Komisija za tehnično kulturo

 
Komisija za tehnično kulturo deluje na področjih rokodelstva, modelarstva, maketarstva, elektrotehnike, elektronike, strojništva, računalništva in informatike, fotografije in videa.
 
Na področju rokodelstva komisija, v skrbi za ohranjanje žive in umetne domače obrti, letno organizira eno- in/ali več-dnevno rokodelsko delavnico za mojstre in mentorje, ki skrbijo za društvene aktivnosti s tega področja.

Komisijo vodi Andrej Jus iz Domžal.
Strokovna podpora komisiji: Dijana Lukić