Strokovni svet

Ta je posvetovalni organ ZDUS, in ga sestavljajo strokovnjaki z vseh področij delovanja zveze. Njegove prednostne naloge so:

Strokovni svet vodi Ana Bilbija.