Komisija za kulturo

 
Komisija podpira kulturno dejavnost starejših, eno najbolj množičnih ljubiteljskih dejavnosti društev upokojencev, s številnimi projekti ustvarja pogoje za kulturno udejstvovanje članov na raznih področjih, kot so: zborovska, folklorna, plesna, likovna, literarna in založniška dejavnost. 
Komisija na leto izvede v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti: likovna kolonija v Izoli in Rogaški Slatini, pokrajinska srečanja pevskih zborov društev upokojencev, Večer pesmi in plesa in Državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev, ki potekata v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Komisijo vodi Marija Orešnik iz Ljubljane
Strokovna podpora komisiji: Dijana Lukić

 

SPOŠTUJMO AVTORSKO PRAVICO

Zveza društev upokojencev Slovenije ima z IPF urejene medsebojne obveznosti.