Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

Aktualno

Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

Spoštovani,
 
na zadnji skupni seji Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje terKomisije za socialna vprašanja pri ZDUS je bila obravnavana tematika dolgotrajne oskrbe, zlasti njena zakonodajna ureditev in uveljavitev. Komisiji   sta ugotovili, da takega zakona v Sloveniji kljub petnajstletnemu prizadevanju tega pomembnega področja socialne varnosti prebivalstva v Sloveniji ne zmoremo ali nočemo ustrezno in zadovoljivo rešiti. Pri tem pa se problemi oseb, ki so pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil potrebne pomoči drugih, zaostrujejo in slabšajo. Menimo, da je to za socialno državo kot je Slovenija nesprejemljivo in kliče po spremembah.
 
Napovedana demografska gibanja kažejo, da se bo že v naslednji letih število oseb, ki so odvisni od pomoči drugih, samo povečevalo. To bo vplivalo na posameznike, potrebne pomoči, njihove družine in na celotno družbo ter odnose znotraj nje, predvsem pa na področje socialne politike. To je resen razlog za uvedbo posebnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, za katerega je značilna univerzalna vključenost prebivalstva in solidarnost. V mnogih državah Evrope so že pred časom ugotovili, da gre pri dolgotrajni oskrbi oziroma zavarovanju za dolgotrajno oskrbo za prioritetno področje in širši družbeni problem, ne le za problem starih. V Zvezi društev upokojencev izražamo nezadovoljstvo, da se pri nas ta problematika ne rešuje in kar naprej neupravičeno odlaga, kljub temu, da je v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 in tudi v Koalicijski pogodbi opredeljena kot prioritetna.
 
V Sloveniji je bilo v minulih 15 letih pripravljenih že več osnutkov zakona o dolgotrajni oskrbi, zadnji pa leta 2017. Komisiji sta ugotovili, da sta pripombe Zveze društev upokojencev Slovenije na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi iz novembra 2017 podali v roku, torej marca 2018. Od takrat je minilo že več kot leto dni, vendar na svoje predloge nismo prejeli nikakršnih povratnih informacij.
 
Zato predlagamo nujen sestanek v prostorih ZDUS na katerem nas boste seznanili z izvedenimi aktivnostmi in izhodišči ter usmeritvami za ureditev področja dolgotrajne oskrbe in rezultati pilotnega projekta, ki je tekel na Ministrstvu za zdravje s podporo evropskih sredstev. Želimo, da je sestanek še pred 20. 6. 2019, zato vas prosimo, da čimprej uskladimo termin seje. Za usklajevanje smo vam na voljo na telefonu 01/620 54 72 in e-naslovu "> .
 
Predlagamo, da se sestanka udeležijo:
- vodstvo ZDUS
- člani Komisije ZDUS za zdravstveno varstvo in duševno zdravje
- člani Komisije ZDUS za socialna vprašanja
- Predstavniki Ministrstva za zdravje
- ga. Amalija Šiftar (predstavnica ZDUS v delovni skupini ministrstva za pripravo zakona) 
 
Pri pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi želimo aktivno sodelovati. V ta namen bosta komisiji ZDUS na podlagi tega sestanka pripravili smernice in stališča za nadaljnje urejanje tega prioritetnega področja.
 
 
Rosvita Svenšek, l.r.
predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje
 
Silva Gorjup, l.r.
Predsednica Komisije za socialne zadeve
 
 
 
 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS
 
 
 
V vednost:
- kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
 

  

aktualno vse

-