Aktualno

Okrogla miza o enakosti pri delu

10.11.2017
 
Na predlog predsednika Janeza Sušnika sem se v četrtek, 19. 10. 2017, udeležila okrogle mize na temo »Enakost pri delu«, javnega pogovora o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu, ki jo je v hotelu Slon organiziral urad Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, skupaj z nizozemskim veleposlaništvom v Ljubljani.  
 
Dogajanje je moderiral Miha Lobnik, ki je v uvodu predstavil svojo inštitucijo, razmeroma novo v slovenskem prostoru. V razlagi nastanka in razvoja inštituta zagovornika načela enakosti je posebej omenil, da v Sloveniji vsebine definira Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Ta opredeljuje osebne okoliščine diskriminacije, področja, kjer lahko pride do tega, in oblike.
 
V nadaljevanju na kratko povzemam vsebino prispevkov uvodničarjev.
 
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela s Fakultete za družbene vede pravi, da je ena od stvari, ki definira položaj posameznikov na trgu dela, spol. Slovenja je po kazalcih diskriminacije v svetu na 8. mestu od 144 v merjenje vključenih držav. V EU je, tako v splošnem kot na področju dela, nekoliko boljša od povprečja 28-ih. Trg segregira osebe po spolu, enako delovna okolja. Vendar je v Sloveniji v zadnjih letih značilno, da se s prevzemanjem skrbstvenih obveznosti za otroke in s širjenjem prekarnih zaposlitev na trgu dela poslabšuje položaj moških. Ugotavlja, da je za diskriminacijo na tem trgu v Sloveniji bolj pomembna starost kot spol. Omenja obe skrajni starostni skupini, ki imata podobne težave, mladi in starejši. Iz drugih razprav na tem omizju se je pozneje izkazalo, da se možnosti mladih hitro izboljšujejo – z rastjo gospodarstva, investicijami ..
 
Dr. Nejc Brezovar, DS v Ministrstvu za javno upravo, ugotavlja, da je starost kot osebna okoliščina za diskriminacijo na trgu dela prišla precej pozno. Ob ekonomski krizi so delo najprej izgubili mladi prekarni delavci. Položaj mladih se je slabšal. Nato je prišlo do prisilnega upokojevanja po zakonu, javni sektor pa je doživel omejitve sprejemanja novih delavcev. Tako je nastala vrzel v strukturi zaposlenosti, ki ga ne bo mogoče hitro odpraviti. S temi ukrepi naj bi vzpostavljali ravnovesje na trgu dela, kar pa se v praksi ni zgodilo (kot primer: z univerz je odšlo v pokoj 10 % kadrov, ki se niso nadomestili). V višji starosti kandidatov na trgu dela so potrebni individualni pristopi.
 
Dr. Louis Hurwits, direktor privatnega podjetja, trdi, da se vrednote, ki jih pozneje uresničujemo pri delu in odnosih z drugimi, oblikujejo že v rani mladosti, v družini. On je bil vzgojen v multikulturnosti in sprejemanju različnega. Če imaš tak princip internaliziran, ga prenašaš tudi v svoje okolje, tudi v odnose s sodelavci in ne diskriminiraš. V svoje sodelavce  tudi sam dosti vlaga, v odnosih, primernem plačilu, upoštevanju iniciativ, občasnih druženjih ipd. Ker je njegovo podjetje med manjšimi, dela pa  sestavne dele za velike družbe, ga muči sistem certificiranja. Vsaka velika družba ima svojega (tudi za delavce) in tudi svoj način monitoringa, tako da si na tem področju želijo večje stopnje standardizacije.
 
Dr. Carina van Eck, komisarka nizozemskega Inštituta za človekove pravice, pravi, da je enako obravnavanje oseb ena od pomembnih vrednot Evropske unije. Inštitut, ki se s tem ukvarja na Nizozemskem, deluje že 5 let. Ukvarjajo se s problemi enake obravnave tudi v konkretnem življenju, ne le na normativni ravni. Različne vrste diskriminacije niso vedno poznane. Ljudje jih preprosto ne prepoznajo. Njihov inštitut si prizadeva dvigovati osveščenost in ustvarjati pogoje, da se posamezniki lahko pritožijo zaradi neustreznega ravnanja. Komentira tudi položaj žensk in pravi, da so ženske ponekod diskriminirane že zaradi nosečnosti.
 
Barbara Zupančič, psihologinja iz društva ŠENT, je predstavila pripravo slovenske listine raznolikosti.  Ukvarjajo se predvsem z delodajalci, ki so jih povezali v nekako platformo. Pravi, da je politika upravljanja z raznolikostmi integrirana v vse segmente podjetja – strpnost, spoštovanje, upoštevanje, vključenost, enakost. So tudi konflikti, vendar jih nam vse navedeno pomaga obvladovati, kar celoto odnosov napravi ekonomsko učinkovito. Splošna organizacija prilagodljivosti omogoča obvladovanje široke palete izzivov. Politika upravljanja z različnostmi pa pomaga reagirati na napake. Velike korporacije se tega dobro zavedajo in ustvarjajo okolje, da zaposleni lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Slovenska listina raznolikosti bo javnosti predstavljena 14. 11. 2017.
 
 
Zapisala: Jožica Puhar                                                                                        

aktualno vse

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!

19.12.2018 - Obvestilo o sklepu Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018

11.12.2018 - Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2018 - Vabilo na predstavitev knjige Simone de Beauvoir - Starost

06.12.2018 - Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev 2018-2019

06.12.2018 - Brezplačne delavnice "E-Napotnica"

06.12.2018 - Odziv ZDUS na pismo organizatorja Festivala za tretje življenjsko obdobje

05.12.2018 - Poslanica ZDUS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

05.12.2018 - Anketa o uporabi spletne strani ZDUS

28.11.2018 - Obeležili smo drugi DAN Zveze društev upokojencev Slovenije

09.11.2018 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos (2018) podarite ZDUS-u

07.11.2018 - Zveza društev upokojencev Slovenije napoveduje drugi DAN ZDUS-a

30.10.2018 - Odstop od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

29.10.2018 - Novinarska konferenca ZDUS_sporočilo za javnost

08.10.2018 - Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

03.10.2018 - Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

01.10.2018 - Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018 - Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

26.09.2018 - Memorandum 2018

13.09.2018 - Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

22.08.2018 - Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

26.06.2018 - 28. Redni zbor članov ZDUS

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS-u

25.11.2017 - Decembrski dogodki v Gostilni Pri kolovratu

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti