Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EVA 2019-1611-0033

Aktualno

Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EVA 2019-1611-0033

Organi ZDUS so v zvezi z obravnavo predloga zakona sprejeli naslednje ugotovitve in predloge.

VEČ 

aktualno vse

-