Aktualno

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

30.07.2014
 
Strateški cilj: povečati delež športno dejavnih starejših na 50 %
 
»Po demografskih napovedih bo do leta 2060 vsak tretji prebivalec Republike Slovenije starejši od 65 let, skoraj vsak sedmi prebivalec pa bo starejši od 80 let.« Ob takšnih napovedih, ki jih beremo v Nacionalnem programu za šport za obdobje 2014 – 2023, je več kot pomembno, da država zastavi strateške cilje za zdravo staranje prebivalstva in prične izvajati ukrepe na nacionalni ravni. Za celotno družbo pa je pomembno, da se posvetimo ozaveščanju o pomembnosti športnih in rekreativnih dejavnosti v pozni življenjski dobi.
 
Član Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Janez Matoh je že v fazi priprav osnutka programa (decembra 2013) odgovorne na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opozarjal, da je šport starejših področje, ki zahteva samostojno obravnavo, kar tudi lahko beremo v končni, javno dostopni verziji programa.
 
Nacionalni program za šport 2014 – 2023 napoveduje dva ukrepa, ki sta pomembna za starejše:
 
1. zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše,
2. spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport.
 
Trenutno je v javni obravnavi
Izvedbeni načrt programa,
kjer si lahko preberete, da bodo društva upokojencev pomembni nosilci oziroma izvajalci navedenih ukrepov, predvsem kar zadeva zagotavljanje vsaj dveh tedenskih brezplačnih ur, kakovostno vodenih športnih dejavnosti.
 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023

aktualno vse

13.09.2017 - Pridružite se Evropskemu tednu športa

13.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu 26. 9. 2017 (na F3ŽO)

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

04.08.2016 - Obvestilo organizatorjem letošnjih državnih športnih iger

22.04.2016 - Organizatorji DŠI v letu 2016

13.04.2016 - Slovenija v gibanju 365

20.01.2016 - Vabilo na konstitutivno sejo Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

13.07.2015 - Pravila športnih iger Zveze društev upokojencev Slovenije 2015

09.02.2015 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2015

09.02.2015 - Nekaj sporočil republiške komisije oz. želja po povratnih informacijah

08.09.2014 - Posodobljen obrazec, kumulativni obrazec in način zbiranja

22.08.2014 - Obrazca za poročilo o izvedbi Pokrajinskih športnih iger

30.07.2014 - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

11.06.2014 - Izpolnjevanje osebnih vprašalnikov šport, rekreacija in gibalna kultura

12.11.2013 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2014

16.10.2013 - Državno ekipno balinarsko prvenstvo za upokojence 2013

03.09.2013 - Za radovedneže, ki želijo pravilno izvajati nordijsko hojo

06.08.2013 - Obvestilo PZDU in društvom-organizatorjem športnih iger upokojencev v letu 2013

11.06.2013 - Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam