Aktualno

Vodstvo ZDUS ne podpira morebitnega referenduma o noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti

17.10.2017
 
 
 
Danes smo na Zvezi društev upokojencev Slovenije izvedli novinarsko konferenco in se dotaknili novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, seniorski olajšavi in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2.
 
ZBIRANJE PODPISOV ZA RAZPIS REFERENDUMA O NOVELI ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
 
Martin Toth, član ZDUS-ove Ekspertne skupine za zdravje, je dejal, da so upokojenci kot vsi starejši še posebej  zainteresirani za dogajanja na področju zdravstvenega varstva in zavarovanja ter celotnega socialnega varstva. Zato v ZDUS-u s posebno pozornostjo spremljajo pripravo nove zakonodaje na teh področjih. Dodal je, da zadnje dni poslušamo predvsem iz vrst zdravništva zahteve in predloge za razpis referenduma o zakonu o zdravstveni dejavnosti.
 
V vodstvu ZDUS te pobude skupine zdravnikov ne podpirajo. Prav tako ne podpirajo zahtev, da bi podeljevanje koncesij še bolj sprostili. Nasprotno! Mnenja so, da bi moralo podeljevanje koncesij potekati na podlagi razpisov potreb skladno z merili za določitev mreže javne zdravstvene službe. Ker le te v Sloveniji kljub zakonskim določilom nimamo, je tudi podeljevanje koncesij, ki so sestavni del te javne mreže, v neskladju z veljavno zakonodajo. 
   
ZDUS-ovo odklonilno stališče do pobude zdravnikov za referendum ne pomeni tudi odklonilnega stališča do zasebnega dela v mreži javne zdravstvene dejavnosti. Zahtevajo le ustrezno pravno ureditev možnosti opravljanja javne zdravstvene dejavnosti v obliki zasebnega dela po vzoru nekaterih evropskih držav (npr. Nemčije) ali oblik mešanega javno-zasebnega opravljanja programov, ki so financirani iz javnih sredstev (obveznega zavarovanja).
 
 
Menijo, da mora podeljevanje koncesij v prihodnje potekati skladno s potrebami na posameznih področjih in območjih, ugotovljenimi na podlagi meril za določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti, in ne more biti prepuščeno ambicijam in željam posameznih izvajalcev ali okolij.
 
Ob podeljevanju koncesij je nujno zagotoviti jasno mejo med javno dejavnostjo, ki jo opravlja posamezni izvajalec, od morebitne zasebne dejavnosti in glede delovnega časa, finančnih sredstev itd. Privatna dejavnost bi se tako lahko opravljala le po opravljenih obveznostih do javnega sistema oziroma koncesijske pogodbe.
 
Izvajalci, ki pridobijo koncesijo, morajo biti glede svojih obveznosti izenačeni z izvajalci v javnih zavodih, kar velja za določanje njihovega programa dela, standardov, normativov, cene storitev in vključevanja v nujno medicinsko pomoč in dežurstva.   
 
Za pravno ureditev mešane javno-zasebne dejavnosti nam je lahko vzor ureditev v Nemčiji. Tam ni zdravstvenih domov in ne koncesionarjev in vso dejavnost na primarni ravni opravljajo zasebniki na neprofitni način. Za to pa bi bil potreben zakon oziroma spremembe Zakona o zdravniški službi ter o zdravstveni dejavnosti. 
 
POBUDA ZDUS ZA VRNITEV SENIORSKIH OLAJŠAV
 
Janez Sušnik, predsednik ZDUS, je dejal, da so na Zvezi društev upokojencev Slovenije že ob sprejemanju Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini v letu 2016 dali pobudo oz. predlog za uvedbo osebne olajšave za osebe po dopolnjenem 70. letu starosti – t. i. seniorsko olajšavo, ki jo je ukinil Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini (Ur. list RS 96/2013). Uživalci pokojnin do višine 1.095,11 EUR so bili do spremembe zakona oproščeni plačila akontacije dohodnine, kar pomeni, da je imela nova določba vpliv na obračun pri višjih pokojninah.
 
Dejal je, da v skladu z navedenim na ZDUS-u predlagajo ponovno uvedbo seniorske olajšave, in sicer tako,  kot jo je določal Pravilnik o določitvi olajšav in lestvica za odmero dohodnine za leto 2013 (Ur. list 102 z dne 21. 12. 2012). Dvigne pa se naj starost iz 65 let na 70 let. Iz analize gmotnega položaja upokojencev je razvidno, da se stroški preživetja s starostjo dvigujejo, in sicer pri starosti 70 let za 11 % in naraščajo do 30 %. Tudi zato predlagajo, da se seniorska olajšava ponovno uvede in veljala za uživalce, ki bi izpolnili 70 let starosti.  
 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZPIZ-2
 
Janez Sušnik je še predstavil predlog ter mnenje ZDUS-a glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2. Predlagajo, da se sprejme nova ureditev, ki zajema upoštevanje dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker se jim po ZPIZ-2 doba, ki so jo pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred letom 2013, ni več štela na enak način, kot po predhodni ureditvi pred letom 2013.
 
ZPIZ-2, ki je začel veljati s 1. 1. 2013, je delavcem, ki so se prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine, sami plačevali prispevke z namenom ohranitve obsega pravic v zvezi s starostno upokojitvijo, kot jih je določala dotedanja zakonodaja, odvzel pričakovane pravice in se jim je zaradi uveljavitve ZPIZ-2 starostna pokojnina odložila.
 
Uživalec pokojnine, ki je z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2013 uveljavil pravico do pokojnine, ki je zanj manj ugodna, lahko zahteva novo odmero pokojnine.
 
 
Dopolnitev zakona z novim 134.a členom je pobuda, da v primeru, ko delavec nima obračunanih prispevkov, ker njegov delodajalec krši zakon, delavec pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne bo prikrajšan.
 
Za pridobitev pravice do pokojnine sta dva pogoja in sicer pokojninska doba in starost. Pridobivanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je načeloma vezano na predhodno plačilo prispevkov. saj se v zavarovalno dobo v skladu s 133 čl. ZPIZ-2 štejejo zgolj obdobja zavarovanja, če so bili za to plačani prispevki.   Ne glede na to pravilo se po 134 čl. ZPIZ-2 štejejo tudi obdobja, v katerih  je delodajalec obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pomeni, da se delavcem v delovnem razmerju obdobja zavarovanja štejejo v pokojninsko dobo v celoti in se upoštevajo tako pri izpolnitvi pogojev in odmeri pravice. Če delodajalec ne naredi obračuna prispevkov za svojega delavca, naj bi v bodoče obračun prispevkov namesto delodajalca naredil ZPIZ in ta obračun posredoval FURS-u, ki bo delodajalca terjal za prispevke. S tem ko bo obračun narejen, bo delavec imel priznano pokojninsko dobo in ustrezne pravice. To pa ne velja za druge kategorije zavarovancev (samozaposlene, družabnike), ker so ti dolžni sami za sebe narediti obračun in plačati prispevke, v primerjavi s delavci v delovnem razmerju, ki običajno nimajo vpliva na delodajalca, da le-ta naredi obračun in plača prispevek.
 
 
Več informacij:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Anja Šonc
01/519-41-17  

 

aktualno vse

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!

19.12.2018 - Obvestilo o sklepu Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018

11.12.2018 - Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2018 - Vabilo na predstavitev knjige Simone de Beauvoir - Starost

06.12.2018 - Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev 2018-2019

06.12.2018 - Brezplačne delavnice "E-Napotnica"

06.12.2018 - Odziv ZDUS na pismo organizatorja Festivala za tretje življenjsko obdobje

05.12.2018 - Poslanica ZDUS ob mednarodnem dnevu prostovoljstva

05.12.2018 - Anketa o uporabi spletne strani ZDUS

28.11.2018 - Obeležili smo drugi DAN Zveze društev upokojencev Slovenije

09.11.2018 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos (2018) podarite ZDUS-u

07.11.2018 - Zveza društev upokojencev Slovenije napoveduje drugi DAN ZDUS-a

30.10.2018 - Odstop od sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

29.10.2018 - Novinarska konferenca ZDUS_sporočilo za javnost

08.10.2018 - Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

03.10.2018 - Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

01.10.2018 - Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

01.10.2018 - Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

26.09.2018 - Memorandum 2018

13.09.2018 - Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

22.08.2018 - Zahvala Tomažu Banovcu - avtorju Memoranduma 2018

26.06.2018 - 28. Redni zbor članov ZDUS

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS-u

25.11.2017 - Decembrski dogodki v Gostilni Pri kolovratu

16.11.2017 - Za kakovostno bivanje starejših ključna zagotovitev varnosti in zasebnosti

16.11.2017 - Svetovni dan ozaveščanja o raku trebušne slinavke

16.11.2017 - Večer: Bonbončki

15.11.2017 - Opozicija kritična do proračuna, koalicijo veseli presežek

15.11.2017 - Okrogla miza projekta Sobivamo

15.11.2017 - Osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi po oceni skupnosti socialnih zavodov zvišuje plačilo za dom

15.11.2017 - Prvi kulturni bazar v regiji

14.11.2017 - Vabilo na srečanje - »Dolgotrajna oskrba"

14.11.2017 - Ljubljančani od danes do nujne medicinske pomoči v novih prostorih

14.11.2017 - Zdravila za sladkorno bolezen prejema skoraj 110.000 Slovencev, število bolnikov skokovito raste

14.11.2017 - Cerar o stanovanjski politiki: Nastavki so, treba paziti tudi na javne finance

14.11.2017 - Generalni direktor Zpiza za STA: Trendi na pokojninskem področju spet vzpodbudni

13.11.2017 - Kuštrin po sestanku pri premierju Cerarju verjame, da bodo našli pot k rešitvi

13.11.2017 - V enomesečno javno razpravo pravilnik čakalnih seznamih in najdaljših čakalnih dobah v zdravstvu

13.11.2017 - Objavljen je bil razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov

13.11.2017 - Vabilo na okroglo mizo Združenja ONKO NET

10.11.2017 - Okrogla miza o enakosti pri delu

10.11.2017 - Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje spet kot pred letom 2013

10.11.2017 - Literarni večer gorenjskih ustvarjalcev v Trzinu

09.11.2017 - Je nasilje nad starejšimi problem starih in mladih?

09.11.2017 - Kolar Celarčeva za STA: Zdravstvo ni brez napak, a tudi ni v razsulu

09.11.2017 - Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji 15. 11. 2017

09.11.2017 - Državni zbor na današnji izredni seji med drugim o noveli pokojninskega zakona