Aktualno

Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam

11.06.2013

Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam

Delovna skupna republiške komisije v sestavi Tomšič, Mihelčič in Majerle, ki opravlja tekoče posle med sejami komisije, je na svojem sestanku dne 03.06.2013 sprejela nekaj sklepov, s katerimi vas želimo seznaniti:
 
  1. Tik pred zaključkom so (15. junij) vsaj tako pričakujemo, pokrajinske športno rekreativne igre naših upokojencev. Po podatkih, ki ste nam jih posredovali, te potekajo že vso prvo polletje letošnjega leta v različnih panogah kot imate to opredeljeno v svojih aktih. V republiški komisiji podpiramo, da se te odvijajo v več panogah, tudi več kot jih imamo na državnem nivoju, saj s tem krepimo zdrav športni duh in množičnost med našimi upokojenci. Nismo pa zadovoljni, da vsaj v eni od pokrajinskih zvez te potekajo v enem dnevu in v organizaciji enega društva. Tako je vse odvisno od več dejavnikov, kot so lepo vreme, razpoložljivi objekti, strokovno vodstvo itd. Že pred leti smo se dogovorili, da posamezne panoge poverimo manjšim društvom, da se igre razpotegnejo na celotno prvo polovico leta in v najugodnejši letni čas.
 
Poleg zgoraj povedanega, vas želimo opozoriti, da ob zaključku iger izdelate poročila po posameznih panogah najpozneje do 15. julija 2013. Pri tem se poslužujte »obrazca«, ki ga posedujete iz prejšnjih let in so tudi priloga Pravil (objavljeno tudi na spletni strani ZDUS), ker le taka poročila bomo upoštevali. Po prejemu vseh pokrajinskih poročil bo delovna skupina izdelala skupno republiško statistično poročilo. Kot pa veste, je bilo v zadnjih letih ravno to poročilo merilo za razdelitev sredstev iz letnega proračuna ZDUS za pokrajinski šport in rekreacijo. Denar sicer ni v pristojnosti komisije in tudi ne vemo, koliko ga bo letos, naše je, da izdelamo statistično poročilo, o denarnih zadevah pa odloča upravni odbor ZDUS.
 
Še to vas bi radi opozorili, da tekmovalnim poročilom obvezno dodate fotokopije računov stroškov pokrajinskih iger, ker brez njih vam ne bodo mogli izplačati eventualnih sredstev iz proračuna ZDUS.
 
  1. Delovna skupina je dokončno uskladila pravila kegljanja s kroglo na vrvici in vam jih dostavljamo v prilogi.
 
Pri drugih panogah pravila niso bila deležna sprememb. Naj pa opozorimo na balinanje, kjer se več kot očitno večina partij konča na čas in ne rezultatsko. Vzrok temu je zavlačevanje in zadrževanje krogle pred izmetom. Pri tem pa vas naj spomnimo, da pravila vsebujejo določilo, da bomo balinali po pravilih »Balinarske zveze Slovenije«. Tam pa je zapisana časovna omejitev izmeta krogle. V koliko se tega ne bo upoštevalo že na letošnjem državnem prvenstvu, kar bomo naročili organizatorju, bomo morali nekaj ukreniti.
 
V pravilih imamo tudi zapisano, da se vse spore na posameznih državnih prvenstvih rešuje na dan tekmovanja in sicer na osnovi pritožbe to rešuje organizator in predstavnik republiške komisije. Žalosti, da je bilo pravilo redko uporabljeno, naknadno pa dobivamo pritožbe, tudi upravičene in podkrepljene s pravnimi nasveti, kar pa je vse prepozno. Pritožbe lahko uporabimo samo zato, da se kaj podobnega ne ponovi.
 
  1. Še enkrat tudi opozarjamo tiste pokrajine, ki se niste posredovale svojega predstavnika ali predstavnico za gibalno kulturo, kot smo se dogovorili v Zrečah, da to storite čim prej.
 
Večkrat se na nas obračajo posamezniki iz različnih pokrajinskih zvez z željo, da jim pošiljamo gradiva na take in drugačne naslove. Velikokrat jim tudi ustrežemo, posebno ker imamo vestno strokovno sodelavko go. Bredo Popek, zmeraj pa to ne gre. Za nas je le osnovna povezava po piramidi navzdol – pokrajinski predstavnik v republiški komisiji, nato pokrajinska zveza s svojimi organi.
 
Pri vašem delu vam želimo veliko uspehov in vas prijateljsko pozdravljamo.
 
Priloga:
-        usklajen pravilnik panoge »kegljanje s kroglo na vrvici«
 
V VEDNOST:
-        članom republiške komisije
-        arhiv
 
 
V Ljubljani, dne 03.06.2013
                                                                                              PREDSEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                                       Miha Majerle l.r.

aktualno vse

13.09.2017 - Pridružite se Evropskemu tednu športa

13.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu 26. 9. 2017 (na F3ŽO)

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

04.08.2016 - Obvestilo organizatorjem letošnjih državnih športnih iger

22.04.2016 - Organizatorji DŠI v letu 2016

13.04.2016 - Slovenija v gibanju 365

20.01.2016 - Vabilo na konstitutivno sejo Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

13.07.2015 - Pravila športnih iger Zveze društev upokojencev Slovenije 2015

09.02.2015 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2015

09.02.2015 - Nekaj sporočil republiške komisije oz. želja po povratnih informacijah

08.09.2014 - Posodobljen obrazec, kumulativni obrazec in način zbiranja

22.08.2014 - Obrazca za poročilo o izvedbi Pokrajinskih športnih iger

30.07.2014 - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

11.06.2014 - Izpolnjevanje osebnih vprašalnikov šport, rekreacija in gibalna kultura

12.11.2013 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2014

16.10.2013 - Državno ekipno balinarsko prvenstvo za upokojence 2013

03.09.2013 - Za radovedneže, ki želijo pravilno izvajati nordijsko hojo

06.08.2013 - Obvestilo PZDU in društvom-organizatorjem športnih iger upokojencev v letu 2013

11.06.2013 - Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam