Aktualno

Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017

 Image result for varuhinja človekovih pravic

Varuh človekovih pravic ima veliko izzivov, med katerimi jih veliko izhaja iz zadnjih dopolnitev zakona o varuhu človekovih pravic, denimo delovanje zagovorništva otrok, opozarja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pa meni, da bo treba veliko postoriti na področju ozaveščanja o diskriminaciji.
 
"Na eni strani so konkretne pobude ljudi, v splošnem pa je največji izziv zagovorništvo otrok v okviru notranje organizacijske enote, ki so jo predvidele dopolnitve zakona o človekovih pravicah," je novinarjem po petkovi okrogli mizi o izzivih varovanja človekovih pravic pred 10. decembrom, svetovnim dnevom človekovih pravic, dejala Nussdorferjeva. Namen zagovorništva otrok je po njenem pojasnilu ta, da bodo otroci res slišani.
 
Nadalje je omenila novost, ki jo prinašajo zakonske dopolnitve in bo uveljavljena junija prihodnje leto, namreč svet za človekove pravice. To bo posvetovalno telo varuha, sestavljali pa ga bodo predstavniki civilne družbe in znanosti, dva člana bosta predstavnika vlade, medtem ko bodo imeli zagovornik načela enakosti, informacijski pooblaščenec, državni zbor in državni svet po enega člana. Varuhinja se nadeja, da bo odpiral pomembna vprašanja z obravnavanega področja.
 
Z začetkom leta 2019 pa bo po njenih besedah v skladu z omenjenimi dopolnitvami zakona vzpostavljen še center za človekove pravice, ki se bo ukvarjal s promocijo, raziskovanjem in izobraževanjem javnosti o človekovih pravicah. "To bo zagotovo vodilo tudi v večjo ozaveščenost javnosti, morda tudi v več pobud in večjo kritičnost," je dejala.
 
Varuh odpira vprašanja tudi na lastno pobudo
Kot je spomnila Nussdorferjeva, je že vseskozi varuhov izziv spremljanje širših vprašanj, torej ne le tistih, ki jih izpostavljajo avtorji individualnih pobud, ampak tudi tistih, ki jih varuh odpira sam. Med takšnimi so bila letos denimo okoljevarstvena vprašanja.
 
"Prav tako je pomembno, da se usmerimo na področja, ki jih odpirajo mediji," je poudarila. Ti po njeni ugotovitvi odkrivajo teme, za katere varuh morda še ne ve. Med takšnimi so denimo primeri s področij delavskih pravic in zdravja. Stanje v pravosodju se medtem izboljšuje, a je treba kljub temu pogledati odprte teme, meni. Varuh se tako še vedno ukvarja z vprašanjem nerazglašenih oporok.
 
Veliko dela ostaja na področju manjšin, denimo Romov in invalidov, je povedala. Prihodnje leto pa bodo pozornost namenili starejšim. "Prebivalstvo se stara in prav je, da na starejše in njihove težave pogledamo z vseh vidikov," je ocenila.
 
Posledice odsotnosti zagovornika načela enakosti že vidne
Zagovornik načela enakosti Lobnik pred svetovnim dnevom izpostavlja rezultate javnomnenjska raziskava o diskriminaciji v Sloveniji, ki jo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, naročili pa so jo pri zagovorniku. "V oči bode denimo podatek, da je skoraj 20 odstotkov vprašanih v zadnjem letu doživelo diskriminacijo bodisi na delovnem mestu bodisi pri iskanju službe," je za STA opozoril zagovornik Miha Lobnik.
 
Raziskava po njegovih besedah jasno kaže na posledice odsotnosti zagovornika v slovenskem prostoru, saj je kot neodvisen organ začel uradno delovati šele z začetkom letošnjega leta. "Ljudje ne vedo za zakon o varstvu pred diskriminacijo, ne poznajo ustanov, na katere bi se lahko v primeru domnevne diskriminacije obrnili. Poleg tega ne verjamejo, da bi to lahko kakor koli pomagalo pri reševanju njihove težave," je povzel.
 
Občutek neenakopravnosti lahko hitro vodi v družbeno nezadovoljstvo
Po Lobnikovih besedah je treba več narediti za ozaveščanje o diskriminaciji, o zakonskih podlagah za pritožbe in za informiranje o naslovih, na katere se je mogoče obrniti v primeru domnevne diskriminacije.
 
"Ljudje glede na raziskavo zaznavajo diskriminacijo v zdravstvenem sistemu, denimo pri dostopnosti do storitev," je izpostavil. Prav tako imajo po njegovem opozorilu občutek neenakopravnosti v okviru pravosodnega sistema.
 
"Na to moramo biti pozorni," je poudaril. Občutek neenakopravnosti namreč lahko po njegovem pojasnilu "hitro vodi v večje družbeno nezadovoljstvo, kar ima lahko škodljive posledice".
 
Mednarodni dan človekovih pravic, 10. december, obeležuje dan, na katerega je generalna skupščina Združenih narodov leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic.
 
Vir: STA

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)