Aktualno

Z mrežo svetovalnic in izobraževanjem strokovnjakov do boljšega duševnega zdravja

01.04.2015

Pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je začel javnozdravstveni projekt Moč, katerega osnovna naloga bo izboljšanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Eden ključnih namenov projekta, ki se je uradno začel februarja letos in bo trajal do aprila prihodnje leto, je širitev mreže psiholoških svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov različnih profilov, kot na primer na področju primarnega zdravstva, socialnega varstva, policije in tako dalje.
 
V dobrem letu dni naj bi opravili okoli 4500 svetovalnih ur

Do konca projekta Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom, s krajšim imenom Moč, ki ga je v glavnini podprl program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, in sicer s približno 800 tisoč evri nepovratnih sredstev, bodo po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v mreži psiholoških svetovalnic opravili okoli 4500 svetovalnih ur za približno tisoč ljudi v stiski. 
 
V dodatna izobraževanja na področju duševnega zdravja pa naj bi bilo vključenih najmanj sto slovenskih strokovnjakov.
 
V okviru mreže svetovalnic tudi izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim

Nadgradili bodo ali vzpostavili psihološke svetovalnice in tako zgradili mrežo devetih psiholoških svetovalnic Moč. Svetovalnice bodo nadgradili v Ljubljani, Kranju in Celju, razvili pa v regijah, kjer jih še ni, in sicer v Laškem, Postojni, Sevnici, Murski soboti, Novi Gorici in Slovenj Gradcu, pojasni vodja projekta Moč iz NIJZ Saška Roškar.
Kot še pove, je cilj namreč tudi bolj enakomerna pot do svetovalnih storitev v stiski v posameznih regijah. Svetovanje v tej mreži bo za kliente brezplačno in zanj ne bodo potrebovali napotnice. 

Prav tako bo program svetovalnic po besedah Mojce Vatovec, poslovne vodje Centra za psihološko svetovanje Posvet, enega izmed partnerjev v projektu, vseboval možnost vključitve v različne izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim posameznikom.
 
Občutljivost, ranljivost in negativen stres v Sloveniji naraščajo

"V Sloveniji naraščata ranljivost in občutljivost ljudi, kakor tudi negativni stres, kar je odgovor na zahteve sodobnega življenja in njegovo hitro dinamiko, na izzive, ki nam jih nudi, kakor tudi na vse več zahtev po uspešnosti. Prav tako je to odgovor tudi na vedno večje socialno ekonomske razlike in neenakosti v zdravju," pa pove Nuša Konec Juričič, vodja delovnega področja duševnega zdravja na NIJZ.

In če po njenih besedah te stiske niso pravočasno razrešene, lahko imajo posledice tako na telesno in duševno kot tudi socialno zdravje.
"Najbolj pogoste težave na ravni primarnega zdravstva pa so še vedno tesnobnost, reakcija na hud stres in depresija. To ima v Sloveniji okoli 15 odstotkov prebivalcev. Težava pa je v tem, da je mnogokrat zabrisana in tako velikokrat ni pravočasno prepoznana in s tem tudi ne pravočasno obravnavana in zdravljena. Zato lahko pri nekaterih ljudeh posledično vodi tudi v samomor," še pojasni Konec Juričičeva. 

Omenjena dejstva so po njenih besedah ključen razlog za ta projekt, k kateremu je NIJZ k sodelovanju povabil izkušene strokovne institucije, in sicer Univerzo na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora (Center za psihološko svetovanje Posvet) in Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija.

Foto: Bojan Puhek

Avtor: Andreja Rebernik
 
Vir: PlanetSiol.net

aktualno vse

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu

01.02.2018 - Na MZ bodo upoštevali pripombe za večjo solidarnost

01.02.2018 - Kolar Celarčeva: Zdravstveno doplačilo bomo spreminjali v smer večje solidarnosti

31.01.2018 - DeSUS v zakonodajni postopek vložil predlog zakona o demografskem skladu

30.01.2018 - S projektom Varni in povezani do sofinanciranja E-oskrbe starejšim

30.01.2018 - Mladinski svet Slovenije vabi k prijavam na natečaj Prostovoljec leta 2017

29.01.2018 - Posvet o novostih, ki jih prinaša zdravstvena reforma

29.01.2018 - Na mednarodni konferenci poudarili pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem

29.01.2018 - Na Koroškem z inovativnimi pristopi pri skrbi za starejše

29.01.2018 - Poslanci v prvi obravnavi podprli predlog NSi za uzakonitev dvojnega statusa upokojencev

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

22.12.2017 - Odbor DZ pri obravnavi gmotnega stanja starejših ni sledil predlogu NSi

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba