Obvestila

Se bomo uprli odnosu nove vladne koalicije do pobude civilne družbe?

06.11.2014

K. Erjavec je izpolnil predvolilno obljubo, Zakon o spremembi Zakona o volitvah v Državni zbor, ki so ga pripravili prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Miran Mihelčič, E. M. Pintar in B. Kastelic in smo ga z 5.700 podpisi spravili v Državni zbor marca 2013, je prišel na sejo Državnega zbora v novembru. Stranka DeSUS je celo vložila amandmaje, ki jih je na mnenje strokovne službe Vlade in strokovne službe Državnega zbora o zakonu pripravila naša ekspertna skupina.
 
Kot vsak zakon je tudi ta pred sejo parlamenta obravnaval pristojni odbor, to je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, v katerem sedijo
Kozlovič Tatjana, SMC
Ban Urška, SMC
Gorenak Vinko, SDS
Kopmajer Benedikt, DeSUS – namesto njega je bil prisoten Franc Jurša,
Markež Klavdija, SMC
Sluga Janja, SMC
Vrtovec Jernej, ZL
Muršič Bojana, SD
Brinovšek Nada, SDS
Jenko Jana, DeSUS – namesto nje je bila prisotna Marija A. Kovačič
Lah Zvonko, SDS
Matič Dragan, SMC
Franc Trček, ZL
Dobovšek Bojan, SMC
Bah Žibert Andreja, SDS
Koleša Anita, SMC
Lisec Tomaž, SDS
Jani Moderndorfer, ZaAB in
Verbič Dušan, SMC.
 
Očitno so bili prisotni vsi ali pa so imeli zamenjavo. Prisoten in med najglasnejšimi je bil tudi Branko Grims, ki je nadomeščal kolegico. Takoj na začetku seje je poudaril, da stranka SDS podpira zakon in da predlaga, da se razprava o zakonu preloži, da bi imeli čas za temeljito analizo zakona in pripravo Zakona o volilnih enotah in okrajih, ki ga je treba nujno sprejeti poleg predlaganega zakona. Zakon je podprl tudi Vinko Gorenak, ki je ob tem trikrat poudaril, da je sicer on po življenjskem nazoru popolnoma na drugi strani kot predlagatelji (glej no, kako poznajo politične nazore 230.000 slovenskih prebivalcev!).
 
Prispevki strokovne službe Vlade RS so bili nekorektni in zavajajoči. Prispevki poslancev koalicije pa na eni strani polni podcenjevanja prebivalstva, volivcev in slovenskih seniorjev, na drugi strani pa polni opravičil, da predloga ne poznajo dobro!– in vendar so zakon zavrnili kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.
 
Poslanca DeSUS-a sta bila ves čas tiho, Franc Jurša se je le enkrat zelo nespretno in nepotrebno branil pred zmagoslavnimi napadi poslancev SDS, ki so se norčevali iz sodelovanja med DeSUS-om in ZDUS-om.
Naši strokovnjaki so navedli vrsto zelo tehtnih argumentov, ki so nedvomno vrsto poslancev koalicije – ti so očitno prišli že vnaprej pripravljeni, da morajo zakon zavrniti – spravili v stisko. Jaz sem poslance le opozorila, da je njihov odnos do starejših strokovnjakov in pobud civilne družbe neprimeren, da so strokovnjaki v Vladi in parlamentu učenci prof. Kristana in prof. Mihelčiča, da zato niso nič bolj kompetentni za pripravo zakona kot onadva in da so imeli 18 mesecev časa, da zakon dobro preštudirajo in pripravijo tudi Zakon o volilnih enotah in okrajih.
 
Nazadnje je zmagala prebivalstvu tako osovražena strankarska disciplina, z 9 glasovi za in 8 proti so sprejeli odločitev, da je zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanca DeSUS-a sta to omogočila, ker sta se glasovanja vzdržala.
 
Bodo naše delo, naša energija .in naše prostovoljske akcije zaman?
 
Sedaj potrebujemo pomoč vseh tistih, ki ste se potrudili in zbirali glasove, ki podpirate naša prizadevanja, da postane Državni zbor predstavnik svojih volivcev in ne več predstavnik bogate elite. V sredini ZDUS plus-a boste našli razglednice z besedilom, ki jih izrežite, napišite nanje priimek in ime poslanke ali poslanca, ki si ga boste izbrali in se podpišite pod besedilo. Lahko pripišete tudi kaj svojega. Nalepite znamko za 34 centov in jo do petka, 14.11.2014, vrzite na pošto.
 
19.11.2014 se bo najverjetneje začela novembrska seja Državnega zbora, na kateri bodo poslanci DZ glasovali za ali proti odločitvi Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Prepričajmo jih, da nas je veliko, ki spremembo volilne zakonodaje podpiramo in ki od poslancev pričakujemo, da bodo obravnavo zakona preložili na drugo sejo, vmes pa omogočili vladnim, parlamentarnim in strokovnjakom civilne družbe, da zakon še enkrat temeljito pregledajo, da dopolnijo in napišejo tudi Zakon o volilnih enotah in okrajih.
 
Ne pozabite - vsak od nas se je dolžan potruditi za boljši jutri naših otrok in vnukov!
 
 
Zapisala Mateja Kožuh Novak

 

vsa obvestila

08.06.2020 - POZIV ZDUS K RAZČIŠČEVANJU OKOLIŠČIN OBRAVNAVE OSKRBOVANCEV V DOMOVIH

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019