Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

 
Cilji komisije so ohranitev zanimanja starejših za ukvarjanje s tradicionalnimi upokojenskimi športi in spodbujanje uvajanje novih zvrsti.

Komisijo vodi Mihael Prosen iz Kamnika
Strokovna podpora komisiji: Lara Valič