Aktualno

Razprava različnih deležnikov glede zdravstvene zakonodaje

20.10.2017
 
 
 
8. seje ZDUS-ove Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje, ki je potekala dne 16. 10. 2017 so se poleg članov komisije in vodstva ZDUS udeležili tudi ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, z ekipo, podpredsednik Zdravniške zbornice, prim. Dean Klančič, z odvetnikom Zdravniške zbornice ter Darinka Klemenc iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Razprava je tekla o več zakonih, najprej pa sta potekala predstavitev novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predstavitev stališč o zbiranju podpisov za razpis referenduma omenjenega zakona.
 
Janez Sušnik je dejal, da želijo na skupnem sestanku upokojenci izvedeti, če je zbiranje podpisov upravičeno ter če lahko s tem referendumom rešimo srž težav. Poudaril je, da naj nima nihče ta sestanek za slabonameren ter da le želijo predstaviti svoje mnenje in dobiti utemeljitve.
 
 
Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti
Milojka Kolar Celarc, je dejala, da je vesela, da se bodo soočili z argumenti in dejstvi. Poudarila je, da v javnosti kroži veliko neresnic, zavajanja in neetičnega obnašanja s strani različnih skupin. Predstavitev je zaključila z besedami, da menijo, da referendum ni potreben ter da se želi preko pleč bolnikov doseči nek interes določene skupine ljudi.
 
Dean Klančič je poudaril, da so ministrstvo opozarjali na pomanjkljivosti, vendar naj ne bi bili uspešni. Dodal je, da so ocenili, da je referendum ena od možnosti, ki jih ponuja naš družbeni red ter da so glasovali na Skupščini, kjer so izglasovali sodelovanje v referendumu. Besedo je predal tudi odvetniku zbornice, ki je bolj natančno pojasnil stališča članov zbornice.
 
Darinka Klemenc je dejala, da ne podpirajo referenduma ter da podpirajo novelo zakona, ne le zaradi ureditve statusa medicinskih sester, temveč tudi zaradi ločitve javnega in zasebnega zdravstva.
 
Martin Toth je dejal, da so spremembe nujno potrebne ter dodal, da upokojenci predloga za referendum ne podpiramo saj novela zakona pomeni začetek urejevanja področja. Dejal je, da so proti mešanju javne in zasebne dejavnosti ter da je potrebno narediti red in podrobneje določiti pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev zasebnikov na račun javne zdravstvene blagajne. Poudaril je, da je zdravstveni delavec, če je utrujen, škodljiv tako v javni kot v zasebni službi. Menijo, da mora koncesionar prevzeti enake dolžnosti kot so določene v javnem zavodu. Dejal je, da od Zakona o zdravstveni dejavnosti pričakujejo več kot le ureditev koncesij, saj se je v tem času veliko spremenilo.
 
Zakon o dolgotrajni oskrbi
Tatjana Buzeti iz ministrstva je dejala, da imajo pripravljen osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo konec meseca oktobra v javni razpravi. Poudarila je, da si želijo v javni razpravi veliko konstruktivnih predlogov.
 
 
Komisija za zdravstveno varstvo in duševno zdravje bo Ministrstvu za zdravje predlagala termin za predstavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer bodo člani ZDUS podali svoje pripombe in predloge. 
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Kar se tiče Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je predstavnica ministrstva potrdila, da držijo trditve medijev glede dviga prispevne stopnje za upokojence. Mojca Grabar iz ministrstva je dejala, da žal v danem trenutku še nimajo optimalne rešitve ter da še vedno obstaja več možnosti. Iskali naj bi najbolj enostavno, racionalno možnost, ki ne zapleta sistema. Ministrica meni, da bi vsi morali prispevati glede na svoje zmožnosti.
 
Vodstvo Komisije in predlog za novega člana
Člani Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje so za novo predsednico komisije izglasovali članico mag. Rosvito Svenšek. Za novega člana komisije so predlagali mag. Martina Totha iz Osrednjeslovenske PZDU.
 
Besedilo in sliki: Anja Šonc

 

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)