Aktualno

ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018
 
 
Delovanje v mednarodnih organizacijah in pobudah, v katerih je ZDUS članica ali udeleženka
 
V letu 2017 se je ZDUS s svojimi člani (cami) udeležil obeh srečanj Generalnega sveta EURAG, najstarejše evropske organizacije starejših (65+). Spomladansko zasedanje je bilo na Poljskem (udeležba Ogrin), jesensko pa na Dunaju (udeležba Puhar). Slednje je bilo hkrati tudi praznovanje 55. obletnice obstoja te organizacije. Bilo je tudi volilno zasedanje organizacije, kjer je dosedanje vodstvo dobilo ponovni mandat. Za razvoj EURAG je značilna rast števila in geografske razpršenosti članic ter izboljšanje njenega finančnega položaja.
 
ZDUS je v obravnavanem letu postala polnopravna članica AGE Platform, evropske organizacije starejših in za starejše (50+), ki se ukvarja prvenstveno s temami, aktualnimi v Evropski uniji. Normativni akti organizacije predvidevajo udeležbo članic pri upravljanju organizacije, ki pokriva tudi okvirno določene stroške udeležbe pri delu organov. Aktualna članica Upravnega Sveta je Jožica Puhar, ki se je v novembru udeležila zasedanja tega vodstvenega organa, njena namestnica pa predstavnica MZU Katja Krivec. Obravnavane teme so se sukale  pretežno okoli programa in finančnega načrta delovanja AGE ter operacionalizacijo Strategije razvoja v obdobju 2018 do 2021. Na dnevnem redu je bil tudi pregled aktualnega stanja v članicah in tako smo poročali o položaju starejših v Sloveniji ter akcijah in prioritetah ZDUS.
 
Dogajanja v EUROCARERS smo spremljali, nismo pa se udeleževali zasedanj organov, ki so se ukvarjali s specifično tematiko oskrbovalcev.
 
Mednarodna pobuda ADA je gibanje nevladnih organizacij v 60 državah po svetu. Poteka pod okriljem organizacije Help Age International iz Velike Britanije. Propagira lobiranje vključenih organizacij pri svojih nacionalnih in lokalnih vladah za napredek pri temah, pomembnih za starejše. V njenem okviru so bile izvedene številne informativne akcije in akcije osveščanja (Anja Šonc). Bili smo sodelavci MZZ pri oblikovanju gradiva za zasedanje Odprte delovne skupine Sveta za človekove pravice ZN (OWEGA), kamor je naša delegacija prenesla slovenska stališča in predloge. Kampanjo smo predstavili tudi na F3ŽO.
 
Udeležba na mednarodnih konferencah in posvetih
Najpomembnejša je bila Ministrska konferenca UNECE v Lizboni, kjer smo bili del organiziranega nastopa evropskih nevladnih organizacij (udeležba Amalija Šiftar). Konferenca je pretresala uresničevanje zavez iz madridskega Mednarodnega plana aktivnosti za staranje in dodala nove vidike ter nove zaveze potrebnega delovanja za boljši položaj starejših ob hitrem naraščanju te populacije v razvitem svetu. Konferenca na temo »seniorskega turizma« je bila spremni dogodek Generalnega sveta EURAG na Poljskem. Predstavili smo mednarodni projekt DiscOver55, v katerem so bile poleg ZDUSa (skupaj s hotelom Delfin) še partnerske organizacije iz Avstrije, Italije in Finske. Projekt že daje prve rezultate v povečanju povpraševanja po naših kapacitetah v hotelu Delfin, saj je že takoj po zaključku projekta v Delfinu letovala skupina starejših iz partnerske organizacije iz Avstrije, pomladi pa pričakujejo  skupine iz Italije in Finske. Konferenca »Medgeneracijsko sodelovanje« je bila organizirana v sklopu dunajskega zasedanja EURAG. Predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks, med projekti pa večinoma taki, ki jih sofinancira Evropska komisija.
 
Ob srečanju Upravnega sveta AGE platform (udeležba Puhar) je bila v so-organizaciji AGE in WHO izvedena konferenca na temo boja proti staromrzništvu. WHO je sprožila globalno kampanjo proti temu nevarnemu pojavu, ki se širi, konferenca pa naj bi ponudila prispevek EU k omenjeni svetovni kampanji. Med udeleženci so bili poleg članic AGE platform tudi uradniki Evropske komisije, strokovnjaki WHO in nekaterih ministrstev ali parlamentov držav članic EU. Med drugimi je svoj pristop v tem boju predstavila baskovska provinca, ki je bila na svojem stalnem predstavništvu pri EU tudi gostiteljica srečanja. Udeležili smo se srečanja slovenskih NVO z visokim komisarjem OZN za človekove pravice, ki ga je ob njegovem obisku v Ljubljani v septembru organiziral Center nevladnih organizacij (udeležba Puhar). Ob tej priložnosti smo predstavili položaj starejših v Sloveniji in uresničevanje zanje najpomembnejših elementov človekovih pravic ter predstavitev posredovali tudi pisno. Udeležili smo se mednarodne konference »Enakost pri delu«, ki jo je v Ljubljani organiziral Zagovornik načela enakosti, skupaj z nizozemskim veleposlaništvom, njihov Inštitut za človekove pravice pa je bil v nekem smislu tudi mentor našemu zagovorniku načela enakosti.  V tem okviru so bila za nas najpomembnejša predavanja strokovnjakov, ki proučujejo možnosti starejših v smislu enakosti, oz. neenakosti.
 
Pomembni mednarodni obiski
ZDUS je na festival za tretje življenjsko obdobje povabila delegacije upokojenskih organizacij iz drugih držav ali pokrajin, s katerimi že nekaj let uspešno sodelujemo. Organiziranega posveta se je udeležilo 20 gostov iz Italije (ADA), Avstrije (koroški Slovenci iz Pliberka in Podjune), Zveze društev upokojencev Makedonije (mestna zveza iz Skopja in republiška zveza) ter Zveze upokojencev Srbije. Hrvaška delegacija je svoj napovedani prihod odpovedala. Udeleženci so se vključili tudi v program kulturnih prireditev, vodstvo ZDUS pa jim je izkazalo primerno gostoljubje.  Obiskala nas je koordinatorka pobude ADA Beth Campbell iz Londona in nam predstavila svojo organizacijo. Zagotovila je nadaljnjo finančno podporo pri izvajanju projekta na osnovi dosedanjih ustrezno izvedenih aktivnosti.
 
Konec avgusta 2017 so ZDUS obiskali predstavniki nevladnih organizacij iz Moldavije. Alenka Ogrin jim je predstavila našo organizacijo, aktivnosti, financiranja ter programe in projekte; njihov obisk v Sloveniji je organizirala Slovenska filantropija s podporo Ministrstva za zunanje zadeve.
 
Podpredsednica ZDUS Mija Pukl se je v novembru udeležila Mednarodne konference na temo izobraževanja, ki jo je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje in šport. Opozorila je na odsotnost teme o izobraževanju in usposabljanju starejših. Vodila je tudi delavnico na temo »Strategija dolgožive družbe.«
 
Ostale aktivnosti
Sodelovali smo v anketah, ki jih posredujejo organizacije in izpolnjevali vprašalnike in odgovarjali na pobude, se udeleževali skype konferenc in vnaprej pripravljenih razgovorov, pripravljali in pošiljali potrebna poročila, spremljali korespondenco  ki jo posredujejo že omenjene mednarodne organizacije in preusmerjali pobude na ustrezne organe in inštitucije.
 
Besedilo: Jožica Puhar in Alenka Ogrin
 

aktualno vse

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu

01.02.2018 - Na MZ bodo upoštevali pripombe za večjo solidarnost

01.02.2018 - Kolar Celarčeva: Zdravstveno doplačilo bomo spreminjali v smer večje solidarnosti

31.01.2018 - DeSUS v zakonodajni postopek vložil predlog zakona o demografskem skladu

30.01.2018 - S projektom Varni in povezani do sofinanciranja E-oskrbe starejšim

30.01.2018 - Mladinski svet Slovenije vabi k prijavam na natečaj Prostovoljec leta 2017

29.01.2018 - Posvet o novostih, ki jih prinaša zdravstvena reforma

29.01.2018 - Na mednarodni konferenci poudarili pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem

29.01.2018 - Na Koroškem z inovativnimi pristopi pri skrbi za starejše

29.01.2018 - Poslanci v prvi obravnavi podprli predlog NSi za uzakonitev dvojnega statusa upokojencev

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

22.12.2017 - Odbor DZ pri obravnavi gmotnega stanja starejših ni sledil predlogu NSi

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba