Aktualno

Z mrežo svetovalnic in izobraževanjem strokovnjakov do boljšega duševnega zdravja

01.04.2015

Pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je začel javnozdravstveni projekt Moč, katerega osnovna naloga bo izboljšanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Eden ključnih namenov projekta, ki se je uradno začel februarja letos in bo trajal do aprila prihodnje leto, je širitev mreže psiholoških svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov različnih profilov, kot na primer na področju primarnega zdravstva, socialnega varstva, policije in tako dalje.
 
V dobrem letu dni naj bi opravili okoli 4500 svetovalnih ur

Do konca projekta Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom, s krajšim imenom Moč, ki ga je v glavnini podprl program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, in sicer s približno 800 tisoč evri nepovratnih sredstev, bodo po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v mreži psiholoških svetovalnic opravili okoli 4500 svetovalnih ur za približno tisoč ljudi v stiski. 
 
V dodatna izobraževanja na področju duševnega zdravja pa naj bi bilo vključenih najmanj sto slovenskih strokovnjakov.
 
V okviru mreže svetovalnic tudi izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim

Nadgradili bodo ali vzpostavili psihološke svetovalnice in tako zgradili mrežo devetih psiholoških svetovalnic Moč. Svetovalnice bodo nadgradili v Ljubljani, Kranju in Celju, razvili pa v regijah, kjer jih še ni, in sicer v Laškem, Postojni, Sevnici, Murski soboti, Novi Gorici in Slovenj Gradcu, pojasni vodja projekta Moč iz NIJZ Saška Roškar.
Kot še pove, je cilj namreč tudi bolj enakomerna pot do svetovalnih storitev v stiski v posameznih regijah. Svetovanje v tej mreži bo za kliente brezplačno in zanj ne bodo potrebovali napotnice. 

Prav tako bo program svetovalnic po besedah Mojce Vatovec, poslovne vodje Centra za psihološko svetovanje Posvet, enega izmed partnerjev v projektu, vseboval možnost vključitve v različne izkustvene skupine, namenjene staršem, žalujočim in ločenim posameznikom.
 
Občutljivost, ranljivost in negativen stres v Sloveniji naraščajo

"V Sloveniji naraščata ranljivost in občutljivost ljudi, kakor tudi negativni stres, kar je odgovor na zahteve sodobnega življenja in njegovo hitro dinamiko, na izzive, ki nam jih nudi, kakor tudi na vse več zahtev po uspešnosti. Prav tako je to odgovor tudi na vedno večje socialno ekonomske razlike in neenakosti v zdravju," pa pove Nuša Konec Juričič, vodja delovnega področja duševnega zdravja na NIJZ.

In če po njenih besedah te stiske niso pravočasno razrešene, lahko imajo posledice tako na telesno in duševno kot tudi socialno zdravje.
"Najbolj pogoste težave na ravni primarnega zdravstva pa so še vedno tesnobnost, reakcija na hud stres in depresija. To ima v Sloveniji okoli 15 odstotkov prebivalcev. Težava pa je v tem, da je mnogokrat zabrisana in tako velikokrat ni pravočasno prepoznana in s tem tudi ne pravočasno obravnavana in zdravljena. Zato lahko pri nekaterih ljudeh posledično vodi tudi v samomor," še pojasni Konec Juričičeva. 

Omenjena dejstva so po njenih besedah ključen razlog za ta projekt, k kateremu je NIJZ k sodelovanju povabil izkušene strokovne institucije, in sicer Univerzo na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora (Center za psihološko svetovanje Posvet) in Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija.

Foto: Bojan Puhek

Avtor: Andreja Rebernik
 
Vir: PlanetSiol.net

aktualno vse

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti