Aktualno

Obvestilo za javnost ob izidu Zbornika 1946–2016 ZDUS

05.09.2016
 
OBVESTILO ZA JAVNOST
 
Tiskovna konferenca ob izidu Zbornika 1946–2016 Zveze društev upokojencev Slovenije
 
Ljubljana, petek, 30. september 2016, ob 12. uri v dvorani Lily Novy Cankarjevega doma
 
Zbornik govori o sedem desetletij dolgi poti društvene organiziranosti upokojencev, reorganizacijah, kot jih je zahteval čas, o spremembah, iz katerih ugotavljamo, kako pomembna je bila ne samo oblika organiziranosti, ampak tudi vsebina delovanja društva v skrbi za pravice upokojencev. Predstavlja pokrajinske zveze društev upokojencev, predsednike od ustanovitve do danes, statistične podatke o dejavnosti upokojencev v društvih (pevski zbori, likovniki, športniki …).
 
Sprehod skozi minulo obdobje potrjuje nujnost društvene organiziranosti upokojencev kot nevladne organizacije, ki presega politične interese od volitev do volitev, saj svojim  članom zagotavlja nenehno skrb za ustvarjanje razmer za aktivno staranje ob socialni in zdravstveni varnosti ter medgeneracijski solidarnosti.
 
Ustanovni občni zbor upokojencev Ljudske republike Slovenije je bil 15. decembra 1946 v Ljubljani z namenom skrbeti in boriti se za pravice upokojencev, delovati na socialnem in zdravstvenem področju. Udeležilo se ga je več kot 1000 članov. Aprila leta 1947 je že izšla prva društvena publikacija Upokojenec.
 
Danes je zveza prepoznavna, ugledna doma in v svetu. Postala je najštevilčnejša nevladna organizacija, ki je v 70 letih svojega obstoja znala opozoriti na starajočo se populacijo, njene tegobe, stiske, osamljenost, izoliranost, bolezni in pravice. Njen glas ves čas vstopa skozi vrata parlamenta, vlade, ministrstev, v zdravstvene in socialne ustanove, domove upokojencev, zavarovalnice in sklade, njeni člani aktivno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in dokumentov, ki vplivajo na življenje upokojencev. Zveza je znala vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč s prostovoljci – upokojenci. Nemogoče jo je prezreti in ne slišati, čeprav seveda še vedno premalo in z vse prepočasnimi ukrepi na področju zagotavljanja materialne, socialne in zdravstvene varnosti, aktivnega staranja, ustanavljanja dnevnih centrov in ne nazadnje z vključevanjem izkušenj starejše generacije pri razreševanju družbenih problemov sodobnega časa.
 
Konec leta 2015 je bilo v Zvezi društev upokojencev Slovenije 509 društev upokojencev z 206.041 člani, ki se združujejo v 13 pokrajinskih zvez ter 24 klubov in aktivov. Najvišji organ zveze je Zbor članov, Upravni odbor je izvršilni organ, zveza ima še Strokovni svet in devet komisij za različna področja aktivnosti: zdravstvo, socialo, kulturo, tehnično kulturo, šport, izobraževanje, izletništvo, informatiko in bivanjski standard.
 
Od leta 2004, ko je ZDUS od Slovenske filantropije prevzel program Starejši za starejše, do konca leta 2015, je 28.209 prostovoljk in prostovoljcev iz 295 društev upokojencev opravilo več kot sedem milijonov prostovoljskih ur in obiskalo 173.382 upokojenk in upokojencev, kar je 65,5 odstotka starostnikov nad 69 let v Sloveniji.
 
Zveza društev upokojencev Slovenije je bila od leta 2007 uspešna na številnih razpisih, za izvedbo 34 programov in projektov pa je prejela 1,625.571 eur na državni ter 2,329.645 eur na pokrajinski in društveni ravni. Na začetku so bili to predvsem programi in projekti s področja vseživljenjskega učenja (program Grundtvig), kasneje s področja boja proti nasilju nad starejšimi, medgeneracijskega sodelovanja, izboljšanja bivalnih pogojev in uporabe novih tehnologij za samostojno in varno bivanje starejših, neformalne oskrbe itd. Ti programi in projekti so bili sofinancirani iz programov Evropskega regionalnega razvojnega sklada – Srednja Evropa in IPA, programov AAL, Daphne in drugih evropskih programov. ZDUS je sodeloval v tistih programih in projektih, za katere je ocenil, da bodo res doprinesli k izboljšanju življenja starejših, da bodo v aktivnosti vključeni naši člani ter da bodo učinki in projektni izdelki dostopni čim širšemu krogu starejših po Sloveniji.
 
Pri zvezi od leta 1962 deluje Sklad vzajemne samopomoči, ki posluje kot neprofitna dejavnost, ustanovljena z namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina.
 
Zveza je članica Evropske federacije starejših ljudi EURAG, ki povezuje 140 nevladnih organizacij iz 25 držav Evrope, Amerike in Azije, pa HelpAge International in EUROCARERS ter Evropskega združenja Delo za negovalce. Povezuje se s sorodnimi društvi na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Italiji, Romuniji, Poljski, Bolgariji in na območju nekdanje Jugoslavije.
 
Leta 1999 je dobila status društva v javnem interesu in leta 2001 status humanitarne organizacije.
 
Zveza je lastnica Hotela Delfin v Izoli in počitniškega doma v Rogaški Slatini, kjer lahko člani letujejo po ugodnih cenah.
 
Leta 2001 sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zveza društev upokojencev Slovenije ustanovila Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost, ki izdaja revijo Vzajemnost. Danes skrbi za obveščanje članstva še interni časopis ZDUS Plus.
 
Leta 2001 je bil prvi Festival za tretje življenjsko. Festival je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot.
 
Zbornik je izšel v nakladi 3000 izvodov in ima povzetek vsebine v angleščini.
 
 
Dodatne informacije:
 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS: 031 303 180, janez.susnik@zveza-zdus.si
 
Nevenka Dobljekar, urednica ZDUS Plus in članica uredniškega odbora zbornika: 041 367 492, nevenka.dobljekar@zdus-zveza.si 
 
Nataša Petrovič, urednica zbornika: 051 319 968, natasapetrovic@siol.net
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Urška Boljkovac

aktualno vse

15.09.2017 - 17. Festival za tretje življenjsko obdobje odpira svoja vrata

15.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Je skupaj lažje biti sam?

15.09.2017 - Vabilo na posvet in okroglo mizo o športu 26. 9. 2017

15.09.2017 - Vabilo na okroglo mizo: Starejši pešci varni v prometu

01.08.2017 - Strokovni program ZDUS na 17. F3ŽO

01.08.2017 - Kulturni program ZDUS na 17. F3ŽO

01.08.2017 - Izobraževalni program ZDUS na 17. F3ŽO

01.08.2017 - Tiskovne konference ZDUS na 17. F3ŽO

21.07.2017 - 17. F3ŽO: Razpis za 7. fotografski natečaj

06.07.2017 - Razpis za sodelovanje v ZDUS-ovem kotičku na F3ŽO 2017

19.06.2017 - Prihaja že 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

26.04.2017 - Povabilo na 17. Festival za tretje življenjsko obdobje

14.04.2017 - Prijavnica za nastop na prireditvi Večer pesmi in plesa 2017

15.03.2017 - Prijava za odprti oder 2017

20.02.2017 - Natečaji 17. Festivala za tretje življenjsko obdobje

30.09.2016 - Slike s tretjega dne F3ŽO 2016

30.09.2016 - Slike s slavnostne akademije ZDUS

29.09.2016 - F3ŽO obiskali tudi ministrici

29.09.2016 - Slike z drugega dne F3ŽO 2016

28.09.2016 - Pridružite se nam na F3ŽO

28.09.2016 - Slike s prvega dne F3ŽO 2016

16.09.2016 - Program ZDUS na F3ŽO

05.09.2016 - Obvestilo za javnost ob izidu Zbornika 1946–2016 ZDUS

05.09.2016 - Vabilo na tiskovno konferenco ob izidu ZDUS-ovega Zbornika 1946–2016

11.07.2016 - 16. F3ŽO – Program Zveze društev upokojencev Slovenije

13.06.2016 - Prijavnica za Večer pesmi in plesa 2016

07.06.2016 - Slavnostna akademija ob 70-letnici delovanja Zveze društev upokojencev Slovenije v sklopu 16. F3ŽO

25.05.2016 - F3ŽO poziva kulturne skupine DU na nastop v sklopu 16. F3ŽO (odprti oder)

13.11.2015 - Zahvala predsednika programskega sveta F3ŽO

04.09.2015 - Program F3ŽO 2015

24.08.2015 - Obvestilo o vstopnicah za prireditve ZDUS - F3ŽO 2015

19.08.2015 - 15. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

14.07.2015 - Prijavnica za sodelovanje v ZDUS-ovem kotičku

02.07.2015 - Prijavnica za nastop na prireditvi Večer pesmi in plesa 2015

28.05.2015 - F3ŽO 15: Fotografski natečaj

17.03.2015 - Poziv kulturnim skupinam DU za nastop na 15. F3ŽO (odprti oder)

02.10.2014 - Foto: Festival za tretje življenjsko obdobje 2014

30.09.2014 - Člani ZDUS prejeli priznanje F3ŽO za dolgoletno sodelovanje

24.09.2014 - Obvestilo glede 6. Večera pesmi in plesa ter glede 39. Državnega srečanja pevskih zborov DU Slovenije

12.09.2014 - Srečanje literatov ZDUS in LIKUS na F3ŽO

12.09.2014 - Odprtje razstave Likovna kolonija Izola 2014 na F3ŽO

12.09.2014 - Kulturni program na 14. F3ŽO v sodelovanju s Komisijo za kulturo ZDUS

03.09.2014 - Napovednik: srečanje literatov LIKUS in ZDUS na 14. F3ŽO

22.08.2014 - Septembra že 14. Festival za tretje življenjsko obdobje

13.06.2014 - Konec septembra že 14. Festival za tretje življenjsko obdobje

29.05.2014 - Natečaj za oblikovanje novoletne voščilnice Srečno 2015

20.05.2014 - Prijava za odprti oder F3ŽO 2014

19.05.2014 - 4. fotografski natečaj

19.05.2014 - Prijavnica za ZDUS-ov kotiček

23.04.2014 - Otroški bazar in F3ŽO združena v Mariboru