Aktualno

Obvestilo PZDU in društvom-organizatorjem športnih iger upokojencev v letu 2013

06.08.2013
 
V prilogi vam pošiljamo tabelo s podatki o prvakih PZDU v letu 2013 po posameznih športnih panogah in ostalih upravičencih za nastop na državnih športnih igrah upokojencev 2013.
 
Kaj morate storiti PZDU oz. društva-organizatorji:
 
KEGLJANJE – Koroška PZDU – DU Radlje ob Dravi – delegat Dani Vovk, tel. 041-902-801
BALINANJE – Južnoprimorska PZDU – DU Postojna – delegat Marjan Mihelčič, tel. 031-283-289
PIKADO – Gorenjska PZDU – DU Kamnik – delegat Stane Tomšič, tel. 041-830-866
RIBOLOV – Šaleška PZDU – DU Velenje – delegat Miha Majerle, tel. 041-392-803
ŠAH – PZDU Dolenjske in Bele Krajine – DU Mirna – Franc Ernestl, tel. 041-602-950
STRELJANJE – Pomurska PZDU – DU Murska Sobota – Anton Praviček, tel. 031-653-713
KEGLJANJE S KROGLO NA VRVICI – Spodnjepodravska PZDU – DU Ormož – delegat Anton Barle, tel. 031-224-018
 
Od prvotnega dopisa z dne 28.01.2013 je nastala sprememba pri šahu, saj je iz objektivnih razlogov odpadel prvotni organizator DU Kočevje, vskočil pa DU Mirna na Dolenjskem. O spremembi nas je obvestila pokrajinska zveza. Prav tako je sedaj tudi znan delegat državnega prvenstva v streljanju, to je g. Anton Praviček, predstavnik Zgornjeopodravske PZDU Maribor v republiški komisiji.
 
Zgornje pokrajinske zveze in društva-organizatorje prosimo, da pristopijo k organizaciji, saj morajo biti vsi postopki in obveščanje nastopajočih ekip izpeljani najpozneje v mesecu avgustu, državna prvenstva pa izpeljana v septembru in oktobru 2013. Iz povedanega je razvidno, da morate celoten scenarij organizacije in poteke tekmovanj ter prijav zbrati do konca meseca avgusta 2013.
 
Obveščamo vas tudi, da imajo pravico nastopa na državnem prvenstvu lanski prvaki kot tudi dodatne ekipe organizatorjev, če te slučajno niso že pokrajinski prvaki (7. Člen državnih pravil), pri tem pa je potrebno upoštevati zadnji odstavek 13. Člena.
 
Vsa tekmovanja se bodo vršila po veljavnem pravilniku državnih športnih iger, ki je bil objavljen v ZDUS-plus št. 7/8 v letu 2012 (objavljen je tudi na spletni strani), razen kegljanja s kroglo na vrvici, katerih pravila ste prejeli v čistopisu pred kratkim na vse pokrajinske zveze. Omenjena panoga je nova, zato prosimo organizatorja, da sprejme na državno prvenstvo tudi prijavljeno ekipo iz pokrajine, kjer ta panoga ni razširjena in niso predhodno izvedli pokrajinskih iger v pravem pomenu besede.
 
Nekaj želja je po spremembi oz. po popravkih pravil, vendar pride to v poštev šele drugo leto. Opozarjamo pa organizatorja in nastopajoče v panogi balinanjem, da se naj držijo pravil. Namreč, praksa je pokazala, da se večina iger konča na čas in ne na rezultat, kar kaže na zavlačevanje.
 
Pomembno se nam zdi tudi to, da vas opozorimo, da vse eventualne nejasnosti in zaplete na samem tekmovanju rešujete na dan tekmovanja skupno organizator in delegat, da ne bo poznejših pritožb. Enako naj organizator med pripravo na tekmovanje kontaktira z določenim delegatom, oz. republiško komisijo.
 
Organizator je dolžan po končanem državnem prvenstvu izdelati podrobno poročilo s finančnimi stroški in ga poslati na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana s pripisom »Državne športne igre 2013«.
 
Lepo vas pozdravljamo in vam pri vašem delu želimo veliko uspehov.
 
 
 
                                                                                              PREDSEDNIK KOMISIJE
                                                                                              Mihael Majerle l.r.
 
 
PRILOGA:

PŠI SLO zmagovalci 2013

 

aktualno vse

13.09.2017 - Pridružite se Evropskemu tednu športa

13.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu 26. 9. 2017 (na F3ŽO)

01.09.2017 - Nove informacije ter gradivo s področja športa, rekreacije in gibalne kulture

23.08.2017 - Seznam vseh nastopajočih ekip DU na Državnih športnih igrah ZDUS

23.08.2017 - Razpisi Državnih športnih iger ZDUS

04.08.2016 - Obvestilo organizatorjem letošnjih državnih športnih iger

22.04.2016 - Organizatorji DŠI v letu 2016

13.04.2016 - Slovenija v gibanju 365

20.01.2016 - Vabilo na konstitutivno sejo Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS

13.07.2015 - Pravila športnih iger Zveze društev upokojencev Slovenije 2015

09.02.2015 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2015

09.02.2015 - Nekaj sporočil republiške komisije oz. želja po povratnih informacijah

08.09.2014 - Posodobljen obrazec, kumulativni obrazec in način zbiranja

22.08.2014 - Obrazca za poročilo o izvedbi Pokrajinskih športnih iger

30.07.2014 - Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

11.06.2014 - Izpolnjevanje osebnih vprašalnikov šport, rekreacija in gibalna kultura

12.11.2013 - Razpis državnih športnih iger upokojencev Slovenije za leto 2014

16.10.2013 - Državno ekipno balinarsko prvenstvo za upokojence 2013

03.09.2013 - Za radovedneže, ki želijo pravilno izvajati nordijsko hojo

06.08.2013 - Obvestilo PZDU in društvom-organizatorjem športnih iger upokojencev v letu 2013

11.06.2013 - Nekaj obvestil PZDU oz. njihovim komisijam