Aktualno

Okrogla miza o enakosti pri delu

10.11.2017
 
Na predlog predsednika Janeza Sušnika sem se v četrtek, 19. 10. 2017, udeležila okrogle mize na temo »Enakost pri delu«, javnega pogovora o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu, ki jo je v hotelu Slon organiziral urad Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, skupaj z nizozemskim veleposlaništvom v Ljubljani.  
 
Dogajanje je moderiral Miha Lobnik, ki je v uvodu predstavil svojo inštitucijo, razmeroma novo v slovenskem prostoru. V razlagi nastanka in razvoja inštituta zagovornika načela enakosti je posebej omenil, da v Sloveniji vsebine definira Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Ta opredeljuje osebne okoliščine diskriminacije, področja, kjer lahko pride do tega, in oblike.
 
V nadaljevanju na kratko povzemam vsebino prispevkov uvodničarjev.
 
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela s Fakultete za družbene vede pravi, da je ena od stvari, ki definira položaj posameznikov na trgu dela, spol. Slovenja je po kazalcih diskriminacije v svetu na 8. mestu od 144 v merjenje vključenih držav. V EU je, tako v splošnem kot na področju dela, nekoliko boljša od povprečja 28-ih. Trg segregira osebe po spolu, enako delovna okolja. Vendar je v Sloveniji v zadnjih letih značilno, da se s prevzemanjem skrbstvenih obveznosti za otroke in s širjenjem prekarnih zaposlitev na trgu dela poslabšuje položaj moških. Ugotavlja, da je za diskriminacijo na tem trgu v Sloveniji bolj pomembna starost kot spol. Omenja obe skrajni starostni skupini, ki imata podobne težave, mladi in starejši. Iz drugih razprav na tem omizju se je pozneje izkazalo, da se možnosti mladih hitro izboljšujejo – z rastjo gospodarstva, investicijami ..
 
Dr. Nejc Brezovar, DS v Ministrstvu za javno upravo, ugotavlja, da je starost kot osebna okoliščina za diskriminacijo na trgu dela prišla precej pozno. Ob ekonomski krizi so delo najprej izgubili mladi prekarni delavci. Položaj mladih se je slabšal. Nato je prišlo do prisilnega upokojevanja po zakonu, javni sektor pa je doživel omejitve sprejemanja novih delavcev. Tako je nastala vrzel v strukturi zaposlenosti, ki ga ne bo mogoče hitro odpraviti. S temi ukrepi naj bi vzpostavljali ravnovesje na trgu dela, kar pa se v praksi ni zgodilo (kot primer: z univerz je odšlo v pokoj 10 % kadrov, ki se niso nadomestili). V višji starosti kandidatov na trgu dela so potrebni individualni pristopi.
 
Dr. Louis Hurwits, direktor privatnega podjetja, trdi, da se vrednote, ki jih pozneje uresničujemo pri delu in odnosih z drugimi, oblikujejo že v rani mladosti, v družini. On je bil vzgojen v multikulturnosti in sprejemanju različnega. Če imaš tak princip internaliziran, ga prenašaš tudi v svoje okolje, tudi v odnose s sodelavci in ne diskriminiraš. V svoje sodelavce  tudi sam dosti vlaga, v odnosih, primernem plačilu, upoštevanju iniciativ, občasnih druženjih ipd. Ker je njegovo podjetje med manjšimi, dela pa  sestavne dele za velike družbe, ga muči sistem certificiranja. Vsaka velika družba ima svojega (tudi za delavce) in tudi svoj način monitoringa, tako da si na tem področju želijo večje stopnje standardizacije.
 
Dr. Carina van Eck, komisarka nizozemskega Inštituta za človekove pravice, pravi, da je enako obravnavanje oseb ena od pomembnih vrednot Evropske unije. Inštitut, ki se s tem ukvarja na Nizozemskem, deluje že 5 let. Ukvarjajo se s problemi enake obravnave tudi v konkretnem življenju, ne le na normativni ravni. Različne vrste diskriminacije niso vedno poznane. Ljudje jih preprosto ne prepoznajo. Njihov inštitut si prizadeva dvigovati osveščenost in ustvarjati pogoje, da se posamezniki lahko pritožijo zaradi neustreznega ravnanja. Komentira tudi položaj žensk in pravi, da so ženske ponekod diskriminirane že zaradi nosečnosti.
 
Barbara Zupančič, psihologinja iz društva ŠENT, je predstavila pripravo slovenske listine raznolikosti.  Ukvarjajo se predvsem z delodajalci, ki so jih povezali v nekako platformo. Pravi, da je politika upravljanja z raznolikostmi integrirana v vse segmente podjetja – strpnost, spoštovanje, upoštevanje, vključenost, enakost. So tudi konflikti, vendar jih nam vse navedeno pomaga obvladovati, kar celoto odnosov napravi ekonomsko učinkovito. Splošna organizacija prilagodljivosti omogoča obvladovanje široke palete izzivov. Politika upravljanja z različnostmi pa pomaga reagirati na napake. Velike korporacije se tega dobro zavedajo in ustvarjajo okolje, da zaposleni lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Slovenska listina raznolikosti bo javnosti predstavljena 14. 11. 2017.
 
 
Zapisala: Jožica Puhar                                                                                        

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)