Aktualno

Kako NVO pridobi status delovanja v javnem interesu

30.10.2014

Na CNVOS so pripravili obsežen pregled pogojev, ki jih morajo izpolniti nevladne organizacije za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu. Slovenska zakonodaja zaenkrat pridobitev omenjenega statusa ureja za 29 različnih področij, pogoji pa se na njih razlikujejo.

Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne glede na področje svojega delovanja. Zavodi ali ustanove lahko takšen status pridobijo samo, če jim to izrecno omogočajo področni zakoni, ki urejajo področje njihovega delovanja. 

Status delovanja v javnem interesu (status v javnem interesu) je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. 

Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.

Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne organizacije.
 
Društva
Zakon o društvih – ZDru-1 društvu omogoča, da status v javnem interesu pridobi na kateremkoli področju (npr. kultura, šport, socialna varnost, varstvo človekovih pravic, javna uprava, promet, gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje, razvoj demokracije, kmetijstvo, gospodarstvo, zunanje zadeve in druga področja).

Pogoji, ki jih mora društvo izpolniti, da se mu status podeli, so odvisni od področja, na katerem društvo deluje in na katerem želi status opredeliti. Poleg ZDru-1, ki določa splošne pogoje za pridobitev statusa, posamezna področna zakonodaja ponekod določa še dodatne pogoje.

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za društva za posamezno področje najdete na sledečih povezavah:
Zavodi
Zavod lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, zavodom izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko področje noben zakon ne predvideva, da se zavodu lahko podeli status v javnem interesu, zavod statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da morda zavod izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status v javnem interesu ima.CNVOS si zato prizadeva, da bi takšno pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev statusa vsem zavodom, ne glede na njihovo področje delovanja. 

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za zavode, kjer je to možno, najdete na sledečih povezavah:
Ustanove
Ustanova lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, ustanovam izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko področje noben zakon ne predvideva, da se ustanovi lahko podeli status v javnem interesu, ustanova statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da morda ustanova izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status v javnem interesu ima. CNVOS si zato prizadeva, da bi takšno pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev statusa vsem ustanovam, ne glede na njihovo področje delovanja. 

Ne glede na to pa Zakon o ustanovah - ZU določa, da je namen ustanove »splošnokoristen« ali »dobrodelen«. S tem zakon položaj vseh ustanov približa položaju nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, četudi same posebne odločbe ministrstva, da se jim podeli status v javnem interesu, nimajo. Ustanove so tako, enako kot nevladne organizacije, ki imajo pridobljen status delovanja v javnem interesu, upravičenke do donacij iz 0,5% dohodnine.

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za ustanove, kjer je to možno, najdete na sledečih povezavah:
Ugodnosti
Ugodnosti, ki jih status delovanja v javnem interesu prinaša društvom, zavodom ali ustanovam, so naštete v prispevku Ugodnosti statusa delovanja v javnem interesu.

Vir: CNVOS.info

aktualno vse

24.05.2019 - DŠI 2019 – organizatorji, termini in delegati

30.04.2019 - Okrogla miza: Prihodnji razvoj slovenske infrastrukture

29.04.2019 - Zgodbe in nasveti Zavarovalnice Triglav za brezskrben dan Vse bo: v redu

29.04.2019 - Izšel je katalog Dnevov medgeneracijskega sožitja

12.04.2019 - Vabljeni na Slavnostno odprtje Dnevov medgeneracijskega sožitja(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Vabljeni na projekcijo filma "Srečen za umret"(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Ustvarjalno stičišče ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

11.04.2019 - Okrogle mize na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

11.04.2019 - Kulturni program na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

25.02.2019 - SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU: brezplačna delavnica 15. 5. v Ljubljani!

12.02.2019 - Navodilo DU za izvajanje uredbe o varstvu osebnih podatkov

31.01.2019 - Prijava na e-novice ZDUS

28.01.2019 - Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije

10.01.2019 - Rokodelske delavnice Delfin - dec 2018

21.12.2018 - Obvestilo o odstopu podpredsednice ZDUS Mije Pukl

20.12.2018 - Statistično poročilo za leto 2018

26.11.2018 - Sklep 24. redne seje Upravnega odbora ZDUS iz dne 24.10.2018

23.10.2018 - Konferenca o položaju starejših

19.10.2018 - Avditorij v Portorožu so zasedli starostniki in mladi

18.10.2018 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2018

11.10.2018 - VABILO na DAN STAREJŠIH OBČANOV_DU PIRAN_17.10.2018

04.10.2018 - Terme Snovik - ponudba za upokojence

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

21.08.2018 - AKUPUNKTURA V THERMANI LAŠKO – kako vam lahko pomaga?

26.06.2018 - Rokodelke in rokodelci

26.06.2018 - Razpis za subvencioniranje letovanj

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost

20.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu na F3ŽO

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam? (na F3ŽO)

20.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo Medgeneracijsko sodelovanje na lokalni ravni

20.09.2017 - Vabilo na fotografsko razstavo 7. Fotografskega natečaja

20.09.2017 - "Impresije - vtisi iz narave" vabijo na 17. F3ŽO: razstava čudovitih del likovne kolonije ZDUS

15.09.2017 - Festival za tretje življenjsko obdobje vabi prostovoljce!

12.09.2017 - Z vlakom na F3ŽO 2017

11.09.2017 - Zaključen natečaj Komisije za kulturo ZDUS za novoletno voščilnico »Srečno 2018«!

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

30.08.2017 - Računovodsko svetovanje je iz 30. 8. 2017 prestavljeno na 1. 9. 2017

29.08.2017 - Novost: elektronska prijava podatkov za prireditve DU, kjer se uporabljajo komercialno izdani fonogrami (posneta glasba)

28.08.2017 - Prijavnica za likovno kolonijo Rogaška Slatina 2017

24.08.2017 - Čudoviti izdelki ZDUS-ovih rokodelcev in rokodelk

23.08.2017 - LIKUS vabi k brezplačnemu vpisu v Stičišče ljubiteljskih piscev Slovenije

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

01.08.2017 - Odsotnost računovodkinje ZDUS 16. 8. in 23. 8. 2017

01.08.2017 - Program ZDUS na 17. F3ŽO

21.07.2017 - Zapustil nas je Marjan Pavlič