Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

Aktualno

Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

Skupna višina sredstev v ta namen je 4.000 EUR.

 
Na razpis se lahko prijavijo DU, ki so že ali bodo v letu 2019:
-                     izvajala kulturne in športne oz. rekreativne dogodke s sorodnimi organizacijami iz tujine in
-                     ki imajo poravnano najmanj 95 % članarine za preteklo leto in najmanj 60 % članarine za tekoče leto do 31.5.2019 (9. člen Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU).
 
Postopek prijave: Prijavni obrazec v roku prijave.
 
Rok za prijavo je 31. avgust 2019.
  
DU pošljejo prijavni obrazec svoji Pokrajinski zvezi društev upokojencev (PZDU), le-ta zbrane prijave, opremljene s svojim mnenjem, pošlje:
a) po navadni pošti na naslov:
ZDUS
za mednarodno sodelovanje društev upokojencev
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
 
ali
 
b) po elektronski pošti na e-naslov:  ">
 
Če je bil dogodek mednarodnega sodelovanja v času razpisa že izveden, lahko k prijavi dodate tudi vabila, kratko poročilo in kopije računov.
 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na ZDUS do vključno 31. avgusta 2019.
Rezultati razpisa bodo objavljeni do konca meseca septembra 2019.
 
Več informacij:  "> ali 01 620 54 72 (Nika Antolašić)
 
                                                                                                  
Za mednarodno sodelovanje ZDUS                                      Predsednik ZDUS
Jožica Puhar, l.r.                                                                    Janez Sušnik, l.r.
                                    
* Pozor! Stroški gostinskih storitev lahko predstavljajo največ 50% skupnih stroškov dogodka.
 
Opomba: tabelo lahko po potrebi prilagodite, povečate, a ne na več kot 2 strani.
Obrazec lahko kopirate.                                                                                  

aktualno vse

-