Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani in trije namestniki članov.

Le ta opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ZDUS ter zlasti ugotavlja, ali to poslovanje poteka v skladu s predpisi in sklepi organov ZUDS.