Aktualno

Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017
 
 
Festivala za tretje življenjsko obdobje se tradicionalno udeležujejo skupine upokojenskih društev ali njihovih zvez iz sosednjih držav, posebej iz obmejnih regij – Trsta, Koroške, Hrvaške. Zvesti obiskovalci so tudi Makedonci in njihove uspešne kulturne skupine, udeležba pa se širi tudi na BiH in Srbijo.
 
ZDUS je že v pretekih letih uvedel prakso, da se posebej sestane z vodstvi prisotnih organizacij in jim ob razgovoru, izmenjavi formacij in predstavitvi dobrih ter tudi slabih praks, omogoči vedno več medsebojnega poznavanja, razumevanja in sodelovanja.
 
Letošnjemu vabilu so se odzvala vodstva ali zastopniki naslednjih organizacij:
˗        ADA, Italija: Martina Doljak, Franko Trevisan, Arnoldo Renni,
˗        Zveza penzionerjev Srbije: Velimir Miličić,
˗        Zveza društev upokojencev Makedonije – SZPM/ZDUM: Aleksandar Zahariev, Metodija Novkovski, Ilija Gligorov, Vangelica Markoska,
˗        Avstrija – koroški Slovenci: Josef Hudl, predstavniki SDU Pliberk in DU Podjuna – štirje člani.
 
Hrvaška delegacija je svoj prihod tik pred pričetkom sestanka odpovedala.

S strani ZDUS so bili prisotni predsednik Janez Sušnik, podpredsednica Vera Pečnik, bivši predsednik ZDUS Tone Donko, član organizacijskega odbora FŽO Marjan Šiftar, Vladimir Puc, strokovni sodelavki Alenka Ogrin in Anja Šonc ter vodja mednarodnega sodelovanja ZDUS Jožica Puhar.
 
Predsednik ZDUS je v nagovoru udeležencem predstavil položaj upokojencev in celotne generacije starejših v Sloveniji in opisal naše aktualne aktivnosti. Med drugim je posebej poudaril borbo za vzdržen ekonomski položaj upokojencev, usklajevanje pokojnin in zmanjševanje revščine med starejšimi, razprave in oblikovana stališča na temo zakonov s področja zdravstva, obravnavo zakona o demografskem skladu, prizadevanja za zakon o dolgotrajni oskrbi, s strani vlade sprejeto Strategijo dolgožive družbe in največji praktični projekt prostovoljcev »Starejši za starejše«, ki je dobil priznanje Evropskega parlamenta »Državljan Evrope 2017«. Orisal je sistem naše organiziranosti, ki omogoča posredovanje informacij o stanju in izzivih, s katerimi se srečujejo starejši prebivalci, pa tudi pobud, predlogov in opozoril o potrebnih ukrepih za dosego sprememb: od vsake osnovne celice – društva do organov zveze in naprej do točk odločanja v državi, predvsem vlade in parlamenta.

S strani ZDUS je o projektih, ki jih izvajamo, značilnostih ter zahtevah, ki jih to delo prinaša s seboj, poročala Alenka Ogrin.

Anja Šonc jih je seznanila z našimi akcijami v okviru mednarodne pobude ADA (»Age Demand Action« ali v prevodu »delovanje za starost«), s posebnim poudarkom na našem sodelovanju pri oblikovanju slovenskih stališč do tem, ki so na dnevnem redu delovne skupine OZN za pripravo Konvencije o zaščiti človekovih pravic starejših.

Podpredsednica Vera Pečnik je osvetlila pojav revščine in pomen dela prostovoljcev za popestritev življenja osamljenih starejših.

Spodaj podpisana pa je posredovala nekaj informacij o delu mednarodnih organizacij, katerih članica je ZDUS.
 
Gostje – udeleženci iz tujine so predstavili svoje aktualne izzive in akcije. Položaj starejših oseb je v večini okolij nezavidljiv, pokojnine so nizke, pa tudi vključenost starejših v družbena dogajanja je daleč od pričakovanj. Poskušajo razbijati predsodke in stereotipe o starejših, kar jim ponekod uspeva tudi s projekti v povezavi z mlajšimi ljudmi. V Srbiji so se odločili za podoben dogodek kot je naš FŽO.
 
Nekaj podobnega načrtujejo tudi Makedonci. Z obeh obmejnih regij poročajo o dobrem sosedskem sodelovanju, ki bi ga radi še obogatili. Vsem deležnikom je skupna nesporna hvaležnost naši organizaciji, ki jih spodbuja in jim predstavlja dober zgled organiziranja starejše populacije in njenih prebojev v družbi ter opaznega boja proti staromrzništvu.
 
Jožica Puhar

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)