Aktualno

Okrogla miza o enakosti pri delu

10.11.2017
 
Na predlog predsednika Janeza Sušnika sem se v četrtek, 19. 10. 2017, udeležila okrogle mize na temo »Enakost pri delu«, javnega pogovora o raznolikosti in vključenosti na delovnem mestu, ki jo je v hotelu Slon organiziral urad Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, skupaj z nizozemskim veleposlaništvom v Ljubljani.  
 
Dogajanje je moderiral Miha Lobnik, ki je v uvodu predstavil svojo inštitucijo, razmeroma novo v slovenskem prostoru. V razlagi nastanka in razvoja inštituta zagovornika načela enakosti je posebej omenil, da v Sloveniji vsebine definira Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Ta opredeljuje osebne okoliščine diskriminacije, področja, kjer lahko pride do tega, in oblike.
 
V nadaljevanju na kratko povzemam vsebino prispevkov uvodničarjev.
 
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela s Fakultete za družbene vede pravi, da je ena od stvari, ki definira položaj posameznikov na trgu dela, spol. Slovenja je po kazalcih diskriminacije v svetu na 8. mestu od 144 v merjenje vključenih držav. V EU je, tako v splošnem kot na področju dela, nekoliko boljša od povprečja 28-ih. Trg segregira osebe po spolu, enako delovna okolja. Vendar je v Sloveniji v zadnjih letih značilno, da se s prevzemanjem skrbstvenih obveznosti za otroke in s širjenjem prekarnih zaposlitev na trgu dela poslabšuje položaj moških. Ugotavlja, da je za diskriminacijo na tem trgu v Sloveniji bolj pomembna starost kot spol. Omenja obe skrajni starostni skupini, ki imata podobne težave, mladi in starejši. Iz drugih razprav na tem omizju se je pozneje izkazalo, da se možnosti mladih hitro izboljšujejo – z rastjo gospodarstva, investicijami ..
 
Dr. Nejc Brezovar, DS v Ministrstvu za javno upravo, ugotavlja, da je starost kot osebna okoliščina za diskriminacijo na trgu dela prišla precej pozno. Ob ekonomski krizi so delo najprej izgubili mladi prekarni delavci. Položaj mladih se je slabšal. Nato je prišlo do prisilnega upokojevanja po zakonu, javni sektor pa je doživel omejitve sprejemanja novih delavcev. Tako je nastala vrzel v strukturi zaposlenosti, ki ga ne bo mogoče hitro odpraviti. S temi ukrepi naj bi vzpostavljali ravnovesje na trgu dela, kar pa se v praksi ni zgodilo (kot primer: z univerz je odšlo v pokoj 10 % kadrov, ki se niso nadomestili). V višji starosti kandidatov na trgu dela so potrebni individualni pristopi.
 
Dr. Louis Hurwits, direktor privatnega podjetja, trdi, da se vrednote, ki jih pozneje uresničujemo pri delu in odnosih z drugimi, oblikujejo že v rani mladosti, v družini. On je bil vzgojen v multikulturnosti in sprejemanju različnega. Če imaš tak princip internaliziran, ga prenašaš tudi v svoje okolje, tudi v odnose s sodelavci in ne diskriminiraš. V svoje sodelavce  tudi sam dosti vlaga, v odnosih, primernem plačilu, upoštevanju iniciativ, občasnih druženjih ipd. Ker je njegovo podjetje med manjšimi, dela pa  sestavne dele za velike družbe, ga muči sistem certificiranja. Vsaka velika družba ima svojega (tudi za delavce) in tudi svoj način monitoringa, tako da si na tem področju želijo večje stopnje standardizacije.
 
Dr. Carina van Eck, komisarka nizozemskega Inštituta za človekove pravice, pravi, da je enako obravnavanje oseb ena od pomembnih vrednot Evropske unije. Inštitut, ki se s tem ukvarja na Nizozemskem, deluje že 5 let. Ukvarjajo se s problemi enake obravnave tudi v konkretnem življenju, ne le na normativni ravni. Različne vrste diskriminacije niso vedno poznane. Ljudje jih preprosto ne prepoznajo. Njihov inštitut si prizadeva dvigovati osveščenost in ustvarjati pogoje, da se posamezniki lahko pritožijo zaradi neustreznega ravnanja. Komentira tudi položaj žensk in pravi, da so ženske ponekod diskriminirane že zaradi nosečnosti.
 
Barbara Zupančič, psihologinja iz društva ŠENT, je predstavila pripravo slovenske listine raznolikosti.  Ukvarjajo se predvsem z delodajalci, ki so jih povezali v nekako platformo. Pravi, da je politika upravljanja z raznolikostmi integrirana v vse segmente podjetja – strpnost, spoštovanje, upoštevanje, vključenost, enakost. So tudi konflikti, vendar jih nam vse navedeno pomaga obvladovati, kar celoto odnosov napravi ekonomsko učinkovito. Splošna organizacija prilagodljivosti omogoča obvladovanje široke palete izzivov. Politika upravljanja z različnostmi pa pomaga reagirati na napake. Velike korporacije se tega dobro zavedajo in ustvarjajo okolje, da zaposleni lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Slovenska listina raznolikosti bo javnosti predstavljena 14. 11. 2017.
 
 
Zapisala: Jožica Puhar                                                                                        

aktualno vse

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi