Komisija za socialna vprašanja

 
Komisija spremlja kvaliteto življenja starejših doma in v domovih za starejše. Preverja, kako ljudje živijo, kakšne so njihove možnosti za vključevanje v aktivno življenje družbe in kakšna je njihova soudeležba v življenju mlajših generacij. Komisija spremlja zakonodajo in nanjo pripravlja mnenja in predloge.

Komisijo vodi Silva Gorjup iz Ptuja
Strokovna podpora komisiji: Sabina Črnila