Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja vse tekoče in sprotne naloge na podlagi in v mejah sklepov in smernic, sprejetih na zboru članov ter pripravlja predloge sklepov, programov in drugih aktivnosti, za katere je pristojen zbor članov. Sestavlja ga 13 predsednikov pokrajinskih zvez, predseduje pa mu vsakokratni predsednik/ca ZDUS.