašalnikov ali maila za tisk formularjev v DU in pričakovanje izpolnjenih in obdelanih listov je kot vemo vsi, vnaprej izgubljena partija.
 
Zato vas vsakega osebno prosim, da najprej osebno akceptira Vprašalnik nato pa organizira ali pisno zagotovi instruktažo (morda skupinsko) določenih oseb v DU-jih, ki bodo skušali individualno v DU med članstvom neposredno posamično in skupinsko  zagotoviti osebno izpolnjevanje vprašalnikov.
 
Nato bo potreben še napor za obdelavo.
 
Običajno je za takšne aktivnosti  žal  rezultat pod 10%. Tudi za ta % se bo potrebno zelo angažirati.
 
Podatki so strateškega pomena in prav je da se dokopljemo do realne slike vseh oblik telesne aktivnosti.
 
Morda bi neka skupinska druženja vaših DU-jev na vabljive teme se dalo izkoristiti za »NAŠ VPRAŠALNIK«.
 
Hvala vsakomur vnaprej za prizadevanja!
 
Janez Matoh

 

aktualno vse

13.09.2017 - Pridružite se Evropskemu tednu športa

13.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu 26. 9. 2017 (na F3ŽO)

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

04.08.2016 - Obvestilo organizatorjem letošnjih državnih športnih iger

22.04.2016 - Organizatorji DŠI v letu 2016

13.04.2016 - Slovenija v gibanju 365

20.01.2016 - Vabilo na konstitutivno sejo Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

13.07.2015 - Pravila športnih iger Zveze društev upokojencev Slovenije 2015

09.02.2015 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2015

09.02.2015 - Nekaj sporočil republiške komisije oz. želja po povratnih informacijah

08.09.2014 - Posodobljen obrazec, kumulativni obrazec in način zbiranja

22.08.2014 - Obrazca za poročilo o izvedbi Pokrajinskih športnih iger

30.07.2014 - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

11.06.2014 - Izpolnjevanje osebnih vprašalnikov šport, rekreacija in gibalna kultura

12.11.2013 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2014

16.10.2013 - Državno ekipno balinarsko prvenstvo za upokojence 2013

03.09.2013 - Za radovedneže, ki želijo pravilno izvajati nordijsko hojo

06.08.2013 - Obvestilo PZDU in društvom-organizatorjem športnih iger upokojencev v letu 2013

11.06.2013 - Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam