Aktualno

Skupščini ZZZS v novi sestavi bo predsedovala Lučka Böhm

24.10.2017

 Image result for zzzs

Na ustanovni seji se je danes sestala skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po potrditvi mandatov članom so za predsednico skupščine v novem mandatu izvolili predstavnico aktivnih zavarovancev Lučko Böhm, za njenega namestnika pa predstavnika delodajalcev iz obrtniških vrst Franca Vesela.
 
Volitve članov skupščine za nov štiriletni mandat so potekale v začetku tega meseca. Od 45 članov je 23 takšnih, ki so bili v skupščini že v prejšnjem mandatu, 22 pa je novih članov. Izkušnje z delom v skupščini imata tudi Böhmova in Vesel.
 
Böhmova, v prejšnjem mandatu predsednica upravnega odbora, je izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za varnost in zdravje pri delu, pristojna za socialno varstvo in socialna zavarovanja. Kot je pojasnila v uvodni predstavitvi, obvezno zdravstveno zavarovanje pri svojem strokovnem delu spremlja od leta 1991.
 
Pričakuje, da bo mandat poln izzivov, saj se nakazujejo številne novosti in nekatere bi v temelju posegle v delo zavoda. Pri tem je spomnila na predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil spomladi v javni razpravi, ter je predvideval ukinitev skupščine in upravnega odbora, ki bi ju kot organ upravljanja zavoda nadomestil devetčlanski svet.
 
Omenila je predlog novega zakona o dolgotrajni oskrbi, po katerem bi zavod prevzel izvajanje dolgotrajne oskrbe, ter pravilnik o poklicnih boleznih, katerega osnutek ZZZS podeljuje nova pooblastila za vodenje postopkov verifikacije sumov poklicnih bolezni. Med izzivi, ki jih čakajo v tem mandatu, pa je izpostavila še izbiro generalnega direktorja, ter odločitve, ki jih bodo sprejemali pri rednem delu.
 
Po njenih besedah je bila ena zadnjih odločitev upravnega odbora v prejšnjem mandatu finančna projekcija zavoda za prihodnji dve leti, pri kateri se je pokazalo, da zaznane potrebe za več kot 160 milijonov evrov presegajo planirana sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in da bo potrebno poiskati nov vir, da bi zavarovancem zagotovili še sprejemljive in varne čakalne dobe.
 
Da so pred ZZZS veliki izzivi, je soglašala tudi nova predsednica upravnega odbora, predstavnica delodajalcev Tatjana Čerin. Skupščina je namreč danes izvolila tudi nov upravni odbor. Namestnica predsednice pa je postala predstavnica aktivnih zavarovancev Dragic Kekec.
 
Čerinova, sicer izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za socialni dialog, je opozorila, da prevzem dveh področij - poklicne bolezni in dolgotrajna oskrba - zahteva tudi dodatna finančna sredstva in zanjo, kot predstavnico delodajalcev, bodo ključna skrb viri. Ob tem je napovedala, da si bodo prizadevali tudi, da se obstoječa sredstva racionalneje porabijo.
 
Kot kaže, se bodo nekaterih vprašanj člani skupščine lotili že kmalu. Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je namreč dejal, da se bodo morali v kratkem dobiti in obravnavati rebalans za letos in finančni načrt za prihodnje leto.
 
Vir: STA

aktualno vse

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi