Aktualno

Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017
 
 
Na območju Kozjanskega in Obsotelja deluje Zveza društev upokojencev »Kozjansko«, ki združuje 14 društev upokojencev iz osmih občin. Zveza deluje že od leta 2004 in ima bogato zgodovino prireditev, ki jih vsako leto organizira: glasbena prireditev z imenom »Kje so tiste stezice«, mednarodna kulturna prireditev »Podajmo si roke«, na kateri sodelujeta tudi DU iz Kumrovca in avstrijskega Pliberka, društva sodelujejo tudi na etnografski prireditvi »Likof na taberhi« v organizaciji Zavoda za kulturo Rogatec. Društva se v Zvezi dobro počutijo, sodelujejo pri vseh prireditvah in se jih množično udeležujejo.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
V zadnjih nekaj letih je ZDUS uvedla članarino, ki je razburila člane mnogih društev, saj se vsa spopadajo s pomanjkanjem sredstev za delovanje in jim znesek članarine predstavlja velik strošek, ki ga težko pogrešajo. Tudi v zvezi »Kozjansko« so se nekatera društva odločila, da članarine ne bodo poravnavala. Mnenja o tem, ali je potrebna ali ni, so bila izpostavljena na več sejah UO zveze. ZDU se v odločanje o plačevanju članarine ni vtikala, menila je, naj se vsako društvo samo odloči po svoji presoji.
 
Za ZDUS je neplačevanje članarine pereč problem, saj pomeni velik izpad dohodka, ki ga ne more razporediti v korist društev vse Slovenije. Zato sta PZDU Celje in ZDUS sklicala skupni sestanek vodstva ZDU »Kozjansko«, PZDU Celje in ZDUS, v sredo, 8. novembra 2017, v Podčetrtku. Udeležili so se ga predsednik ZDUS g. Janez Sušnik, podpredsednica ga. Vera Pečnik, predsednik PZDU Celje, g. Silvo Malgaj, podpredsednik g. Emil Hedžet, predsednica ZDU »Kozjansko« ga. Marija Čakš in 9 članov upravnega odbora ZDU »Kozjansko«.
 
Na seji sta g. Sušnik in ga. Pečnikova pojasnila namen članarine za delovanje ZDUS in PZDU. Predstavila sta cilje, za katere se bori ZDUS in tudi zasluge za nekatere uspehe, kot sta usklajevanje pokojnin, regres za vse upokojence…Za delo pa potrebuje denar, ki ga pridobi s članarino od svojih članov DU.
 
G. Silvo Malgaj je predstavil Pravilnik o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU Slovenije. Predstavil je tudi sankcije, ki čakajo neplačnike. Te bodo udarile predvsem njihove člane pri koriščenju določenih ugodnosti. Poudaril je, da ni pošteno, da nekatera društva ne plačujejo članarine, ugodnosti pa uživajo vsi.
 
V razpravi so sodelovali predsedniki DU. Neplačniki so pojasnjevali, zakaj se jim ne zdi smiselna. Nekateri sploh niso vedeli, kaj je bil vzrok za neplačevanje. Večina neplačnikov je izjavila, da bodo to problematiko obravnavali na letnih zborih članov in skušali doseči sklep, po katerem bodo članarino plačevali, a le če se jim članarina začne obračunavati s 1. 1. 2018 in ne za nazaj, kajti članarina predstavlja že tako velik strošek in se bojijo, da bi bilo to za društvo preveliko breme.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
Predsednik Sušnik je obljubil, da se bo ZDUS prilagajal in ne bo terjal članarine za nazaj.
 
Izoblikovali so tudi dva sklepa, in sicer:
- društva-neplačniki članarine bodo na svojih letnih skupščinah odločala o plačevanju članarine ZDUS (0,50 €) in PZDU Celje (0,50 €),
-  društvom, ki bodo začela plačevati članarino, se prične le-ta obračunavati s 1. januarjem 2018, plačana pa mora biti do aprila 2018.
 
Udeleženci sestanka so se razšli z dobrimi občutki, da so rešili problem, ki je vsem delal sive lase že nekaj let. Ugotovili so, da se da s konstruktivnim pogovorom rešiti skoraj vsako težavo.
 
Anica Gradič

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)