Aktualno

Zgodnje odkrivanje demence je zelo pomembno - Projekt ADAM

10.07.2017

7. 7. 2017 smo v Hotelu Delfin v Izoli, v sklopu projekta ADAM, izvedli zaključno razpravo po uspešno končanem prvem valu testiranj. Razprave smo se udeležili vsi partnerji projekta ADAM.
 
 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek iz Medicinske fakultete je poudaril, da ni normalno, da človek nekaj pozabi pri sedemdesetih letih starosti. Dodal je, da je pomembno ohranjati kognitivne funkcije in sposobnosti – biti pozoren, se znati orientirati, drugače prične vse to propadati in dočaka nas demenca. Ker je v Sloveniji premalo zdravnikov (sploh za to področje), je po njegovem mnenju ozaveščanje ljudi ključnega pomena. Veseli se rezultatov zajema. Podatki, ki jih bomo dobili, bodo zelo pomembni. Poudaril je, da propadanje višjih miselnih funkcij ni del starosti, temveč bolezni – demence. Dodal je tudi, da pozabljamo, da je bolnik z demenco pogosto depresiven.
 
Štefanija L. Zlobec je po kratki predstavitvi društva Spominčica, ki beleži 20 let delovanja, povedala, da gre pri demenci za bolezen, ki traja med 10 in 20 let. Zaskrbljujoč je podatek o obremenjenosti ljudi zaradi te bolezni, kar 100.000 jih je. Posebej je opozorila na pomen varstva pravic bolnikov. Dejala je, da zadnje učinkovito zdravilo datira v leto 2012. Meni, da je pomembno poudariti velik premik v obravnavi ljudi, ki se je zgodil v zadnjih desetih letih. Ocenjuje, da je ozaveščanje izredno pomembno. Poudarila je, da je cilj projekta zajeti čim več ljudi ter da je zgodnja diagnoza pomembna, saj je nato lažje pristopiti k pomoči in zdravljenju. Omenila je, da je bila leta 2016 sprejeta Strategija Obvladovanja demence 2020. Tudi WHO je že pripravil globalni načrt za le-to. Pohvalila je sodelovanje z ZDUS in kako pomembno je zaznavanje demence pri članih društev, kar lahko zaznajo že v samem društvu in svetujejo glede pomoči.
 
Mag. Manuel Kuran, vodja projekta ADAM, se je posebej zahvalil ZDUS in njihovim društvom, ki so omogočila uporabo prostorov na terenu za potrebe testiranj.
 
Anja Šonc iz ZDUS je dejala, da ZDUS v projektu sodeluje kot organizacijski partner in je zagotovil udeležence testiranja ter prostore za izvedbo testiranj. Poudarila je, da na ZDUS-u že več kot 10 let teče program Starejši za starejše, kjer ZDUS-ovi prostovoljci, ki so uspešno opravili izobraževanje na to temo, na terenu zaznavajo morebitne znake demence starejših in jih napotijo naprej. Na ZDUS-u se zavedamo izziva, ki ga naši družbi prinašajo demenca in druge bolezni možganov. V preteklosti smo se že ukvarjali s to temo, kjer smo naše člane in splošno javnost osveščali ter pomagali obolelim z demenco in njihovim svojcem. Večji pomen je potrebno dajati preventivi in zavedanju, da demenca obstaja ter da lahko prizadene vsakogar. Menila je, da nas je vse, celo partnerje projekta, presenetila resnično velika odzivnost iz celotne Slovenije, ki kaže na to, da projekt Adam premika meje in da je potreba po zgodnjem odkrivanju demence velika. Opazili smo tudi, da ima projekt ADAM velik vpliv na destigmatizacijo demence in obolelih. Poudarila je, da je pred partnerji velik izziv, za katerega upajo, da ga bo prevzelo Ministrstvo za zdravje in ga preoblikovalo v nacionalni program kot so Dora, Zora in Svit. Zaključila je z besedami, da si na ZDUS-u želimo, da bi se lahko preventivno testirali vsi starejši v Sloveniji, da bi pravočasno dobili ustrezno pomoč in navodila ter si s tem zagotovili boljšo kakovost življenja.
 
Slavica Frelih, koordinatorka programa Starejši za starejše, je predstavila uporabniški vidik testiranj v projektu ADAM. Meni, da se je potrebno soočiti s tem, če je kaj narobe s tabo. Dodala je, da je ljudi je strah morebitnega dejstva, da imajo demenco. Tu je po njenem potrebna dodatna spodbuda.
 
 
Gospa iz občinstva je prisotne vprašala, kako pomagati svojcu, ki ima demenco. Odgovor je bil, da moramo pri njih vedeti na kakšen način komunicirati, da jih ne smemo siliti v nič, da obstaja veliko miselnih iger. Odnos mora biti prijazen, ljubezniv, ljubeč in umirjen, pomemben je tudi vidik. Veliko bo pomagalo tudi, da se svojci o tem izobrazijo. Znanih je kar nekaj metod, kako odreagirati v posameznih primerih in kako preusmerjati pozornost.
 
Na zaključno vprašanje, kaj sledi projektu je bil odgovor Štefanije L. Zlobec, da gre za globalni problem ter da je projekt Adam pri zgodnjem odkrivanju demence naredil velik premik.
 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je dejal, da je potrebno poiskati tiste, ki čutijo prve spremembe ter da se prvi simptomi pojavijo 10 do 20 let pred samim nastopom bolezni.
 
Anja Šonc je poudarila, kako pomembno je ozaveščati in pomagati svojcem ter dodala, da bi si resnično želeli, da bi ta program postal nacionalni program Ministrstva za zdravje.
 
Besedilo in foto: ZDUS

 

 

 

aktualno vse

14.02.2020 - Napovednik programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020

14.02.2020 - Prijavite se na likovno akademijo 2020 v Izoli

24.01.2020 - Pripombe ZDUS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EVA 2020-2611-0001

22.01.2020 - Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti

08.01.2020 - Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2020

23.12.2019 - Končni vrstni red Državnih športnih iger ZDUS 2019

20.12.2019 - Zbor članov ZDUS - 18. december 2019

20.12.2019 - Zbor članov Vzajemnega posmrtninskega sklada

10.12.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu človekovih pravic

10.12.2019 - Nikoli prestar za človekove pravice: nova komisija lahko pomaga izkoreniniti starizem!

09.12.2019 - Rokodelske delavnice Delfin 2019 v Izoli – RDD 2019

06.12.2019 - Statistično poročilo za leto 2019

28.11.2019 - Državnemu svetu predlog za veto na ZUPPJS2021

28.11.2019 - Pripombe ZDUS na predlog stanovanjskega zakona

22.11.2019 - PZDU Ljubljana z okolico včlanjena v ZDUS

22.11.2019 - Sistemski zakon je potrebno spoštovati

21.11.2019 - Mnenje strokovnega sveta in vodstva ZDUS

15.11.2019 - Donacija Lek d.d. delovanju programa Starejši za starejše

11.11.2019 - Stališče ZDUS glede Zakona o dolgotrajni oskrbi

11.11.2019 - Fotografski natečaj Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice 2020 "Moja hiška"

11.11.2019 - Medgeneracijski natečaj za izdelavo vezenega prtička 2020 "Ljubo doma kdor ga ima"

11.11.2019 - Prijave za Oder Sožitja na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2020

30.10.2019 - Razpis za sofinanciranje organiziranih letovanj DU v hotelu Delfin, Izola v letu 2019

28.10.2019 - Zaključki strokovnega programa Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

11.10.2019 - Poslanci "Odzujfani" - Upokojenci vedno bolj "Zazujfani"

01.10.2019 - Izjava ob Mednarodnem dnevu starejših

01.10.2019 - Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 2020

30.09.2019 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2019

26.09.2019 - Brošura Simbioza giba 2019 - jesen 2019

25.09.2019 - Nov Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in novo pristopno člansko izjavo za včlanitev v društva.

24.09.2019 - Razpis o volitvah v ZDUS za preostalo mandatno obdobje 2019 - 2023 za dva podpredsednika ZDUS

20.09.2019 - Delavnica "Starejši pešči varni v prometu"

18.09.2019 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Skrb za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih.

02.09.2019 - Seznanitev z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

28.08.2019 - Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

21.08.2019 - 4. DRAMSKE DELAVNICE ZDUS 27. september - 30. september 2019

21.08.2019 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor

20.08.2019 - Studio ob 17ih - Prostovoljstvo v Sloveniji

07.08.2019 - Intervju s predsednikom Zveze DUS Janezom Sušnikom

01.08.2019 - Približuje se rok za oddajo predlogov za priznanja ZDUS za leto 2019

31.07.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

24.07.2019 - Zveza DUS je v letu 2018 veliko aktivnosti izvedla s pomočjo prostovoljcev, posebej v okviru programa Starejši za starejše.

19.07.2019 - Razpis za izbor ljubiteljskih mojstric in mojstrov rokodelskih izdelkov, ki bodo vodili rokodelske delavnice Delfin 2019 – RDD 2019 1 in RDD 2019 2 V hotelu Delfin v Izoli

26.06.2019 - Intervju z gospo Rožco Šonc, vodjo programa Starejši za starejše

20.06.2019 - 13. volilni zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenije

17.06.2019 - Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.

31.05.2019 - Razpis za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja društev upokojencev (DU) v letu 2019

31.05.2019 - Poziv Ministrstvu za zdravje, da predstavi Zvezi društev upokojencev Slovenije sedanje in načrtovane aktivnosti v zvezi s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi

24.05.2019 - Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

20.05.2019 - Letno poročilo Zveze društev upokojencev Slovenije za leto 2018

29.04.2019 - Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti

03.04.2019 - Postopek za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega pokojninskega sklada za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

03.04.2019 - Peticija za ureditev dolgotrajne oskrbe kot nove in posebne veje socialne varnosti

15.02.2019 - Izšel napovednik programa prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja

11.02.2019 - Z vlakom ugodno na Dneve medgeneracijskega sožitja! (14. - 16. 5., Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

08.02.2019 - Srečanje predsednika DZ mag. Dejana Židana in predsednika ZDUS Janeza Sušnika

08.01.2019 - Nov ZDUS-ov projekt »Dnevi medgeneracijskega sožitja«

21.12.2018 - Novoletno voščilo!