Aktualno

Za demenci prijazno družbo

26.10.2017

 Image result for spominčica

V Termah Čatež je v petek 20. in v soboto 21. oktobra potekala 9. mednarodna konferenca o demenci ASK 2017 z naslovom in vodilnim motom Za demenci prijazno družbo. Konferenco je ob 20. obletnici delovanja organizirala Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za demenco.
 
Na konferenci je bilo navzočih 280 udeležencev, med njimi 48 predavateljev (znanstvenikov, specialistov in strokovnjakov z različnih področji medicine, farmacije, psihologije, socialnega dela, pa tudi s področja elektrotehnike, tekstilne tehnologije in prava). Aktivni udeleženci so bili tudi terapevti z različnih področji, negovalci, prostovoljci, osebe z demenco in svojci oseb z demenco. Najbolj avtentično pričevanje o bolezni pa sta prispevala ga. Helga Rorha iz Nemčije, članica Evropske delovne skupine oseb z demenco pri Alzheimer Europe in Slovenec g. Zvone Bah, oba obolela za demenco. Predavatelji so prišli iz 15 držav v Evropi, kot predstavniki različnih institucij, univerz in univerzitetnih klinik, raziskovalnih institucij, združenj, domov za starejše in Urada varuha človekovih pravic. Na konferenci ni umanjkala niti umetniška interpretacija problematike bolezni demence skozi poezijo in gledališko igro "Kje sem ostala?".
 
Konferenco ASK 2017 je otvorila predsednica Spominčice ga. Štefanija Lukič Zlobec, ki je orisala 20 let izkušenj Spominčice in poudarila pomen oblikovanja demenci prijazne družbe. Otvoritve konference sta se udeležili tudi ministrica za delo družino in socialne zadeve, dr. Anja Kopač Mrak ter varuhinja človekovih pravic, ga. Vlasta Nusdorfer. Obe sta spregovorili o pomenu in poslanstvu, ki ga Spominčica s svojim neutrudnim delom, podporo svojcev oseb z demenco, svetovanjem in izobraževanjem za prepoznavanje prvih znakov bolezni, prizadevanjem za ustrezno obravnavo in ravnanje z njimi, inovativnimi oblikami ozaveščanja javnosti, opravlja že 20 let. Poudarili sta tudi ukrepe sprejete na nivoju države, kot je sprejetje Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 v lanskem letu, pripravo akcijskega načrta ter skorajšnji sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Vlasta Nusdorfer je v svojem čustvenem nagovoru, podprtem s primeri iz svoje prakse, med drugim govorila tudi o otvoritvi prve Demenci prijazne točke v okviru Urada varuha, ki je bila ustanovljena v sodelovanju s Spominčico. Pismo podpore konferenci sta poslali tudi ministrica za zdravje, ga. Milojka Kolar Celarc in generalna direktorica Alzheimer's disease International (ADI), ga. Paola Barbarino. Milojka Kolar Celarc je posebej poudarila, da je Ministrstvo za zdravje Spominčici pred enajstimi leti podelilo status humanitarne organizacije, kar je le-ta več kot upravičila, saj se za demenci prijazno družbo uspešno prizadeva ves čas svojega obstoja. Paola Barbarino je na udeležence naslovila poziv, da se zgledujejo in učijo iz primerov Slovenije, kakor tudi iz izvajanj mnogih strokovnjakov, ki delujejo na področju demence, raziskovanja, zdravljenja, inovacij in pravic oseb z demenco. "Prijaznost do demence je vključena tudi v globalni načrt o demenci, ki ga je maja letos sprejela tudi Svetovna zdravstvena organizacija, WHO", je v pismu zapisala generalna direktorica ADI. Ga. Helha Rohra je poudarila, da je navdušena, ko vidi toliko zainteresiranih mladih, skupaj bomo zmogli premagati probleme, ki v družbi nastajajo zaradi demence. Ga. Annette Dumas, dolgoletna sodelavka Alzheimer Europe, sedaj vodja za evropske zadeve iz Belgije je poudarila prizadevanja v Evropski uniji, zlasti nekaterih voditeljev, ki so prepoznali problematiko bolezni demence in jo uvrstili na mesto, ki ji zavoljo težavnosti pripada, tako v političnih razpravah in odločitvah, kot tudi v nacionalnih zdravstvenih strategijah.
 
Program konference s predavanji in delavnicami je potekal v več sekcijah. Vodilni evropski in svetovni strokovnjaki: dr. Nori Graham, bivša predsednica in sedanja podpredsednica Alzheimers' Disease International, častna članica kraljeve akademije psihiatrov, dr. Magda Tsolaki, profesorica nevrologije na Aristotelovi univerzi v Solunu in nevropsihiatrinja, dr. Merce Boada, nevrologinja in direktorica Fundacion ACE, dr. Mojca Muršec, oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, dr. Jana Mali, profesorica na Fakulteti za socialno delo, dr. Ezio Giacobini, profesor na Oddelku za geriatrijo na Medicinski fakulteti v Ženevi, dr. Bengt Winblad, profesor geriatrije na Karolinska Inštitut, Stockholm, dr. Zvezdan Pirtošek predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, mag. Jure Markič, Urad varuha človekovih pravic in drugi. Predstavljene so bile številne raziskave, katerih cilji so temeljitejše poznavanje delovanja možganov, iskanje vzroka za bolezen demenco, izboljševanje diagnostičnih postopkov za njeno zgodnje odkrivanje, iskanje učinkovitega zdravila in preučevanje medsebojnega učinkovanja različnih zdravil. Predstavljene so bile mnoge dobre prakse pri obravnavi in delu z osebami z demenco, ukrepi za njihovo varnost, varovanje pravic, upočasnitev bolezni in ohranitev fizičnega zdravja in dostojanstva. Velik poudarek je bil dan tudi pomoči svojcem in poklicnim oskrbovalcem, ki pri svojem delu izgorevajo. Dragoceno je bilo pričevanje dveh sorodnic, ki sta pri svoji skrbi za obolela družinska člana, našli načine, kako pomagati sebi in njima, kakor tudi olajšati delo poklicnim negovalkam. Še vedno sta finančna in kadrovska podhranjenost tega področja velik problem, ne le v Sloveniji, temveč, kot je bilo slišati, tudi v nekaterih drugih državah, kar terja že sedaj in za prihodnje hitro ukrepanje. Staranje prebivalstva ob skokovitem naraščanju števila obolelih za demenco predstavlja svetovni izziv tako za področje zdravstva in sociale kot družbe v celoti.
 
Predsednica Spominčice - Alzheimer Slovenja ga. Štefanija L. Zlobec, generalni sekretar g. David Krivec in celotna ekipa Spominčice, so bili deležni iskrenih čestitk ob jubileju, pohval za vsa svoja prizadevanja na področju ozaveščanja, usposabljanja in pomoči osebam z demenco, njihovim svojcem in celotne družbe. Posebne pohvale pa so bile namenjene organizaciji konference ASK 2017 na kateri so združili vse discipline, ki so povezane z demenco ter tudi osebe z demenco in družinske člane, ki zanje skrbijo. S konferenco ASK 2017 so počastili spomin na ustanovitelja in dolgoletnega predsednika Spominčice - Alzheimer Slovenja, dr. Aleša Kogoja.
 
Poleg predanega dela organizatorjev ter vseh prostovoljcev, ki so pri izvedbi pomagali, so za izvedbo konference zaslužni tudi sponzorji: MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o., Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d in organizacijski partner Terme Čatež d.d.
 
Informacije:
David Krivec,
generalni sekretar 
Tel: 01 26 65 111
Email: david.krivec@spomincica.si
 
 
Štefanija L. Zlobec
predsednica Združenja Spominčica
 

Vir: Spominčica

aktualno vse

11.04.2020 - ZDUS sprejela protokol o nadaljnjih ukrepih boja proti Covid -19 in informacijo za delo v PZDU in DU

10.04.2020 - Podpora pozivu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

10.04.2020 - Izjava o podpori poziva Greenpeace

02.04.2020 - Žalostna vest

25.03.2020 - Obvestilo o pričetku postopka za zbiranje predlogov za priznanja

23.03.2020 - Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence

20.03.2020 - Ali je dvig plač funkcionarjev v aktulnih razmerah res preimeren ukrep!?!? Apel k preklicu!!!

12.03.2020 - Koordinatorji in prostovoljci programa Starejši za starejše

10.03.2020 - NOVO stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

06.03.2020 - Stališče glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa

28.02.2020 - Urice proze in poezije - srečanje literatov na Dnevih medgeneracijskega sožitja

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno kolonijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi