Aktualno

Za demenci prijazno družbo

26.10.2017

 Image result for spominčica

V Termah Čatež je v petek 20. in v soboto 21. oktobra potekala 9. mednarodna konferenca o demenci ASK 2017 z naslovom in vodilnim motom Za demenci prijazno družbo. Konferenco je ob 20. obletnici delovanja organizirala Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za demenco.
 
Na konferenci je bilo navzočih 280 udeležencev, med njimi 48 predavateljev (znanstvenikov, specialistov in strokovnjakov z različnih področji medicine, farmacije, psihologije, socialnega dela, pa tudi s področja elektrotehnike, tekstilne tehnologije in prava). Aktivni udeleženci so bili tudi terapevti z različnih področji, negovalci, prostovoljci, osebe z demenco in svojci oseb z demenco. Najbolj avtentično pričevanje o bolezni pa sta prispevala ga. Helga Rorha iz Nemčije, članica Evropske delovne skupine oseb z demenco pri Alzheimer Europe in Slovenec g. Zvone Bah, oba obolela za demenco. Predavatelji so prišli iz 15 držav v Evropi, kot predstavniki različnih institucij, univerz in univerzitetnih klinik, raziskovalnih institucij, združenj, domov za starejše in Urada varuha človekovih pravic. Na konferenci ni umanjkala niti umetniška interpretacija problematike bolezni demence skozi poezijo in gledališko igro "Kje sem ostala?".
 
Konferenco ASK 2017 je otvorila predsednica Spominčice ga. Štefanija Lukič Zlobec, ki je orisala 20 let izkušenj Spominčice in poudarila pomen oblikovanja demenci prijazne družbe. Otvoritve konference sta se udeležili tudi ministrica za delo družino in socialne zadeve, dr. Anja Kopač Mrak ter varuhinja človekovih pravic, ga. Vlasta Nusdorfer. Obe sta spregovorili o pomenu in poslanstvu, ki ga Spominčica s svojim neutrudnim delom, podporo svojcev oseb z demenco, svetovanjem in izobraževanjem za prepoznavanje prvih znakov bolezni, prizadevanjem za ustrezno obravnavo in ravnanje z njimi, inovativnimi oblikami ozaveščanja javnosti, opravlja že 20 let. Poudarili sta tudi ukrepe sprejete na nivoju države, kot je sprejetje Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 v lanskem letu, pripravo akcijskega načrta ter skorajšnji sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Vlasta Nusdorfer je v svojem čustvenem nagovoru, podprtem s primeri iz svoje prakse, med drugim govorila tudi o otvoritvi prve Demenci prijazne točke v okviru Urada varuha, ki je bila ustanovljena v sodelovanju s Spominčico. Pismo podpore konferenci sta poslali tudi ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar Celarc in generalna direktorica Alzheimer's disease International (ADI), ga. Paola Barbarino. Milojka Kolar Celarc je posebej poudarila, da je Ministrstvo za zdravje Spominčici pred enajstimi leti podelilo status humanitarne organizacije, kar je le-ta več kot upravičila, saj se za demenci prijazno družbo uspešno prizadeva ves čas svojega obstoja. Paola Barbarino je na udeležence naslovila poziv, da se zgledujejo in učijo iz primerov Slovenije, kakor tudi iz izvajanj mnogih strokovnjakov, ki delujejo na področju demence, raziskovanja, zdravljenja, inovacij in pravic oseb z demenco. "Prijaznost do demence je vključena tudi v globalni načrt o demenci, ki ga je maja letos sprejela tudi Svetovna zdravstvena organizacija, WHO", je v pismu zapisala generalna direktorica ADI. Ga. Helha Rohra je poudarila, da je navdušena, ko vidi toliko zainteresiranih mladih, skupaj bomo zmogli premagati probleme, ki v družbi nastajajo zaradi demence. Ga. Annette Dumas, dolgoletna sodelavka Alzheimer Europe, sedaj vodja za evropske zadeve iz Belgije je poudarila prizadevanja v Evropski uniji, zlasti nekaterih voditeljev, ki so prepoznali problematiko bolezni demence in jo uvrstili na mesto, ki ji zavoljo težavnosti pripada, tako v političnih razpravah in odločitvah, kot tudi v nacionalnih zdravstvenih strategijah.
 
Program konference s predavanji in delavnicami je potekal v več sekcijah. Vodilni evropski in svetovni strokovnjaki: dr. Nori Graham, bivša predsednica in sedanja podpredsednica Alzheimers' Disease International, častna članica kraljeve akademije psihiatrov, dr. Magda Tsolaki, profesorica nevrologije na Aristotelovi univerzi v Solunu in nevropsihiatrinja, dr. Merce Boada, nevrologinja in direktorica Fundacion ACE, dr. Mojca Muršec, oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, dr. Jana Mali, profesorica na Fakulteti za socialno delo, dr. Ezio Giacobini, profesor na Oddelku za geriatrijo na Medicinski fakulteti v Ženevi, dr. Bengt Winblad, profesor geriatrije na Karolinska Inštitut, Stockholm, dr. Zvezdan Pirtošek predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, mag. Jure Markič, Urad varuha človekovih pravic in drugi. Predstavljene so bile številne raziskave, katerih cilji so temeljitejše poznavanje delovanja možganov, iskanje vzroka za bolezen demenco, izboljševanje diagnostičnih postopkov za njeno zgodnje odkrivanje, iskanje učinkovitega zdravila in preučevanje medsebojnega učinkovanja različnih zdravil. Predstavljene so bile mnoge dobre prakse pri obravnavi in delu z osebami z demenco, ukrepi za njihovo varnost, varovanje pravic, upočasnitev bolezni in ohranitev fizičnega zdravja in dostojanstva. Velik poudarek je bil dan tudi pomoči svojcem in poklicnim oskrbovalcem, ki pri svojem delu izgorevajo. Dragoceno je bilo pričevanje dveh sorodnic, ki sta pri svoji skrbi za obolela družinska člana, našli načine, kako pomagati sebi in njima, kakor tudi olajšati delo poklicnim negovalkam. Še vedno sta finančna in kadrovska podhranjenost tega področja velik problem, ne le v Sloveniji, temveč, kot je bilo slišati, tudi v nekaterih drugih državah, kar terja že sedaj in za prihodnje hitro ukrepanje. Staranje prebivalstva ob skokovitem naraščanju števila obolelih za demenco predstavlja svetovni izziv tako za področje zdravstva in sociale kot družbe v celoti.
 
Predsednica Spominčice - Alzheimer Slovenja ga. Štefanija L. Zlobec, generalni sekretar g. David Krivec in celotna ekipa Spominčice, so bili deležni iskrenih čestitk ob jubileju, pohval za vsa svoja prizadevanja na področju ozaveščanja, usposabljanja in pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem in celotne družbe. Posebne pohvale pa so bile namenjene organizaciji konference ASK 2017 na kateri so združili vse discipline, ki so povezane z demenco ter tudi osebe z demenco in družinske člane, ki zanje skrbijo. S konferenco ASK 2017 so počastili spomin na ustanovitelja in dolgoletnega predsednika Spominčice - Alzheimer Slovenja, dr. Aleša Kogoja.
 
Poleg predanega dela organizatorjev ter vseh prostovoljcev, ki so pri izvedbi pomagali, so za izvedbo konference zaslužni tudi sponzorji: MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o., Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d in organizacijski partner Terme Čatež d.d.
 
Informacije:
David Krivec,
generalni sekretar 
Tel: 01 26 65 111
Email: david.krivec@spomincica.si
 
 
Štefanija L. Zlobec
predsednica Združenja Spominčica
 

Vir: Spominčica

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)